Per Isdal 1

Per Isdal

De som utøver vold

Per Isdal er psykolog og forfatter. Han etablerte Alternativ til Vold i 1987, som et av de første behandlingstilbudene i Europa for menn som har volds- eller aggresjonsproblemer mot samlivspartner. I 2011 mottok han Den store psykologprisen for sitt arbeid for å utvikle behandlingstilbud for menn som har utøvd vold mot kvinner. Kongen utnevnte i 2017 Isdal til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden. Hans arbeid der han møtte voldsutøvere førte til at han var i ferd med å bli utbrent. Basert på egen opplevelse laget han foredraget og skrev boken «Smittet av vold». Han har også gitt ut boken «Meningen med volden».