Mindfulness Psykolog Oslo og Bergen

Mindfulness

Mindfulness handler om å om øke evnen til å forholde seg til stress og negative tanker fremfor å identifisere seg med eller la seg overvelde av dette. Det hjelper oss å være mer tilstede i kroppen, sansningene og følelsene våre i øyeblikket, og til ikke å mentalt bevege seg bort fra nuet.

Mindfulness kan oversettes med oppmerksomt nærvær og er et stadig mer utbredt verktøy i forebygging og behandling av utbredte psykiske lidelser som bl.a. angst og depresjon. Virkningen av å ta i bruk disse teknikkene er etter hvert godt dokumentert gjennom forskning, og mindfulness er i ferd med å tas opp i varianter av både Kognitiv adferdsterapi (CBT), psykodynamiske og andre mer opplevelsesorienterte behandlingsparadigmer. Det har også en godt dokumentert innvirkning på evnen til å håndtere stress, og brukes også i dag i en rekke coaching og ledelsesprogrammer.

Mindfulness-tradisjonen tar i bruk en rekke teknikker og prinsipper hentet fra buddhistisk tankegang. Meditasjons- og avslappingsteknikker utgjør viktige verktøy på veien mot økt evne til en aksepterende og nysgjerrig observerende tilstedeværelse. Med aksept menes ikke en holdningsløshet eller mangel på handling i sin alminnelighet, men en øvelse i å registrere fremfor å handle og vurdere, som et viktig første, og noen ganger eneste steg. Idealet er altså ikke å rømme fra, men være mer tilstede i det som faktisk er både i form av lidelse og glede.