© Julianne Leikanger Ipr Web 7247

Ofte stilte spørsmål - kurs og utdanning

Under finner du svar på ofte stilte spørsmål i forbindelse med kurs og utdanning.

Innhold

Trykk på utdanningen / kurset du har spørsmål om:

Spesialisering i psykoterapi EFT / 3-årig videreutdanning i Emosjonsfokusert terapi

1-årig videreutdanning i EFT - for alle terapeuter

1-årig videreutdanning i emosjonsfokusert ferdighetstrening for foreldre

6-dagers kurs i Emosjonsfokusert Ferdighetstrening for foreldre

1-årig utdanning i emosjonsfokusert parterapi (EFT-C)


Spesialisering i psykoterapi/3-årig videreutdanning i Emosjonsfokusert terapi


Jeg er ikke psykolog/lege, kan jeg ta utdanningen?

Nei, dessverre. Denne utdanningen er kun åpen for psykologer og leger. Dette er et krav fra NPF for at vi skal kunne tilby utdanningen som spesialisering. Dersom du jobber som klinisk terapeut og ønsker å lære metoden tilbyr vi 1-årig videreutdanning for alle typer terapeuter, 1-årig videreutdanning i Emosjonsfokusert parterapi og 1-årig videreutdanning i Emosjonsfokusert familieterapi og foreldreveiledning.


Jeg jobber med barn, kan jeg ta utdanningen?

Du kan ta utdanningen, men pasientene som brukes til videoopptak og veiledning må være voksne. Vi har/har hatt flere deltakere som primært jobber med barn, og vi anbefaler at du tar kontakt med faglig ansvarlig Didrik Andreassen Hummelsund på e-post hummelsund@ipr.no for å høre med han hvordan man best mulig kan løse dette.


Hva koster utdanningen?


Du finner oversikt over priser her. Prisene reguleres hvert år.


Kan jeg reservere plass på utdanningen?

Nei, det er dessverre ikke mulig å reservere plass på utdanningen. Det gjøres ingen unntak her.


Hvor mye veiledning og egenterapi er inkludert?

Se tabellen her for å få en oversikt over hva som er inkludert


Hva menes med egenterapi?

Egenterapi eller egenerfaring vil si at terapeuten selv får prøve seg i pasientstolen. Under samlingene skjer dette i grupper der en deltaker er pasient, en deltaker er terapeut, også vil noen observere. Foreleser eller facilitator vil veilede terapien underveis. Vi har et stort fokus på å ivareta deltakerne våre, og det legges vekt på omsorg, et trygt miljø og taushetsplikt.

Hvor mye av veiledningen må være med en EFT-terapeut?

Kravet som gjelder nå finner du ved å se på tabellen øverst her.


Må jeg melde meg på hver enkelt modul?

Ja, denne utdanningen består av tre Moduler, og du må melde deg på hver enkelt modul.
Forutsetning for å ta Modul 2 er gjennomført modul 1 og forutsetning for å ta Modul 3 er gjennomført modul 1 og 2.

Kan jeg ta den 1-årige videreutdanningen i EFT for så å gå videre på Modul 2?

Ja, det kan du hvis du er psykolog eller lege. Det er viktig å vite at deltakere som har fullført Modul 1 har fortrinnsrett for å melde seg på Modul 2. Du er dermed ikke garantert plass på Modul 2 før vi vet med sikkerhet at det er ledig plass. Dette vet vi 2 uker i forkant av oppstart av Modul 2. I mellomtiden kan du settes på venteliste for å delta på Modulen.

Det er også viktig å vite at du ikke kan bli spesialist dersom du ikke har fullført Modul 1.

Ta kontakt med kurs@ipr.no om du ønsker å delta på Modul 2 etter å ha fullført EFT 1-årig.


Hvilket kull tilhører jeg?

Du ser hvilket kull du tilhører på "din side" som du vil få tilgang til ved påmelding. Kullet ditt skal også stå i påmeldingsbekreftelsen du fikk tilsendt ved påmelding.


Er utdanningen godkjent som vedlikeholdsaktivitet for psykologspesialister?

Ja, hver modul er godkjent av Norsk Psykologforening som 72 timer vedlikeholdsaktivitet for spesialister.

