IPR 40 år LOGO

Jubileumskonferanse

IPR fyller 40 år i 2024 og feirer med jubileumskonferansen: «Såret som liten, sårbar som stor – Vold, ensomhet, utenforskap, radikalisering» I Oslo - 16 og 17 oktober 2024

Historien bak jubileumskonferansen

Historien startet med at den modige psykologen Svein Magnar Hansen i 1984 startet sitt eget psykologkontor, som fikk navnet Institutt for Psykologisk Rådgivning. Han hadde en visjon om å skape en arbeidsplass der psykologene hadde rom for å påvirke sin egen arbeidshverdag, utvikle seg faglig og bidra til samfunnet med terapi, sakkyndig arbeid og kunnskapsformidling gjennom kurs og veiledning av andre fagfolk. Svein Magnars hjerte har alltid vært med de sårbare i samfunnet, og han har lagt ned betydelig innsats for å hjelpe barn og ungdom med atferdsvansker og funksjonsnedsettelser, særlig innen autismespekteret.

IPR var lenge kjent som «det blå psykologkontoret på Bryggen», fordi brevene ble skrevet på blått brevpapir. Blåtonene har vi beholdt i logoen vår også etter at Svein Magnar leverte stafettpinnen til firkløveren Anne Hilde Vassbø Hagen, Vanja Hjelmseth, Jan Reidar Stiegler og Bodil Solheim, som har drevet IPR siden 2011. Dette året inngikk vi et samarbeid med Leslie Greenberg, grunnleggeren av Emosjonsfokusert terapi, og startet Norsk Institutt for Emosjonsfokusert Terapi (NIEFT), som er godkjent av International Society for Emotion Focused Therapy som training institutt for EFT og EFST-terapeuter. Siden 2014 har vi også samarbeidet med Joanne Dolhanty, grunnleggeren av Emosjonsfokusert ferdighetstrening (EFST).

I 2012 flyttet vi fra seks kontor på Bryggen til et større lokale i Christian Michelsens gate i Bergen. Siden dette har IPR vokst seg store og vi fikk i 2017 et lillesøsterkontor i Oslo. I dag teller vi over 60 behandlere i Bergen og Oslo, pluss en stab på åtte fine og flinke folk som server både klienter og psykologer, samt drifter kursavdelingen vår. Vi fikk egne kurslokaler i Bergen i 2021, og nå i 2024 åpner vi vår splitter nye klinikk som er samlokalisert med nye kurslokaler i Oslo – på selveste Karl Johan!

Hjertet for de sårbare i samfunnet har vi beholdt, og kjernevirksomheten er fortsatt terapi, sakkyndighet, kurs og veiledning av fagfolk, i tillegg til at vi driver forskning og flere ett- til treårige videreutdanninger, blant annet en spesialistutdanning i EFT godkjent av NPF, og innimellom holder vi nasjonale og internasjonale konferanser, som for eksempel Emotion Revolution som gikk av stabelen første gang i 2018 og kommer tilbake i 2025. Vi er i dag Norges ledende fagmiljø for følelser og emosjonsfokusert terapi og ferdighetstrening. Vi har som mål å være verdens beste arbeidsplass og en visjon om å gjøre Norge og verden til et litt mer følelsesvennlig sted.

Hvert femte år feirer vi at årene går ved å holde en tverrfaglig konferanse som siden 2014 har hatt tittelen «Såret som liten, sårbar som stor». Målet med jubileumskonferansen er å bidra til kunnskap som setter emosjonelle spor og kan gjøre en forskjell i samfunnet. Vi samler gode formidlere som kan berøre følelsene våre med budskapet sitt – fordi vi lærer bedre når følelser er i sving. I år har vi fått med oss noen av de beste til å gjøre nettopp dette, og de vil dele både personlige historier, kunnskap de har lært, og ferdigheter de kan lære bort. Formidlingen skjer gjennom ulike sjangre, som foredrag, musikk, film, boksamtaler og fremføring av tekst. Målgruppen er alle som jobber med sårbare mennesker – psykologer, leger og annet helsepersonell, sosialarbeidere, barnevernsansatte, miljøterapeuter, saksbehandlere, politi, advokater, ansatte i domstolene og alle andre som er interessert i temaet for konferansen, som er hvordan vi kan forstå og forebygge vold, ensomhet, utenforskap og radikalisering.

Jubileumskonferansen i 2019 i Bergen fikk så god mottakelse at ønsker å feire 40-årsjubileet med å by Oslo på en like god opplevelse, og har derfor invitert mange av de samme foredragsholderne pluss noen nye. Og det er ingen hvemsomhelster vi har med på laget – se på dette:

(trykk på navn for mer informasjon om hvert foredrag)


Jubileumskonferansen holdes i Festsalen på den ærverdige og nyoppussede Håndverkeren i Oslo Sentrum den 16 og 17 oktober 2024. Velkommen!

