Psykolog i Oslo og Bergen

Emosjonfokusert ferdighetstrening for foreldre

Ferdighetstrening for foreldre er et tilbud til alle foreldre som ønsker å bli tryggere i sin rolle som forelder og omsorgsgiver. Vi tilbyr også veiledning til andre som arbeider med barn og ungdom og deres omsorgsgivere, eksempelvis i barnehager, skoler og barnevern.

Har du et barn med psykiske lidelser eller atferdsforstyrrelser, og du trenger veiledning på hvordan du bedre kan møte barnet ditt og dets behov? Opplever du ofte situasjoner i møtet med barnet ditt hvor du ikke vet hva du skal gjøre? Situasjoner hvor tålmodigheten tar slutt, frustrasjonen tar overhånd og du kan kjefte, rope eller kanskje ta tak i barnet ditt? Eller situasjoner hvor du blir engstelig og usikker, hvor du kan føle seg lamslått eller trekker deg unna barnet ditt?

Foreldrerollen kan være krevende, og ingen foreldre er perfekte. De fleste foreldre har imidlertid det til felles at de er programmerte til å yte omsorg og beskytte barna sine. Noen ganger kan det likevel oppstå hindringer som vanskeliggjør dette arbeidet, og hvor vi som foreldre kan kjenne på avmakt. Da kan vi også risikere å opptre på måter som skaper vonde følelser både i barnet og i den voksne.

Våre psykologer arbeider hovedsaklig med emosjonsfokusert ferdighetstrening for foreldre (EFST). Sentrale elementer innenfor EFST er ferdigheter som validering, grensesetting, reparasjon og arbeid med egne følelser som forelder, hvor alle er ment å bidra til å styrke omsorgskompetansen. Emosjonsfokusert ferdighetstrening for foreldre er forankret i en tro på at foreldre og omsorgspersoner kan være den viktigste helbredende kraften for barn med psykiske eller atferdsmessige vansker.

Målet med metoden er å støtte foreldre og omsorgspersoner til å påta seg rollene som aktive agenter i forhold til å reparere og hjelpe barn med hensyn til barnets symptomer - enten de sliter med angst, tvangslidelse, depresjon, spiseforstyrrelser, etc. og til å veilede barna i forhold til å håndtere barns stress, følelser og emosjonelle smerte. På denne måten blir målet å skape en gjensidig trygghet både hos barnet og den voksne.