Fravær - 3-årig spesialisering i EFT / 3-årig videreutdanning i EFT

Kun fravær med sykemelding, rettsinnkalling eller militærtjeneste (eks. repetisjonsøvelse) aksepteres som gyldig fravær.
For å få godkjent undervisning kreves det at man deltar på hele kurset for at kurset skal godkjennes i spesialistutdanningen. Veiledningsdagene regnes som en del av kurset.
For å få godkjent kravene til kurs i spesialiteten må deltakeren ta igjen de dagene som fraværet gjelder.
Ved ugyldig fravær, det vil si fravær som ikke er godkjent av IPR, vil kursdeltaker måtte betale deltakeravgift for dagene fraværet gjelder, i tillegg til dagene som tas opp igjen.

Vi følger samme fraværsregler som Norsk psykologforening.

Fravær veiledningsdag:
Fravær på veiledningsdag organisert av NIEFT regnes som fravær fra obligatorisk veiledning og må dekkes inn igjen for kandidaters egen regning. Dette følger av veiledningskontrakten og gjelder også ved gyldig fravær med sykemelding.

Fravær ved fødselspermisjon/foreldrepermisjon

Faglig sett og med tanke på trygghet i det personlige arbeidet anbefaler vi deltakere å følge kullet sitt gjennom hele modulen. Derfor vil vi anbefale de som på forhånd vet at de skal ut i permisjon om å utsette oppstart. Vi følger Norsk psykologforening sine retningslinjer ved fravær grunnet fødselspermisjon/foreldrepermisjon. Les mer her.

Spørsmål om fravær tas opp skriftlig med kursavdelingen via e-post: kurs@ipr.no.


Hvor skal jeg sende sykemelding ved sykdom?

Sykemelding kan sendes til kurs@ipr.no. Det holder med screen shot eller bilde av sykemelding.


Er det en frist for å sende inn sykemelding?


Nei, vi setter ingen frist for når denne må være sendt inn. Dersom du ønsker å ta opp igjen samlingen kostnadsfritt må vi derimot ha mottatt sykemelding fra deg for å kunne sette deg opp på ny samling.


Jeg har ikke gyldig fravær, men ønsker likevel å ta opp igjen en samling. Er det mulig?

Ja, dette er fullt mulig, men mot ekstra kostnad. Ta kontakt med kurs@ipr.no for å avtale videre.

Jeg tar ikke utdanningen som spesialisering. Kan jeg da være borte noen av dagene?

Dersom du ikke skal bli spesialist, kan du velge selv hvor mye du er tilstede. Du må likevel betale for hele modulen du er påmeldt. Du vil motta kursbevis, men det er derimot viktig å vite at fraværet ditt vil stå oppført på ditt kursbevis. Har du ikke deltatt alle dager, ta kontakt med kurs@ipr.no for å motta kursbevis.
Faktura

Du må ha klar fakturaadresse ved påmelding. Første faktura genereres automatisk kort tid etter påmelding.
Du kan derfor ikke føre opp en midlertidig fakturaadresse og på denne måten reservere plass. Faktura må betales innen kursstart på den modulen du er påmeldt.
Fakturaadresse endres ikke i etterkant og betales av oppført mottaker. Stemmer ikke oppført fakturaadresse ved påmelding kan du også risikere å miste din plass.
Dersom du ønsker å dele fakturaen opp pr samling, skriv dette i kommentarfeltet. Første faktura blir automatisk sendt ut ved påmelding, deretter vil du motta faktura ca. 1 måned i forkant av hver samling.
Faktura må være betalt innen oppstart av hver samling. Det påløper et fakturagebyr på 89,- per faktura.


Jeg har ikke fakturaadresse klar enda. Kan jeg reservere plass på utdanningen?

Nei, det er dessverre ikke mulig å reservere plass på utdanningen. Det gjøres ingen unntak her. Dersom du likevel har meldt deg på utdanningen, vil faktura sendes til oppført fakturaadresse ved påmelding. Deltakeren er selv ansvarlig for å ordne opp i fakturadetaljer dersom oppført adresse ikke stemmer. Stemmer ikke oppført fakturaadresse ved påmelding kan deltakeren også risikere å miste sin plass.

Kan jeg dele opp faktura?

Ja, du kan dele opp faktura i enten to eller tre deler på spesialiseringen i EFT. Ønsker du å dele opp faktura MÅ dette skrives i kommentarfeltet ved påmelding.


Jeg ønsker at faktura sendes til ulike arbeidsgivere for de forskjellige samlingene. Er det mulig?


