Illustrasjonsbilderbarn Highres 6701

6-dagers videreutdanning i Emosjonsfokusert ferdighetstrening for foreldre

Utdanningen er opplevelsebasert og integrerer undervisning, veiledning og ferdighetstrening. Utdanningen er åpen for alle typer terapeuter og foreldreveiledere.

Informasjon om datoer og påmelding til kurs her

Etter fullført utdanning skal kandidatene kunne gi individuell foreldreveiledning og holde 2-dagers foreldrekurs i emosjonsfokusert ferdighetstrening for foreldre. Kurset går over to samlinger.

1. samling (4 dager)

I ferdighetstreningen tar kandidatene utgangspunkt i eget personlig materiale samt eget terapeutmateriale. Alle må prøve seg både i terapistolen, i terapeutstolen, og som observatør. Dette er essensielt for å lære EFST, og øvelsene er det unike ved EFST-utdanningen. Det legges opp til et empatisk og omsorgsfullt gruppemiljø.

2. samling ( 2 dager)

På 2. samling blir det undervisning, diskusjon og øvelser på empati og rundt det å fasilitere mer emosjonell aktivering og høyere grad av opplevelse og diskusjon og undervisning om mer dyptgående tekniske ferdigheter. Det vises filmer av foreldreveiledning som illustrerer fasilitering av emosjonell aktivering og opplevelse og tekniske ferdigheter. Samlingen inneholder også praktiske øvelser på stolarbeid – hvor kandidatene får jobbe med det stolarbeidet de strever mest med å få til som terapeut/veileder.

Sertifiserte EFST-veiledere kan gi veiledning til kandidater på NIEFT’s videreutdanning i EFST.

Sertifisering EFST terapeut
Sertifiserte EFST-veiledere
Sertifisering EFST veileder


Sertifisering EFST terapeut

6-dagers kurs + 15 timer veiledning i gruppe eller individuelt

All EFST-veiledning må gjennomføres av sertifiserte EFST-veiledere.

Kursavgift: kr. 21 500,-

Veiledning: kr. 1620,- pr. time ved individuell veiledning - kr. 670,- pr. time ved gruppeveiledning.


Sertifiserte EFST-veiledere:

Anne Hilde Vassbø Hagen (Bergen) - hagen@ipr.no

Vanja Hjelmseth (Bergen) - hjelmseth@ipr.no

Bente Austbø (Bergen) - austbo@ipr.no

Hanna Aardal (Bergen) - aardal@ipr.no

Marit N. Albertsen (Bergen) - albertsen@ipr.no

Nadia Ansar (Oslo) - ansar@ipr.no

Ane Bente Gjul (Oslo) - gjul@ipr.no

Catrin Sagen (Oslo) - sagen@ipr.no


Sertifisering EFST veileder


Sertifisert EFST terapeut

Gjennomført minst et 2-dagers foreldrekurs

Gjennomført minst 5 individuelle veiledningsforløp

Bestått videoeksamen: Videoeksamen for å bli EFST-veileder


For å avlegge videoeksamen for å bli godkjent som EFST veileder må du ha gjennomført følgende:

 • Sertifisert EFST-terapeut
 • Gjennomført minst to 2-dagers foreldrekurs
 • Gjennomført minst 10 individuelle veiledningsforløp
 • Gjennomført minimum 30 timer veiledning med en godkjent EFST-veileder inkludert veiledningstimene som kreves for å bli sertifisert EFST-terapeut.
 • Gjennomført EFT modul 1 eller 1-årig EFT utdanning
 • Din EFST-veileder vurderer at du er moden for rollen som veileder

Innlevering

 • Kandidaten skal levere inn to filmer fra to ulike klienter, 20 minutter fra hver film. Filmen skal leveres til sensor på en kryptert minnepenn med tidsangivelser, sammen med kasusbeskrivelse og egenveiledning.
 • Kandidaten skal levere en kasusbeskrivelse for hver av sakene. Kasusbeskrivelsen skal være minimum ½ side og maks 1 side pr sak og inneholde følgende beskrivelser:
 • Barnets vansker
 • Familiedynamikk
 • Omsorgsstil og emosjonell stil hos den av foreldrene som det jobbes med
 • Hvilken konkurrerende motivasjon eller typiske følefeller havner forelderen i, og hvilken gammel strategi er det forelderen holder på?
 • Forelderens magneter og triggere
 • Hva trenger forelderen å jobbe med? Hva er målet med veiledningen?
 • Kandidaten skal levere en beskrivelse som inneholder punktvis egenveiledning på maks 1 side. Punktlisten skal berøre:
 • En vurdering av alliansen og eventuelle terapeutfølefeller
 • Tekniske ferdigheter: styrker og svakheter
 • Empati: empatisk validering av forelderen, styrker og svakheter
 • I hvilken grad fasiliterer terapeuten følelsesmessig aktivering og opplevelse
 • Kandidaten skal kort redegjøre for gjennomført foreldreveiledning og foreldreveiledningskurs, og deltagelse på modul 1/EFT 1-årig.

Regler for videoeksamen

 • Eksamen kan ikke sensureres av din EFST-veileder
 • Du kan ikke ha mottatt veiledning på videoene som skal vurderes
 • Sensuren skal foreligge senest 6 uker etter innlevert eksamen
 • Tilbakemelding på eksamen gis skriftlig, og vurderes som bestått/ikke bestått med tilhørende forklaring og veiledning, og eventuelle utbedringsområder.
 • Vurderingen gjøres basert på en helhetlig forståelse av saken, tekniske og empatiske ferdigheter, kunnskap om og forståelse for modellen og evnen til å påpeke styrker og svakheter.
 • Det er ikke anledning til å klage på sensuren
 • Samtykke må være innhentet fra pasient til bruk av video i eksamen/veiledning
 • I noen tilfeller vil flere veiledere vurdere filmene


EFST-sensorer:

Anne Hilde Vassbø Hagen: hagen@ipr.no

Vanja Hjelmseth: hjelmseth@ipr.no

Bente Austbø: austbo@ipr.no

Pris: 6580,-