Nadia Ansar psykolog

Nytt forskningsprosjekt: Emosjonsfokusert ferdighetstrening (Emotion Focused Skills Training – EFST)

Publisert 25.10.2018

Psykolog Nadia Ansar er i gang med et forskningsprosjekt (PhD) om Emosjonsfokusert ferdighetstrening for foreldre.

Nytt forskningsprosjekt: Emosjonsfokusert ferdighetstrening (Emotion Focused Skills Training – EFST)

Psykolog Nadia Ansar er i gang med et forskningsprosjekt (PhD) om Emosjonsfokusert ferdighetstrening for foreldre. Hun skal sammen med andre kolleger ved IPR gjennomføre en stor studie for å teste effekten av et kort og intensivt foreldrekurs med påfølgende veiledning av foreldre til barn som strever med emosjonelle vansker. Foreldreprogrammet handler om å hjelpe foreldre til å ta i bruk sine foreldreferdigheter til å hjelpe barna sine med de vanskene de har. Tanken bak dette foreldreveiledningskurset er at foreldre er de beste til å hjelpe sine barn. Studien veiledes av psykolog Stiegler ved IPR.

Institutt for Psykologisk Rådgivning har fått forskningsmidler fra Norges Forskningsråd og er nå i gang med en effektstudie som vil undersøke om emosjonsfokusert ferdighetstrening for foreldre gir effekt på barns symptomer og om metoden øker foreldrenes mestringstro. Målet er å støtte foreldre og gjøre de så godt rustet for å hjelpe sine barn, at barnet skal slippe å gå i behandling. Metoden er bygget på humanistisk menneskesyn og klientsentrert terapi med vekt på empati og validering.

Foreldreprogrammet baserer seg på to grunnleggende premisser. Det første er at foreldre er i en særskilt god posisjon til å hjelpe barna sine gjennom det relasjonelle båndet som allerede er der. Derfor kan foreldre og omsorgspersoner være den viktigste agenten for å hjelpe barn med psykiske eller atferdsmessige vansker. Det andre premisset er at alle foreldre er motivert til å hjelpe sine barn, men at de møter på emosjonelle hindringer som gjør at de ikke får benyttet sine iboende foreldreferdigheter.

Metoden er utviklet i Canada, og er bygget på nyere nevroaffektiv forskning og har påvist effekt i form av symptomreduksjon hos barn.

Programmet er rettet mot foreldre til barn i alderen 6-13 år med emosjonelle vansker. Terapeuter med spesialisert kompetanse på denne metoden vil tilby intervensjonen til aktuelle foreldre.

Programmet er et intensivt og intenst korttidsprogram som fokuserer på å styrke foreldrenes emosjonelle ferdigheter. Programmet består av et 2-dagers intensivkurs i Emosjonsfokusert ferdighetstrening for foreldre, samt 6 timer med individuell foreldreveiledning ved Institutt for psykologisk rådgivning. Gjennom programmet vil kursdeltakerne lære hvordan man som forelder kan hjelpe barnet sitt bedre med de vanskene barnet har og hvordan foreldre kan få større opplevelse av mestring i foreldrerollen.

Det er pr 07.01.19 rekruttert nok foreldre til forskningsprosjektet og det er ikke mulig å melde seg på foreldreprogrammet verken i Bergen eller i Oslo.

 Illustrasjonsbilderbarn Highres 6698
 Illustrasjonsbilderbarn Highres 6514