Ja, dette er mulig, men vi må da få faktura informasjon til begge arbeidsplasser ved påmelding. Dette MÅ skrives i kommentarfeltet ved påmelding.Hva skal faktura merkes med?

Skal faktura sendes til en større organisasjon, kommune eller lignende MÅ faktura merkes. Faktura skal merkes med ressursnummer, meridanummer, ansvarsnummer eller lignende. Er du usikker på hva du skal merke faktura med anbefaler vi at du spør din regnskapsavdeling. Faktura skal kun merkes ved navn eller lignende på mindre bedrifter, f.eks. privat drift.


Jeg har meldt meg på en av modulene, men ønsker nå å melde meg av. Hva gjør jeg?


Vi har 24 timer angrerett på alle våre kurs. Avmeldingsregler utover dette er:
Avmelding 6-12 mnd. før kursstart: Hele kursavgiften blir refundert
Avmelding 3-6 mnd. før kursstart: Halve kursavgiften krediteres
Avmelding 0-3 mnd. før kursstart: Kursavgift vil ikke bli kreditert

Send en e-post til kurs@ipr.no dersom du ønsker å melde deg av en av modulene.


Alle spørsmål om praksis og spesialistoppgave må NPF svare på

Hva er forskjellen på den 3-årige videreutdanningen i Emosjonsfokusert terapi/Spesialisering i psykoterapi og den 1-årige videreutdanningen for alle terapeuter i Emosjonsfokusert terapi?

Modul 1 på spesialiseringen og 1. år på videreutdanning for terapeuter dekker det samme faglig og tematisk. Forskjellen mellom de to årene er at det er flere undervisningstimer på spesialiseringen det 1. året, blant annet for å imøtekomme krav om timeantall fra Norsk Psykologforening (NPF). Dette viser seg i form av 1 time lenger dager på samlingene. Denne forskjellen i timeantall til undervisning endrer seg på 2. året når deltakerne som følger spesialistutdanningen begynner med veiledningsdager på samlingene, mens deltakerne som går videreutdanning for terapeuter har all tiden frigjort til undervisning og øving i grupper. I løpet av 2. året får da deltakerne som går på videreutdanning for terapeuter flere undervisningstimer selv om de har kortere dager. Deltakerne som går på spesialistutdanningen får til gjengjeld 3x8 timer veiledning i løpet av 2. året.

En annen forskjell er at det kun er psykologer og leger som har lov til å melde seg på spesialiseringen, mens videreutdanningen er åpen for andre faggrupper også. Dette henger også sammen med krav fra NPF for å godkjenne spesialistutdanningen. De to utdanningene følger hverandre ellers både faglig og tematisk helt frem til siste samling på det 2. året. På den siste samlingen på det 2. året av videreutdanning for terapeuter introduserer vi de fleste av de resterende temaene som spesialistutdanningen dekker på sin siste samling på modul 2, samt på sitt 3. år. I tillegg skal det settes av noe plass til oppsummering og debrief knyttet til det som er lært disse to årene. Temaene på denne samlingen lyder som følger: Komplekse traumer, over-underregulering, terapeutprosesser og alliansebrudd. Det eneste temaet som ikke dekkes overhodet over 2 år med videreutdanning for terapeuter er spiseforstyrrelser. På spesialistutdanningen vies hele siste samling på 2.året til tema arbeid med komplekse traumer i EFT. Det 3. og siste året på spesialistutdanningen har følgene tema i nevnte rekkefølge: 1. samling - Arbeid med personlighetsforstyrrelser: over-/underregulerte emosjoner og lindring av selvet og Alliansebrudd, 2. samling - EFT behandling for spiseforstyrrelser og indre kroppskritiker, individuelt og i familieperspektiv. 3. samling - Motivasjonssplitt, Terapeutprosesser og deliberate practise.

Alt i alt dekkes altså mye av det samme på de to utdanningene, men spesialistutdanningen har flere timer totalt og mer tid til å gå i dybden på flere tema. Spesialistutdanningen inkluderer også i alt 56 timer veiledning fordelt på modul 2 og 3. Det brukes for øvrig så å si nøyaktig samme undervisningsmateriell og forelesere forsøker å holde det samme nivået på undervisningen på begge utdanningene. Hva ulike faggrupper og ansatte på ulike typer arbeidsplasser blir opptatte av i sin læringsprosess varierer imidlertid både mellom spesialistutdanning og videreutdanning og fra kull til kull innad på de to utdanningene.