For å lese mer om jubileumskonferansen 2024 se: Jubileumskonferansen 16 og 17 oktober 2024

Tidligere Jubileumskonferanser som IPR har holdt:

IPR 35 år i 2019: «Såret som liten – Sårbar som stor: Forstå og forhindre vold, radikalisering, ensomhet og utenforskap»

Tema: Hva gjør utenforskap og ensomhet med oss mennesker? Hvordan skjer radikalisering? Hvem er de uelskelige - Hvordan nå de mest ensomme - Kan vi forstå en terrorist - Hva skjer med oss i møtet med mennesker som vekker ubehag i oss? En konferanse for terapeuter, miljøterapeuter, lærere, jurister, politi og andre som jobber med sårede barn eller sårbare voksne.

Foredragsholdere:

 • Abid Raja – Sint ungdom
 • Per Isdal – Vold
 • Catrin Sagen & Marianne Sveen – De uelskelige
 • Peder Kjøs – Ensomhet
 • Jan Reidar Stiegler – Behov
 • Cathrine Moestue – Radikalisering
 • Anne Hilde Vassbø Hagen & Vanja Hjelmseth – Validering


IPR 30 år i 2014: «Såret som liten, sårbar som stor: Hvordan barndomsopplevelser påvirker tilknytning og identitet som voksen»

Foredragsholdere var Vincent Felitti, Ida Brandtzæg, Stig Torsteinson, Jan Reidar Stiegler, Arne Blindheim, Joanne Dolhanty, Adele Lafrance Robinson og Per Einar Binder.

Fra programmet:

Dag 1 – Det sårede barnet; Negative erfaringer i barndommen

 • Vincent Felitti presenterte sentrale funn fra The Adversed Childhood Experience Study (ACE).
 • Ida Brandtzæg og Stig Torsteinson om hvordan barns tilknytningstrygghet til sine primære omsorgspersoner har betydelige implikasjoner for deres senere fortrolige relasjoner, selvforståelse og selvtillit, emosjonelle fleksibilitet, sosiale kompetanse og psykiske helse.
 • Jan Reidar Stiegler om identitetsskade. «Det er egentlig noe grunnleggende feil med meg!» Hvordan erfaringer allerede fra spedbarnsalderen er med å forme hvordan vi oppfatter oss selv. Særlig fokus blir på hvordan visse typer samspill leder til overdreven skam og en varig negativ selvoppfatning og identitet.


Dag 2 – Den sårbare voksne; Om reparasjoner

 • Arne Blindheim presenterte sentrale funn fra de siste års hjerneforskning som kan bidra til økt forståelse om hva som skjer med barn som blir utsatt for traumatiserende belastninger, hvilken betydning dette har for ens fungering, og hvilke kliniske implikasjoner dette har.
 • Joanne Dolhanty om hvordan foreldrenes emosjonelle aktivering har potensiale til både å skade og reparere barnets indre verden og særlig hvordan omsorgsgivere kan støttes, slik at de kan hjelpe barn som strever med angst, depresjon, spiseforstyrrelser eller andre tilstandsbilder, til å bli friske.
 • Per Einar Binder "Å kunne møte det smertefulle - medfølelse med selv og andre." Hvordan utvikles selvmedfølelse? Og hvilken betydning har selvmedfølelse for psykisk helse og robusthet ved motgang? Medfølelse og selvmedfølelse utforskes fra et eksistensielt, empirisk og klinisk perspektiv.


IPR 20 år i 2004: «Barnets beste – nye oppgaver og roller for aktører i barnefordelingssaker»

Bidragsytere og temaer fra programmet:

 • Barneombud Reidar Hjermann holdt åpningstale om temaet «Barnets beste i barnelovsaker»
 • Sorenskriver Mette Cecilie Greve: «Dommerens rolle og krav til andre aktører»
 • Psykolog Bjørn Reidar Karlsen: «Utfordringer for sakkyndige psykologer i barnefordelingssaker; de praktiske tilnærminger»
 • Advokat Tor Øystein Enge: «Prosessfullmektigens rolle og krav til andre aktører»
 • Leder i etat for barn og familie Anne-Lise Hornæs: «Bør eller kan barneverntjenestens kompetanse benyttes der barn lider som følge av foreldrekonflikter?»
 • Familiemekler Signe Ose: «Mekling: en unødvendig formalitet eller praktisk nytteverdi?»
 • Psykolog Svein Magnar Hansen holdt avslutningstale som Instituttets stifter


Seminarets hovedmålsetning var å fremme de erfaringer som følge av endringene i Lov om barn og foreldre, samt løfte frem de muligheter, utfordringer og valg de forskjellige aktørene har i dette arbeidet. Målgruppen for seminaret var sakkyndige psykologer, advokater, dommere, familiemeklere, barneverntjenesten og andre faggrupper som i sitt arbeid møter barn og foreldre i forbindelse med Lov om Barn og Foreldre.