Gruppeterapi psykolog i Oslo og Bergen

Gruppeterapi

Kjenner du deg alene med dine erfaringer? Ønsker du å utfordre deg selv i et trygt fellesskap? Havner du ofte i samme mønstre? Opplever du nære relasjoner som vanskelige eller smertefulle? Da kan kanskje gruppeterapi være noe for deg.

Gruppeterapi er en effektiv måte å arbeide med psykologiske vansker på.I gruppene deler medlemmene erfaringer og opplevelser og støtter hverandre gjennom vanskelige prosesser. Formålet med gruppeterapi er å fremme følelsesbevissthet, selvforståelse og å bearbeide følelsesmessige konflikter. Forskning viser at gruppeterapi er vel så effektiv som individualterapi og har i tillegg noen unike fordeler.

Gruppeterapi innebærer å møte andre i samme situasjon. Gjennom å dele, lytte og forholde seg til de andre i gruppen kan vi forstå oss selv og andre bedre. Når vi deler våre følelser og smerte med andre, føler vi oss mindre isolerte. Vi opplever at det vi strever med kanskje ikke er så unormalt og at andre kjenner seg igjen i det vi beskriver. Tilbakemeldinger fra andre om hvordan vi virker på dem kan åpne for viktige refleksjoner om oss selv. Og når vi føler at vi kan gi tilbakemeldinger til andre som er genuine og ektefølt, kan vi gjenvinne troen på at andre menneskers tilbakemeldinger til oss er like genuine. Og vi kan få en ny erfaring av betydningen av å føle seg forstått. Det å føle at man har andre mennesker med seg på laget, kan gi oss mot til å gjøre endringer vi har behov for.

Gjennom å erfare seg selv i samspill med andre kan man oppleve å få økt tilgang til seg selv. Hvilken rolle er det jeg ofte tar og hvordan preger det meg som menneske? På den måten kan man få innblikk i hva våre erfaringer betyr for livet vi lever i dag, og hva man kan tenke seg å forandre på. På sikt kan dette redusere symptomer på blant annet angst, depresjon og forvirring og åpne opp for personlig vekst.

Vår erfaring er at det kan være til stor hjelp å komme sammen i en slik gruppe. I gruppene legger vi vet på gjensidig tillit og fortroighet. Vi er opptatt av å skape et klima som føles trygt og ivaretakende. Det er alltid to psykologer tilstede som leder prosessen i gruppa, men det er gruppemedlemmene selv som tar opp det de er opptatt av. Gruppeledere har juridisk taushetsplikt. Medlemmene i gruppen har også taushetsplikt overfor de opplysninger de får tilgang til i gruppen.

”Jeg hadde mange følelser som jeg ikke aksepterte i meg selv, og noen som jeg ikke engang var klar over at jeg hadde. Ved å lytte til de andre i gruppa ble det tydeligere for meg at sånn er det jo for meg også! Og det hjalp meg til å gå enda dypere inn i meg selv”