1-årig videreutdanning for alle typer terapeuter i Emosjonsfokusert terapi


Hvem passer denne utdanningen for?

Utdanningen passer for alle terapeuter som jobber klinisk og som har lyst å lære mer om EFT og bruke metoden i egen terapi.


Er utdanningen godkjent av NPF som fritt spesialistkurs?

Nei, utdanningen er ikke godkjent som fritt spesialistkurs fordi den er åpen for alle typer terapeuter, og ikke bare psykologer og leger.

Er utdanningen godkjent som vedlikeholdsaktivitet for psykologspesialister?

Ja, utdanningen er godkjent av Norsk Psykologforening som 72 timer vedlikeholdsaktivitet for spesialister.

Kan jeg reservere plass på utdanningen?

Nei, det er dessverre ikke mulig å reservere plass på utdanningen. Det gjøres ingen unntak her.


Når er neste oppstart?

Den 1-årige utdanningen går annethvert år i Bergen og Oslo.
Vi legger ut kursene for påmelding ca. 1 år i forkant.
Oversikt over våre kurs finner du her.

Hva koster utdanningen?

Kostnaden til videreutdanningen finner du her ved å klikke deg inn på ønsket videreutdanning i kurskalenderen.


Er det mulig å dele opp betalingen?

Ja, vi kan fakturere pr. samling. Dersom du ønsker å dele fakturaen opp pr samling, skriv dette i kommentarfeltet ved påmelding.
Første faktura blir automatisk sendt ut ved påmelding, deretter vil du motta faktura ca. 1 måned i forkant av hver samling.
Det påløper et fakturagebyr på 89,- per faktura.


Kan man ha fravær på denne videreutdanningen og fremdeles få godkjent?

Fraværsgrensen på denne videreutdanningen er 20%, er du borte mer en totalt 20% vil du ikke få videreutdanningen godkjent.
Kun fravær med sykemelding, rettsinnkalling eller militærtjeneste (eks. repetisjonsøvelse) aksepteres som gyldig fravær.
Ved gyldig fravær, vil vi være behjelpelig med å finne en ny samling hvor kursdeltakeren kan ta igjen temaet de mangler for å få utdanningen godkjent, dersom fraværet overstiger 20%. Ved ugyldig fravær vil det komme en kostnad dersom kursdeltakeren ønsker å ta en samling/tema på nytt. Dette gjelder den 1-årige videreutdanningen i EFT.


Hvor skal jeg sende sykemelding ved sykdom?

Sykemelding kan sendes til kurs@ipr.no. Det holder med screen shot eller bilde av sykemelding.

Er det en frist for å sende inn sykemelding?

Nei, vi setter ingen frist for når denne må være sendt inn. Dersom du har mer enn 20% fravær og ønsker å ta opp igjen samlingen/dagene kosnadsfritt må vi derimot ha mottatt sykemelding fra deg for å kunne sette deg opp på disse dagene.


Jeg har ikke gyldig fravær, men ønsker likevel å ta opp igjen en samling. Er det mulig?

Ja, dette er fullt mulig, men mot ekstra kostnad. Ta kontakt med kurs@ipr.no for å avtale videre.

Faktura

Du må ha klar fakturaadresse ved påmelding. Første faktura genereres automatisk kort tid etter påmelding.
Du kan derfor ikke føre opp en midlertidig fakturaadresse og på denne måten reservere plass. Faktura må betales innen kursstart.
Fakturaadresse endres ikke i etterkant og betales av oppført mottaker. Stemmer ikke oppført fakturaadresse ved påmelding kan du også risikere å miste din plass.
Dersom du ønsker å dele fakturaen opp pr samling, skriv dette i kommentarfeltet. Første faktura blir automatisk sendt ut ved påmelding, deretter vil du motta faktura ca. 1 måned i forkant av hver samling.
Faktura må være betalt innen oppstart av hver samling. Det påløper et fakturagebyr på 89,- per faktura.

Jeg har ikke fakturaadresse klar enda. Kan jeg reservere plass på utdanningen?

Nei, det er dessverre ikke mulig å reservere plass på utdanningen. Det gjøres ingen unntak her. Dersom du likevel har meldt deg på utdanningen, vil faktura sendes til oppført fakturaadresse ved påmelding. Deltakeren er selv ansvarlig for å ordne opp i fakturadetaljer dersom oppført adresse ikke stemmer.

