Gruppeterapi psykolog i Oslo og Bergen

Gruppeterapi

Grunntanken bak gruppeterapi er at mange av våre konflikter, problemer og utfordringer oppstår i møte med andre mennesker. I gruppen spiller våre personlige væremåte, resurser og vansker seg ut, og vi får en god anledning til å utforske nye sider ved oss selv.

Gruppeterapi er en krevende behandlingsform, men den personlige investeringen vil som regel gi raske resultater. Gruppeterapi er bygget på respekt for hverandre og en trygg atmosfære som gir mulighet til åpen dialog og selvutforskning. Vi har per i dag to grupper som du kan melde deg på innen Mindfulness-basert stress reduksjon (MBSR).

Taushetsplikt Som behandlere i en terapeutisk setting er man underlagt en juridisk taushetsplikt, noe som ikke kan pålegges deltakerne. Konfidensialitet er likevel sentralt for at man skal føle seg trygg og tørre å ta fatt på sine problemer i en gruppe.Taushetsplikt er et tema man er opptatt av og diskuterer ved jevne mellomrom. Alle skal føle seg trygge og brudd på reglene om taushetsplikt tolereres ikke.