EFT-terapeuter i Norge

Her finner du en oversikt over terapeuter i Emosjonsfokusert individualterapi, parterapi og familieterapi som er medlem av Norsk Institutt for Emosjonsfokusert Terapi (NIEFT).

Godkjent Trainer i EFT

Trainer er den øverste godkjenningen for en EFT utøver i Norge. Godkjente trainere i EFT kan undervise og fasilitere på spesialistutdanningen og gi NIEFT godkjent veiledning. Man kan være godkjent trainer uten å være psykologspesialist.

Anne Hilde Vassbø Hagen (Bergen) - hagen@ipr.no
Didrik Hummelsund (Bergen) -hummelsund@ipr.no
Jan Reidar Stiegler (Bergen) -stiegler@ipr.no
Thomas Nordhagen (Oslo) -thomas@psykologia.no
Vanja Hjelmseth (Bergen) -hjelmseth@ipr.no

Godkjent Fasilitator i EFT

Godkjente fasilitatorer kan fasilitere og bidra i spesialistutdanningen. For å bli fasilitator må man gjennom en fasilitatorutdanning ved NIEFT og være NIEFT godkjent veileder i bunnen. Man kan være fasilitator i EFT uten å være psykologspesialist.

Aksel Inge Sinding (Oslo) - sinding@ipr.no
Axel Sverstad Toppe (Bergen) - toppe@ipr.no


NIEFT-godkjent veileder i EFT

NIEFT godkjente veiledere er veiledere godkjent på det øverste nivået av veiledning. Alle veiledere som er aktuelle for bruk på veiledningsdager inkludert i utdanningen har NIEFT-godkjenning. For å bli NIEFT godkjent veileder må man oppfylle strenge krav til praksis, erfaring og antall veiledningstimer med NIEFT-godkjent veileder, ha gjennomført veilederutdanningen i EFT, samt ha avlagt og bestått veiledereksamen. Noen av våre opprinnelige NIEFT-godkjente veiledere er ikke psykologspesialister og vil dermed kun godkjennes for inntil 40t veiledning på spesialistprogrammet i psykoterapi. For nye søkere til NIEFT-godkjenning som veiledere er det imidlertid nå innført krav om å være psykologspesialist med godkjenning for å veilede på psykoterapispesialiteten.

Aksel Inge Sinding (Oslo) - sinding@ipr.no*
Anne Hilde Vassbø Hagen (Bergen) - hagen@ipr.no*
Axel Sverstad Toppe (Bergen) - toppe@ipr.no
Bente Austbø (Bergen) - austbo@ipr.no
Christoffer Hjertaas (Bergen) - christoffer.hjertaas@gmail.com
Didrik Hummelsund (Bergen) - hummelsund@ipr.no*
Hanna Aardal (Bergen) – aardal@ipr.no
Jan Reidar Stiegler (Bergen) - stiegler@ipr.no
Kjersti Lyngstad (Bergen) – lyngstad@ipr.no
Nadia Ansar (Oslo) – ansar@ipr.no
Nina Antonsen (Bergen) - nina.antonsen@atv-stiftelsen.no
Ruth-Anne Tomtum Kleve - (Oslo) - kleve@ipr.no *
Thomas Nordhagen (Oslo) - thomas@psykologia.no*
Tonje Moe Thompson (Oslo) – tonje@ipr.no*
Vanja Hjelmseth (Bergen) - hjelmseth@ipr.no*
*Ikke-spesialist

Spesialist i psykoterapi EFT eller psykologspesialist med tilsvarende godkjenning

NIEFT krever at all veiledning som tas som del av utdanningspogrammet (inkludert i kurset og utenom) foregår med en NIEFT-godkjent veileder. For timer som tas for å møte NPF sitt krav til totalt antall veiledningstimer, ut over de som er del av utdanningsprogrammet, vil alle spesialister i psykoterapi, uavhengig av fordypning, være automatisk være godkjent. For best mulig integrering av metodekompetanse og annen kompetanse anbefaler vi imidlertid alle kandidater å fortsatt benytte en spesialist med har fordypning i EFT også i de øvrige timene. Det for disse timene ikke krav om at veileder må være NIEFT-godkjent. Også spesialister med annen fordypning enn psykoterapi kan søke NPF om å godkjennes som veileder i psykoterapi dersom de har gjennomført hele utdanningen i EFT på 3 år. Under er en liste over spesialister med fordypning i EFT eller tilsvarende og som dermed er godkjent for veiledning på spesialistprogrammet i psykoterapi der ikke krav til NIEFT-godkjenning er spesifisert.