Kan jeg dele opp faktura?

Ja, du kan dele opp faktura i enten to eller tre deler på spesialiseringen i EFT. Ønsker du å dele opp faktura MÅ dette skrives i kommentarfeltet ved påmelding.

Jeg ønsker at faktura sendes til ulike arbeidsgivere for de forskjellige samlingene. Er det mulig?

Ja, dette er mulig, men vi må da få faktura informasjon til begge arbeidsplasser ved påmelding. Dette MÅ skrives i kommentarfeltet ved påmelding.

Hva skal faktura merkes med?

Skal faktura sendes til en større organisasjon, kommune eller lignende MÅ faktura merkes. Faktura skal merkes med ressursnummer, meridanummer, ansvarsnummer eller lignende. Er du usikker på hva du skal merke faktura med anbefaler vi at du spør din regnskapsavdeling. Faktura skal kun merkes ved navn eller lignende på mindre bedrifter, f.eks. privat drift.


Jeg har meldt meg på videreutdanningen i EFT, men ønsker nå å melde meg av. Hva gjør jeg?

Vi har 24 timer angrerett på alle våre kurs. Avmeldingsregler utover dette er:

Avmelding 12-6 mnd. før kursstart: Hele kursavgiften blir refundert
Avmelding 3-6 mnd. før kursstart: Halve kursavgiften krediteres
Avmelding 0-3 mnd. før kursstart: Kursavgift vil ikke bli kreditert

Send en e-post til kurs@ipr.no dersom du ønsker å melde deg av denne videreutdanningen.


6-dagers kurs i Emosjonsfokusert ferdighetstrening for foreldreArrangerer dere fremdeles 6-dagerskurs i Emosjonsfokursert ferdighetstrening for foreldre?

Nei, fra høsten 2023 er denne utdanningen utvidet til en 1-årig videreutdanning.
Grunnen til dette er b.la. at modellen har utvidet seg over tid slik at vi nå ser at seks dager blir for lite for å gjennomgå alt relevant materiale. Etter etterspørsel fra tidligere deltakere, er det nå også integrert veiledningsdager i samlingene for å heve kompetansen til terapeutene.

Du kan lese mer om kurset her.


1-årig videreutdanning i Emosjonsfokusert ferdighetstrening for foreldreJeg er ikke psykolog, kan jeg ta dette kurset?

Ja, det kan du. Kurset er åpent for alle typer terapeuter.

Er kurset godkjent som fritt spesialistkurs?

Nei, dessverre. Kurset er åpent for alle typer terapeuter og blir derfor ikke godkjent som fritt spesialistkurs. Kurset er godkjent som 72 timer vedlikeholdsaktivitet for psykologer.


Er utdanningen godkjent som vedlikeholdsaktivitet for psykologspesialister?

Ja, utdanningen er godkjent av Norsk Psykologforening som 72 timer vedlikeholdsaktivitet for spesialister.

Kan jeg reservere plass på utdanningen?

Nei, det er dessverre ikke mulig å reservere plass på utdanningen. Det gjøres ingen unntak her.

Jeg har tatt kurset og ønsker veiledning, hvordan går jeg frem?

Vi tar kontakt med psykologene som tilbyr EFST-veiledning, også avtales det sted og tidspunkt. Mer informasjon om EFST-veiledning finner du her.Jeg har ikke mulighet til å delta på kurset, men
vi ønsker å ha dette som tema på neste fagdag, kan dere holde kurs hos oss?

Ja, det kan vi, men det må koordineres med den aktuelle foreleseren. Send gjerne en forespørsel på e-post til kurs@ipr.no med informasjon om hva dere ønsker og hvor dere holder til, så videreformidler vi dette til de aktuelle psykologene. Send gjerne litt informasjon om sted, tidspunkt, bedrift antall personer, og annen relevant informasjon.

Faktura

Du må ha klar fakturaadresse ved påmelding. Første faktura genereres automatisk kort tid etter påmelding.
Du kan derfor ikke føre opp en midlertidig fakturaadresse og på denne måten reservere plass. Faktura må betales innen kursstart.
Fakturaadresse endres ikke i etterkant og betales av oppført mottaker. Stemmer ikke oppført fakturaadresse ved påmelding kan du også risikere å miste din plass.
Dersom du ønsker å dele fakturaen opp pr samling, skriv dette i kommentarfeltet. Første faktura blir automatisk sendt ut ved påmelding, deretter vil du motta faktura ca. 1 måned i forkant av hver samling.
Faktura må være betalt innen forfallsfrist i forkant av hver samling. Det påløper et fakturagebyr på 89,- per faktura.

