© Julianne Leikanger Ipr Web 7100

1-årig videreutdanning i Emosjonsfokusert terapi for terapeuter

Norsk Institutt for Emosjonsfokusert terapi tilbyr nå en 1-årig videreutdanning i Emosjonsfokusert Terapi for alle typer terapeuter.

Informasjon om datoer og påmelding her

Målet med videreutdanningen er at deltakerne skal lære nye og effektive intervensjoner som endrer på pasientens emosjonelle smerte. Emosjonsfokusert terapi er en forskningsbasert modell som kombinerer ulike tilnærminger for å få til forandring. Grunntanken er at følelser er nyttige og nødvendige, men at de noen ganger kan bli for vonde til at pasienten håndterer de alene. Videreutdanningen gir en opplæring i avansert empatisk kommunikasjon, emosjonelt aktiverende intervensjoner og fremming av sunne emosjonelle ressurser. Opplæringen veksler mellom tre ulike pedagogiske format; teoretisk presentasjon, praktisering av ferdigheter/intervensjoner, og å studere videomateriale.

1. samling (introduksjon), 4 dager - Teori og forskning som ligger til grunn for EFT (humanistiske idealer, emosjonsteori, forskningstradisjonen i EFT og postulerte endringsmekanismer) - Teoretisk og praktisk opplæring i spesifikke intervensjoner (stolarbeid i behandling av emosjonelle vansker; selvkritisk splitt og uoppgjorte forhold) - Videodemonstrasjoner

2. samling (allianse og empati), 4 dager - Helhetlig forståelse av pasientens vansker: Forstå pasientens emosjonelle sår og emosjonelle stil. - Den terapeutiske relasjon: autensitet, aksept, respekt og empati. - Avansert empatisk kommunikasjon: bevisstgjøring av ulike former for empati og oppøving av empatiske ferdigheter. - Praktisk trening på å integrere allianse- og empatiferdigheter i bruken av spesifikke intervensjoner.

3. samling (Forandring av grunnleggende emosjonell smerte), 4 dager - En emosjonsfokusert forståelse av angst og depresjon. - Hvordan nå og endre på grunnleggende smerter? Opplevelsesbaserte og evokative teknikker. - Dybdetrening på emosjonelt aktiverende intervensjoner. - Videoveiledning av deltakernes praksis, integrert over de 4 dagene.

Veiledningen som er integrert i samlingene er basert på videoveiledning av deltakernes terapeutiske arbeid. Deltakerne må i løpet av utdanningen ha med seg minimum én terapivideo. Videoveiledningen skjer i gruppeformat eller i storgruppen.

Egenerfaring er integrert i samlingene. I Emosjonsfokusert terapi følger man en prosess som i stor grad utspiller seg gjennom non-verbale og indirekte signaler. Dette er ferdigheter som er krevende å lære og opplæringen i EFT innebærer at deltakerne bringer med seg sine emosjonelle smerter og erfaringer for å gi realistisk trening. Dette har til hensikt å gi kandidaten en mulighet til å oppleve de endringsprosessene som kandidaten senere skal hjelpe sine pasienter gjennom. Egenerfaringen skjer i grupper. Én deltaker er pasient, én terapeut og resten er observatører. Man rullerer på å øve i de ulike rollene. I etterkant av hver gruppe foregår en debrifingsprosess og en felles diskusjon av særlig nyttige læringspunkter.