Anne Hilde Vassbø Hagen - Psykolog Bergen

Ledelse

Her finner du ledelsen ved Institutt for Psykologisk Rådgivning Bergen og Oslo. Hvis du ønsker samarbeid eller vil forhøre deg om hva vi jobber med er det bare å ta kontakt.

Ledelsen ved IPR Bergen

 Anne Hilde Vassbø Hagen - Psykolog Bergen
Anne Hilde Vassbø Hagen

E-post: hagen@ipr.no

 Jan Reidar Stiegler - Psykologspesialist Bergen
Jan Reidar Stiegler - Fagsjef NIEFT

E-post: stiegler@ipr.no

 Vanja Hjelmseth - Psykolog Bergen
Psykolog Vanja Hjelmseth
 Bodil Solheim - Psykologspesialist Bergen
Bodil Solheim - Arbeidsrettet behandling

E-post: solheim@ipr.no

Ledelsen ved IPR Oslo

 Aksel Inge Sinding - Daglig leder ved IPR Oslo
Aksel Inge Sinding - Daglig leder ved IPR Oslo

E-post: sinding@ipr.no

 Ane Bente Gjul Psykolog Oslo
Psykologspesialist Ane Bente Gjul - Assisterende daglig leder ved IPR Oslo

E-post: gjul@ipr.no

 Nadia Ansar psykolog
Nadia Ansar - PhD og barneansvarlig

E-post: ansar@ipr.no

 Catrin Sagen - Psykolog Oslo
Catrin Sagen - PhD-kandidat

E-post: sagen@ipr.no

 Psykolog Oslo EFT
Tonje Moe Thompson - Fagansvarlig EFT-C

E-post: tonje@ipr.no

Ofte stilte spørsmål om behandling og psykologer

  • Hvor mange timer er det vanlig å gå?

    Som regel er det nødvendig med minimum 10 behandlingstimer. De fleste går mellom 10 og 20 timer. Enkelte har behov for lengre forløp på 20 til 40 timer. Lengden på behandling avklares i samarbeid med psykolog.

  • Hvor ofte er det vanlig å gå i terapi?

    Det vanligste er å gå en dag i uken i begynnelsen, og så gjerne hver 14. dag etter hvert. Noen har månedlig oppfølging etter den første behandlingsperioden.

  • Kan jeg bytte psykolog om ikke kjemien føles rett?

    Ja, det kan du selvsagt. Dersom du syntes kjemien med psykologen er dårlig er det best om du tar det opp med psykologen din. Hvis du vurderer det som best å bytte behandler, så får du hjelp til det. Syntes du det er vanskelig å ta dette opp med psykologen, kan du kontakte administrasjonen, og få hjelp.