Er det mulig å dele opp betalingen?

Ja, vi kan fakturere pr. samling. Dersom du ønsker å dele fakturaen opp pr samling, skriv dette i kommentarfeltet. Første faktura blir da sendt ut ved påmelding, deretter vil du motta faktura ca. 1 måned i forkant av hver samling. Faktura må være betalt innen forfallsfrist i forkant av hver samling.
Det påløper et fakturagebyr på 89,- per faktura. NB! Påmelding er bindende.

Fravær

Fraværsgrensen på denne videreutdanningen er 20%, er du borte mer en totalt 20% vil du ikke få videreutdanningen godkjent.
Kun fravær med sykemelding, rettsinnkalling eller militærtjeneste (eks. repetisjonsøvelse) aksepteres som gyldig fravær. Ved ugyldig fravær, det vil si fravær uten sykemelding, vil kursdeltakeren måtte betale for de dagene fraværet gjelder.
Ved gyldig fravær, vil vi være behjelpelig med å finne en ny samling hvor kursdeltakeren kan ta igjen temaet de mangler for å få utdanningen godkjent, dersom fraværet overstiger 20%. Ved ugyldig fravær vil det komme en kostnad dersom kursdeltakeren ønsker å ta en samling/tema på nytt. Dette gjelder den 1-årige videreutdanningen i EFST.

Hvor skal jeg sende sykemelding ved sykdom?

Sykemelding kan sendes til kurs@ipr.no. Det holder med screen shot eller bilde av sykemelding.

Er det en frist for å sende inn sykemelding?

Nei, vi setter ingen frist for når denne må være sendt inn. Dersom du har mer enn 20% fravær og ønsker å ta opp igjen samlingen/dagene kosnadsfritt må vi derimot ha mottatt sykemelding fra deg for å kunne sette deg opp på disse dagene.

Jeg har ikke gyldig fravær, men ønsker likevel å ta opp igjen en samling. Er det mulig?

Ja, dette er fullt mulig, men mot ekstra kostnad. Ta kontakt med kurs@ipr.no for å avtale videre.

Jeg ønsker sertifiseringsbevis. Hvordan går jeg frem?


Ved gjennomført 1-årig videreutdanning i Emosjonsfokusert ferdighetstrening for foreldre blir du en sertifisert EFST-terapeut. For sertifisering: Send forespørsel om sertifiseringsbevis sammen med kursbevis og veiledningsattest til NIEFT: kurs@ipr.no.

Har du tatt 6-dagers kurs i EFST og ønsker å bli sertifisert EFST terapeut, må dette gjøres før 2025.
Krav om at man må ha gjennomført 6 dagers EFST pluss 15 timer veiledning individuelt eller i gruppe hos sertifisert EFST-veileder for å kunne bli en sertifisert EFST terapeut.

Har du tatt 4-dagerskurs i EFST er det dessverre for sent å motta sertifiseringsbevis.
Frist for å sende inn forespørsel om sertifiseringsbevis gikk ut i 2023.

Jeg har meldt meg på videreutdanningen i EFST, men ønsker nå å melde meg av. Hva gjør jeg?

Vi har 24 timer angrerett på alle våre kurs. Avmeldingsregler utover dette er:

Avmelding 12-6 mnd. før kursstart: Hele kursavgiften blir refundert
Avmelding 3-6 mnd. før kursstart: Halve kursavgiften krediteres
Avmelding 0-3 mnd. før kursstart: Kursavgift vil ikke bli kreditert

Send en e-post til kurs@ipr.no dersom du ønsker å melde deg av denne videreutdanningen.


1-årig videreutdanning i Emosjonsfokusert parterapi (EFT-C)
Er utdanningen godkjent som vedlikeholdsaktivitet for psykologspesialister?

Søknad er sendt til NPF og vi forventer å få utdanningen godkjent som 72 timers vedlikeholdsaktivitet for psykologspesialister.

Kan jeg reservere plass på utdanningen?

Nei, det er dessverre ikke mulig å reservere plass på utdanningen. Det gjøres ingen unntak her.

