Anne Hilde Vassbø Hagen - Psykolog Bergen

Terapi

Vi har bred teoretisk og praktisk erfaring. Vi tilpasser terapien til dine behov, men har særlig kompetanse på Emosjonsfokusert Terapi (EFT), Kognitiv Atferds Terapi (CBT) og Arbeidsrettet Terapi.

Både EFT og CBT er forskningsbaserte terapiformer nevnt i nasjonale retningslinjer for behandling av depresjon. Vi har også psykologer som jobber med utgangspunkt i psykodynamisk teori, EMDR og mindfulness. Vi har spisskompetanse på søvnvansker, diabetesrelatert problematikk, angst, traumer og idrettspsykologi og prestasjonsangst.

Det viktigste for en vellykket terapi er likevel å bygge en god relasjon. Vi er opptatt av varme, empati og respekt i arbeidet vårt.

Vi tilbyr terapi i Bergen og Oslo for både barn og voksne, og individer, grupper og par.

Du kan komme til en enkelttime, noen få rådgivningstimer, korttidsterapi eller langtidsterapi. Vi finner sammen ut hva som er behovet ditt.

Illustrasjonsbilderipr 402

Priser for terapi

Her finner du en oversikt over prisene for terapi i Bergen og Oslo.

Les mer
Hva er terapi? Psykolog i Oslo og Bergen

Hva er terapi?

Terapi er en effektiv behandlingsform for en rekke psykiske utfordringer, som depresjon, angst, lav selvfølelse, relasjonsproblemer og livskriser. Noen går også i terapi fordi de opplever det som meningsfylt og nyttig for å bli bedre kjent med seg selv.

Les mer
Parterapi og ekteskapsrådgivning i Oslo og Bergen

Parterapi

Parterapi er for kjærestepar, samboere og ektefeller som trenger eller ønsker å jobbe med relasjonen seg i mellom. I parterapi arbeider dere med å forstå hverandre bedre, å klare å uttrykke behov og å kommunisere på en måte som styrker eller reparerer dere som par.

Les mer
Individualterapi Psykolog i Oslo og Bergen

Individualterapi

Individualterapi er den vanligste formen for samtaleterapi. Her arbeider klienten og psykologen sammen, med fokus på hele mennesket: Kropp, tanker og følelser. Hos oss er psykologene aktive og tilstedeværende, ikke bare passivt lyttende til det du har å fortelle.

Les mer
Gruppeterapi psykolog i Oslo og Bergen

Gruppeterapi

Kjenner du deg alene med dine erfaringer? Ønsker du å utfordre deg selv i et trygt fellesskap? Havner du ofte i samme mønstre? Opplever du nære relasjoner som vanskelige eller smertefulle? Da kan kanskje gruppeterapi være noe for deg.

Les mer
Psykodynamisk terapi Psykolog i Oslo og Bergen

Psykodynamisk terapi

Psykodynamisk terapi går ut på at mange av våre følelser, tanker, ønsker og indre konflikter ikke er oss bevisst. Ubevisste prosesser kan påvirke oss og skape symptomer og problemer i livet. Derfor jobber man med å bli mer bevisst og få større innsikt i sine indre prosesser og forstå oss selv bedre.

Les mer
Emosjonsfokusert terapi i Oslo og Bergen

Emosjonsfokusert terapi

Emosjonsfokusert terapi (EFT) er en terapiform som går ut på å utforske, forstå og endre vanskelige og fastlåste følelser. Grunnholdningen i EFT er at det er følelsene våre som avgjør hvordan vi har det, hvordan vi tenker, hvordan vi forstår oss selv og andre og hvordan vi opptrer i livet. ​

Les mer
Mindfulness Psykolog Oslo og Bergen

Mindfulness

Mindfulness handler om å om øke evnen til å forholde seg til stress og negative tanker fremfor å identifisere seg med eller la seg overvelde av dette. Det hjelper oss å være mer tilstede i kroppen, sansningene og følelsene våre i øyeblikket, og til ikke å mentalt bevege seg bort fra nuet.

Les mer
Kognitiv terapi - Psykolog i Oslo og Bergen

Kognitiv Terapi

Kognitiv Terapi er blitt en svært populær og etterspurt terapiform både internasjonalt og i Norge. Terapiformen - også kalt Kognitiv Atferdsterapi (CBT) - er en behandlingsform der våre tanker blir gitt spesiell oppmerksomhet.

Les mer
Psykodynamisk terapi Psykolog i Oslo og Bergen

Arbeidsrettet behandling for angst og depresjon i samarbeid med Helse Vest

Les mer
Psykodynamisk terapi Psykolog i Oslo og Bergen

Arbeidsrettet behandling for angst og depresjon i samarbeid med Helse Vest

Les mer
Psykolog i Oslo og Bergen

Emosjonfokusert ferdighetstrening for foreldre

Ferdighetstrening for foreldre er et tilbud til alle foreldre som ønsker å bli tryggere i sin rolle som forelder og omsorgsgiver. Vi tilbyr også veiledning til andre som arbeider med barn og ungdom og deres omsorgsgivere, eksempelvis i barnehager, skoler og barnevern.

Les mer
Videoterapi

Video- og telefonterapi

Institutt for Psykologisk Rådgivning tilbyr videoterapi til alle våre klienter, gjennom løsningen Whereby. Dette er en løsning med høy datasikkerhet som lar deg og psykologen gjennomføre trygge samtaler uten å måtte møte hverandre ansikt til ansikt. Vi tilbyr også telefonterapi.

Les mer
Efst Forside Med Fyll 2 Vanja

Foreldreveiledning

Synes du - som alle andre - at foreldrerollen kan være strevsom? Vi tilbyr foreldreveiledning i form av kurs, grupper og individuell oppfølging til en eller to foreldre.

Les mer