Nadia Ansar psykolog

Forskningsprosjekt: Emosjonsfokusert ferdighetstrening (Emotion Focused Skills Training – EFST)

Publisert 25.10.2018

Psykolog Nadia Ansar er i sluttfasen av et forskningsprosjekt (PhD) om Emosjonsfokusert ferdighetstrening for foreldre. Saken er oppdatert 18.03.2022.

Forskningsprosjekt: Emosjonsfokusert ferdighetstrening (Emotion Focused Skills Training – EFST)

Psykolog Nadia Ansar er i sluttfasen av et forskningsprosjekt (PhD) om Emosjonsfokusert ferdighetstrening for foreldre. Hun har sammen med andre kolleger ved IPR gjennomføre en stor studie for å teste effekten av et kort og intensivt foreldrekurs med påfølgende veiledning av foreldre til barn som strever med emosjonelle vansker. Foreldreprogrammet handler om å hjelpe foreldre til å ta i bruk sine foreldreferdigheter til å hjelpe barna sine med de vanskene de har. Tanken bak dette foreldreveiledningskurset er at foreldre er de beste til å hjelpe sine barn og barnet selv møter ikke til behandling. Studien veiledes av psykolog Stiegler ved IPR og prosjektet er støttet av Norges forskninsråd.
Resultater fra studiene forventes å komme i løpet av våren 2022. Det er allerede publisert en artikkel om foreldres opplevelse av å delta i programmet. Kort oppsummert rapporterer foreldre at de etter å ha deltatt på kurset har funnet tilbake til en bedre måte å være med barnet sitt, at de har fått nye og bedre verktøy til å håndtere vanskelige situasjoner og at kurset har bidratt til å bedre samspillet mellom familiemedlemmene. Du kan lese hele forskningsartikkelen her: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2021.559188/full
Foreldreprogrammet baserer seg på to grunnleggende premisser. Det første er at foreldre er i en særskilt god posisjon til å hjelpe barna sine gjennom det relasjonelle båndet som allerede er der. Derfor kan foreldre og omsorgspersoner være den viktigste agenten for å hjelpe barn med psykiske eller atferdsmessige vansker. Det andre premisset er at alle foreldre er motivert til å hjelpe sine barn, men at de møter på emosjonelle hindringer som gjør at de ikke får benyttet sine iboende foreldreferdigheter. Metoden er utviklet i Canada, og er bygget på nyere forskning om hvordan emosjoner påvirker oss. Programmet har vist god effekt i form av symptomreduksjon hos barn.

Programmet er rettet mot foreldre til barn i alderen 6-13 år med emosjonelle vansker. Programmet består av 2 kursdager og 6 timer individuell veiledning. Målet er å styrke foreldrenes emosjonelle ferdigheter. Gjennom programmet har kursdeltakerne lært hvordan man som forelder kan hjelpe barnet sitt til å bedre håndtere sine følelser og hvordan foreldre kan få større opplevelse av mestring i foreldrerollen.

Det rekrutteres ikke lenger foreldre til forskningsprosjektet og det er ikke mulig å melde seg på foreldreprogrammet verken i Bergen eller i Oslo.

 Illustrasjonsbilderbarn Highres 6698
 Illustrasjonsbilderbarn Highres 6514