Faktura

Du må ha klar fakturaadresse ved påmelding. Første faktura utstedes kort tid etter påmelding.
Du kan derfor ikke føre opp en midlertidig fakturaadresse og på denne måten reservere plass.
Fakturaadresse endres ikke i etterkant og betales av oppført mottaker. Stemmer ikke oppført fakturaadresse ved påmelding kan du også risikere å miste din plass.
Dersom du ønsker å dele fakturaen opp pr samling, skriv dette i kommentarfeltet. Første faktura blir da sendt ut ved påmelding, deretter vil du motta faktura ca. 1 måned i forkant av hver samling. Faktura må være betalt innen forfallsfrist i forkant av hver samling.
Det påløper et fakturagebyr på 89,- per faktura.

Er det mulig å dele opp betalingen?

Ja, vi kan fakturere pr. samling. Dersom du ønsker å dele fakturaen opp pr samling, skriv dette i kommentarfeltet ved påmelding.
Første faktura blir automatisk sendt ut ved påmelding, deretter vil du motta faktura ca. 1 måned i forkant av hver samling.
Det påløper et fakturagebyr på 89,- per faktura.


Hva skal faktura merkes med?

Skal faktura sendes til en større organisasjon, kommune eller lignende MÅ faktura merkes. Faktura skal merkes med ressursnummer, meridanummer, ansvarsnummer eller lignende. Er du usikker på hva du skal merke faktura med anbefaler vi at du spør din regnskapsavdeling. Faktura skal kun merkes ved navn eller lignende på mindre bedrifter, f.eks. mindre privat drift.

Fravær

Fraværsgrensen på denne videreutdanningen er 20%, er du borte mer en totalt 20% vil du ikke få videreutdanningen godkjent.
Kun fravær med sykemelding, rettsinnkalling eller militærtjeneste (eks. repetisjonsøvelse) aksepteres som gyldig fravær. Ved ugyldig fravær, det vil si fravær uten sykemelding, vil kursdeltakeren måtte betale for de dagene fraværet gjelder.
Ved gyldig fravær, vil vi være behjelpelig med å finne en ny samling hvor kursdeltakeren kan ta igjen temaet de mangler for å få utdanningen godkjent, dersom fraværet overstiger 20%. Ved ugyldig fravær vil det komme en kostnad dersom kursdeltakeren ønsker å ta en samling/tema på nytt. Dette gjelder den 1-årige videreutdanningen i EFT-C.

Hvor skal jeg sende sykemelding ved sykdom?

Sykemelding kan sendes til oslo@ipr.no. Det holder med screen shot eller bilde av sykemelding.

Er det en frist for å sende inn sykemelding?

Nei, vi setter ingen frist for når denne må være sendt inn, men dersom du har mer enn 20% fravær og ønsker å ta opp igjen samlingen/dagene kosnadsfritt må vi derimot ha mottatt sykemelding fra deg for å kunne sette deg opp på disse dagene.

Jeg har ikke gyldig fravær, men ønsker likevel å ta opp igjen en samling. Er det mulig?

Ja, dette er fullt mulig, men mot ekstra kostnad. Ta kontakt med oslo@ipr.no for å avtale videre.


Jeg ønsker å bli sertifisert. Hvilke krav må jeg oppfylle?

For å gjennomføre utdanningen i EFT-C, og søke om sertifisering gjennom NIEFT må du:

  • Være psykolog eller lege med spesialitet i psykiatri

eller

  • Ha minimum 3 årig høyskole eller universitetsutdanning i helse- eller sosialfag eller et tilsvarende universitetsfag (psykologi, spesialpedagogikk osv, minst bachelornivå)
    OG
  • Minimum 2-årig videreutdanning i familieterapi eller 3-årig utdanning i psykoterapi

I tillegg til dette, må du:

  • Ha en klinisk praksis der par og/eller familier er del av klientgruppen.
  • Være medlem av en anerkjent fagforening
  • Ha en ansvarsforsikring


Jeg har meldt meg på den 1-årige videreutdanningen i EFT-C, men ønsker nå å melde meg av. Hva gjør jeg?

Vi har 24 timer angrerett på alle våre kurs. Avmeldingsregler utover dette er:

Avmelding 6-12 mnd. før kursstart: Hele kursavgiften blir refundert
Avmelding 3-6 mnd. før kursstart: Halve kursavgiften krediteres
Avmelding 0-3 mnd. før kursstart: Kursavgift vil ikke bli kreditert

Send en e-post til oslo@ipr.no dersom du ønsker å melde deg av denne videreutdanningen.