Kristin Hannevik Fyhn (Bergen) - kristin@psykologkontor.no
Kristin Halvorsen (Bergen) - kristin.halvorsen@ipr.no (Fullført 3-årig)
Petter Franer (Bergen) - petter@psykologfraner.no (Fullført 3-årig)
Hilde Wiberg Bøyum (Bergen)- hilde.boyum@gmail.com (Fullført 3-årig)
Johan Nordström (Oslo) - Johan.Nordstrom@outlook.com (Fullført 3-årig)
Malin Welander (Oslo) - welander@ipr.no (Fullført 3-årig)
Marthe Vigen (Drammen) - marthe_v@yahoo.com (Fullført 3-årig)
Margrethe Standal Gleditsch (Oslo)- gleditsch@ipr.no (Fullført 3-årig)
Ylva Linde (Oslo) - ylvalinde@gmail.com (Fullført 3-årig)
Christoffer Hjertaas (Bergen) - christoffer.hjertaas@gmail.com (fullført tre-årig)
Henriette Thorp (Skien) - henriette0105@hotmail.com (fullført tre-årig)


Psykologer med fullført 2-årig EFT utdanning for terapeuter eller 3-årig spesialistutdanning

Psykologer, leger og andre terapeuter som har fullført kursrekkene 2-årig utdanning for terapeuter eller 3-årig spesialistutdanning, men som ikke er spesialister i psykoterapi eller annen spesialist med godkjenning for å veilede på EFT utdanningen.

Ane Wilhelmsen Langeland (Bergen) - wilhelmsen-langeland@ipr.no (fullført spesialistutdanning)
Cathrine Moestue (Oslo) - cathrine@psykologmoestue.no (fullført spesialistutdanning)
Cecilie Honningsvåg (Bergen) - honningsvaag@ipr.no (fullført spesialistutdanning
Cecilie Nordenson (Bergen) - cecilienordenson@live.no (fullført spesialistutdanning)
Eli Marie Gustafson (Trondheim) - elimariegustafsson@hotmail.com (2-årig: fullført videreutdanning)
Elise Gurandsrud (Drammen)- elise.gurandsrud@oslopsykologklinikk.no (fullført spesialistutdanning)
Hanne Albertsen (Oslo) - hanne@ipr.no (fullført spesialistutdanning)
Ingjerd Sørheim (Bergen)- ingjerd@atv-stiftelsen.no(fullført spesialistutdanning)
Jaran Olsen (Oslo) - jaran@ipr.no (fullført spesialistutdanning)
Karin Prestøy Moen (Tromsø) karin.prestoy.moen@unn.no (fullført spesialistutdanning)
Karina Harkestad (Bergen) - karinaharkestad@gmail.com (fullført spesialistutdanning)
Kristine Tofte (Stord) - ktofte@hotmail.com (fullført spesialistutdanning)
Kristin Haugholt (Hamar) - kristinhaugholt@hotmail.com (fullført spesialistutdanning)
Linn Håvik (Stavanger)- post@stavangerpsykolog.no (fullført spesialistutdanning)
Lone Handberg (Moss)- lone-hberg@hotmail.com (fullført spesialistutdanning)
Linda Valle (Bergen)-lindavalle77@hotmail.com (fullført spesialistutdanning)
Marianne Hellebust - post@psykologmariannehellebust.com (fullført spesialistutdanning)
Marit N. Albertsen (Bergen) - albertsen@ipr.no (fullført videreutdanning)
Marthe Vigen (Drammen) - marthe.vigen@oslopsykologklinikk.no
May-Linn Nilsen (Bergen) - maylinnnilsen@gmail.com
Serina Pedersen Vorland - post@psykologserinavorland.com (fullført spesialistutdanning)
Tonje Dybsland Berge (Bergen) - tonjeberge@gmail.com (fullført spesialistutdanning)
Trude Wetting Krane (Tromsø) - trudekrane@gmail.com fullført spesialistutdanning)
Victoria Forsberg (Oslo) - forsberg@ipr.no (fullført spesialistutdanning)
3-årig: fullført spesialistutdanning
2-årig: fullført videreutdanning

Psykologer og terapeuter påmeldt/ under utdanning ved NIEFT

Psykologer, leger og andre terapeuter som har påbegynt 3-årig spesialistutdanning, 2-årig videreutdanning i EFT for terapeuter.

Ane Bente Gjul (Oslo) - gjul@ipr.no (fullført 1-årig)
Astrid Bjorå (Oslo) - post@psykolog-astrid.no (fullført 2-årig)
Bodil Sandve Tvedt - (Bergen) bodil.sandve.tvedt@helse-bergen.no (fullført 1-årig)
Bjørg Rosland (Skien)- bjorosla02@gmail.com (fullført 1-årig)
Catrin Sagen (Oslo) - sagen@ipr.no (fullført 1-årig)
Eli Stålesen (Kristiansand) - elistalsen@icloud.com (fullført 1-årig)
Emma Johannessen (Oslo) - johannessen@ipr.no
Fride Engeset (Bø/Midt Telemark) - frideng@online.no (fullført 1-årig)
Katinka Sollie - (Oslo)- katinka@psykologtjeneste.no (fullført 2-årig)
Kaja Betin (Oslo) - kaja@psykologhjelposlo.no
Maria Veronica Lien (Oslo) - veronicalien@gmail.com
Kari Løvendahl Mogstad (Trondheim) (kari.l.mogstad@gmail.com)(Påbegynt 1-årig)
Marianne Vahl (Oslo) - marianne.vahl@gmail.com (fullført 1-årig)
Marianne Voldnes (Ålesund) - voldn@online.no (Påmeldt 1-årig)
Marlene Blix Røgeberg (Ålesund) - marlenerogeberg@hotmail.com (Påmeldt 1-årig)
Mette Brenna-Lund (Oslo) - brennalund@hotmail.com
Solveig Moe Haahjem - (Bergen)- solveig@psykologkontor.no
Tahiba Kauser Asif (Oslo)- tahibaasif@hotmail.com (Påbegynt 2-årig videreutdanning)
Tone Teige (Leknes) - tone.sand.teige@nordlandssykehuset.no
Veronica Lorentzen (Tromsø) - Veronica.lorentzen@uit.no (Påbegynt modul 3)
Åse Marie Bjørnebråten (Lørenskog) - psykologaase@gmail.com (fullført 1-årig)


