Illustrasjonsbilderbarn Highres 6366

Sakkyndig arbeid

Sakkyndig arbeid for rettsvesenet og barneverntjenesten utgjør en stor andel av virksomheten ved IPR. Vi har drevet med denne type arbeid siden oppstarten i 1984. Vi legger stor vekt på integritet, bruk av forskningsbasert kunnskap og høy kvalitet på det arbeidet vi leverer.

 Bodil Solheim - Psykologspesialist Bergen
Bodil Solheim - Arbeidsrettet behandling

Sakkyndig arbeid for retten

IPR har flere dyktige psykologer/psykologspesialister som jobber med sakkyndig arbeid for retten. Vi tar oppdrag fra hele landet og tilbyr:


  • Sakkyndige psykologer i barnefordelingssaker oppnevnt etter de ulike mandatene i § 61 (mekling, veiledning og utredning).
  • Fagkyndig meddommere i saker etter Lov om barn og foreldre, Lov om barneverntjenester, Lov om tvangsfullbyrdelseslov, Lov om psykisk helsevernlov og Lov om helse og omsorgstjenester.
  • Mange psykologer samlet på et sted letter og effektiviserer arbeidet med å engasjere sakkyndige
  • Grundig opplæring, god kvalitetssikring og kunnskapsbasert tilnærming gir godt faglig arbeid


IPR arbeider etter en modell hvor vi ønsker å ta hensyn til at dette er en belastende prosess for de som undersøkes. Derfor legger vi spesiell vekt på at partene skal ha tilgang til vårt vurderingsgrunnlag ved utredninger. Dette innebærer at rapportene ikke bare inneholder vurderinger, men også de fakta vurderingen er basert på. På den måten ønsker vi å gjøre rapportene tilgjengelige for en kritisk gjennomgang fra både lek- og fagpersoner. I tillegg legger vi stor vekt på opplæring, veiledning og kvalitetssikring av det sakkyndige arbeidet. Vi bestreber oss på å holde oss faglig og forskningsmessig oppdatert, og har særlig fokus på omsorgssvikt, rus, vold og overgrep.

 Nadia Ansar psykolog
Nadia Ansar - PhD og barneansvarlig

IPR er medlem av International society for prevention of child abuse and neglect (ISPCAN) og British Association for the Study and Prevention of Child Abuse and Neglect (BASPCAN). Alle de sakkyndige psykologene er medlem i Norsk psykologforening (NPF) og Foreningen for Sakkyndige Psykologer (FOSAP). IPR arrangerer også regionale FOSAP møter med fokus på faglig utvikling. I tillegg til oppdrag etter barneloven har alle våre sakkyndige psykologer erfaring som utredere for barneverntjenesten. De aller fleste av våre sakkyndige psykologer har fullført eller går på 2-årig videreutdanning i Barnefaglig sakkyndig arbeid. Vi har normalt 3 måneders behandlingstid pr. utredning. Vi klarer stort sett å ta på oss oppdrag etter § 61.1 med 3 ukers varsel før første saksforberedende møte.

 Vanja Hjelmseth - Psykolog Bergen
Psykolog Vanja Hjelmseth
 Bente
Psykologspesialist Bente Austbø ved IPR Bergen

Oppdrag for barnevernstjenesten

IPR har flere dyktige psykologer/psykologspesialister som jobber med oppdrag for barneverntjenesten. Vi tilbyr:


  • Sakkyndige utredninger
  • Foreldre- og fosterhjems- veiledning (Marte Meo og COS P)
  • COS-P Circle of Security foreldreveiledning i grupper
  • Gruppe- og individualveiledning til barnevernpersonell. Vi tilbyr både prosessorientert og saksorientert gruppeveiledning.
  • Krisetimer, individual- og gruppe-behandling for foreldre, fosterforeldre og barn.

Alle de sakkyndige psykologene ved IPR har god og oppdatert kunnskap innen utviklingspsykologi, tilknytning, samspill mellom barn og foreldre, observasjon som metode, samt spesifikke tema som vold og overgrep, rus og psykiske vansker hos barn og voksne. IPR er medlem i International society for prevention of child abuse and neglect (ISPCAN) og British Association for the Study and Prevention of Child Abuse and Neglect (BASPCAN). Vi har både psykologer og psykologspesialiseter med lang erfaring i feltet. De aller fleste av våre sakkyndige psykologer har fullført eller går på 2-årig videreutdanning i Barnefaglig sakkyndig arbeid. Etter endt utdanning er man offentlig godkjent sakkyndig.

 Hanna Aardal - Psykolog Bergen
Psykolog Hanna Aardal ved IPR Bergen
 Anne Hilde Vassbø Hagen - Psykolog Bergen
Anne Hilde Vassbø Hagen
 Cecilie Honningsvåg Vallestad - Psykolog Bergen
Psykolog Cecilie Honningsvåg Vallestad ved IPR Bergen