Anne Hilde Vassbø Hagen - Psykolog Bergen

Ledelse

Her finner du ledelsen ved Institutt for Psykologisk Rådgivning Bergen og Oslo. Hvis du ønsker samarbeid eller vil forhøre deg om hva vi jobber med er det bare å ta kontakt.

Ledelsen ved IPR Bergen

 Anne Hilde Vassbø Hagen - Psykolog Bergen
Anne Hilde Vassbø Hagen

E-post: hagen@ipr.no

 Jan Reidar Stiegler - Psykologspesialist Bergen
Jan Reidar Stiegler - Fagsjef NIEFT

E-post: stiegler@ipr.no

 Vanja Hjelmseth - Psykolog Bergen
Vanja Hjelmseth - Salg og Markedssjef
 Bodil Solheim - Psykologspesialist Bergen
Bodil Solheim - Arbeidsrettet behandling

E-post: solheim@ipr.no

Ledelsen ved IPR Oslo

 Tonje Moe Thompson psykolog oslo
Tonje Moe Thompson - Daglig Leder

E-post: tonje@ipr.no

 Ane Bente Gjul Psykolog Oslo
Ane Bente Gjul - Assisterende daglig leder

E-post: gjul@ipr.no

 Aksel Inge Sinding - Kommunikasjonsansvarlig ved IPRO
Aksel Inge Sinding - Kommunikasjonsansvarlig

E-post: sinding@ipr.no