Emosjonsfokusert Parterapi (EFT-C)

Sertifiserte parterapeuter

Psykologer, leger eller andre terapeuter som har fullført utdanningen i emosjonsfokusert parterapi (EFT-C) ved NIEFT.

Ane Bente Gjul - (Oslo) - gjul@ipr.no
Anne Hilde Vassbø Hagen (Bergen) - hagen@ipr.no
Axel Sverstad Toppe (Bergen) - toppe@ipr.no
Bente Austbø (Bergen) - austbo@ipr.no
Catrin Sagen (Oslo) - sagen@ipr.no
Cecilie Honningsvåg (Bergen) - honningsvaag@ipr.no
Didrik Hummelsund (Bergen) - hummelsund@ipr.no
Emma Johannessen (Oslo) - johannessen@ipr.no
Hanna Aardal (Bergen) - aardal@ipr.no
Jan Reidar Stiegler (Bergen) - stiegler@ipr.no
Jaran Olsen (Oslo) - jaran@ipr.no
Kristin Hannevik Fyhn (Bergen) - fyhn@ipr.no
Tonje Moe Thompson (Oslo) - tonje@ipr.no
Vanja Hjelmseth (Bergen) - hjelmseth@ipr.no

Parterapeuter under sertifisering

Psykologer, leger eller andre terapeuter som er underveis i utdanningen i emosjonsfokusert parterapi (EFT-C) ved NIEFT.

Anna Sigridsdatter Heen (Oslo) - sigridsdatter@icloud.com
Christine Lien (Bergen) - christine@krisepsyk.no
Katinka Sollie - (Oslo)- katinka@psykologtjeneste.no
Nina Antonsen (Bergen) - nina.antonsen@atv-stiftelsen.no

Familieterapi og foreldreveiledning

Sertifiserte EFST-terapeuter/foreldreveiledere:
Aksel Inge Sinding (Oslo) - sinding@ipr.no
Ane Bente Gjul (Oslo) - gjul@ipr.no
Anne Hilde Vassbø Hagen (Bergen) - hagen@ipr.no
Bente Austbø (Bergen) - austbo@ipr.no
Catrin Sagen (Oslo) - sagen@ipr.no
Cecilie Honningsvåg (Bergen) - honningsvaag@ipr.no
Eli Marie Gustafson (Trondheim) - elimariegustafsson@hotmail.com (2-årig: fullført videreutdanning)
Emma Johannessen (Oslo) - johannessen@ipr.no
Hanna Aardal (Bergen) - aardal@ipr.no
Helene Bjerke Fredheim (Kristiansand) - helene.b.fredheim@kristiansand.kommune.no
Jaran Olsen - (Oslo) - jaran@ipr.no
Kjersti Vreim (Oslo) - kjersti.vreim@ahus.no
Kristin Hannevik Fyhn (Bergen) - fyhn@ipr.no
Marit N. Albertsen (Bergen) - albertsen@ipr.no
Nadia Ansar (Oslo) - ansar@ipr.no
Silje Sollesnes (Bergen) - silje.sollesnes@gmail.com
Vanja Hjelmseth (Bergen) - hjelmseth@ipr.no
Yngve Kolltveit (Kristiansand) - yngve.kolltveit@sshf.no
EFST-terapeuter/foreldreveiledere under sertifisering*:
Bjørg Rosland (Skien)- bjorosla02@gmail.com
Elisabeth K. Gislerud - post@bekkestuapsykologen.no
Ingjerd Sørheim (Bergen)- ingjerd@atv-stiftelsen.no(fullført spesialistutdanning)
Linda Severinsen (Kristiansand) - linda.severinsen@sshf.no
Linda Valle (Bergen)- lindavalle77@hotmail.com
Petter Franer (Bergen) - petter@psykologfraner.no
Silje Arnesen (Kristiansand)- silje@dsenhet.no
Nina Antonsen (Bergen) - nina.antonsen@atv-stiftelsen.no
*Under sertifisering vil si at terapeuten har tatt deler av utdanningen