Bilde til hjemmeside

Har du lyst å bidra i en undervisningsfilm om emosjonsfokusert terapi i Bergen?

Publisert 02.01.2023

Institutt for Psykologisk Rådgivning utdanner terapeuter i metoden Emosjonsfokusert Terapi (EFT). En viktig del av opplæringen er å se film fra terapi, hvor vi demonstrerer metoden og hva som foregår i en EFT terapitime. Vi planlegger å lage tre videoer som kan brukes i opplæring av terapeuter, og søker derfor etter personer som bor i Bergen og som kan være interessert i å la seg filme mens de mottar emosjonsfokusert terapi.

Vi ønsker å rekruttere tre personer som strever med et av disse temaene:

  • En sterk indre kritiker og en følelse av å ikke være god nok. Kanskje du plages av en indre kritiker som sier at du er stygg, uinteressant og kjedelig eller slem og egoistisk. Eller kanskje du plages av en dyp skamfølelse og ofte kjenner deg udugelig, liten og dum, verdiløs eller mindre betydningsfull enn andre?
  • Vanskelige relasjoner til foreldre etter å ha opplevd å bli sviktet, avvist, kritisert og krenket, eller at enkelte følelser eller sider av deg som person ikke har blitt sett eller akseptert. Kanskje du fremdeles plages av at du synes det er vanskelig å stole på andre, slippe noen inn på deg eller vise hvem du er og hvordan du har det, eller kanskje du tvert imot kjenner deg avhengig av andre og kjenner deg ensom og redd når ikke noen er der for å støtte deg?
  • Vansker med å komme i kontakt med og kjenne eller forstå dine egne følelser.

Hvis du kjenner deg igjen i noe av dette, bor i Bergen, og er interessert i å delta i en demonstrasjonsfilm med en av Norges mest erfarne emosjonsfokuserte terapeuter, vil vi gjerne høre fra deg.

I første omgang ønsker vi at du tar kontakt via skjema nederst på siden. Alle vil få svar på henvendelsen.

De som er aktuelle for opptak vil få god informasjon om hva det innebærer å være med. Innspillingen varer i 60 minutter pluss 30 minutter forarbeid og en samtale etterpå. Til sammen 2 timer. Det er et kamera-team til stede under innspillingen.

Etter innspillingen kan du fremdeles trekke samtykke, dersom innholdet ble annerledes enn du hadde sett for deg. Det vil være mulig å klippe bort sekvenser dersom det er noe du ønsker ikke skal være med i filmen.

Filmen vil i hovedsak bli brukt til undervisning på våre utdanninger i emosjonsfokusert terapi. Det kan også bli aktuelt å bruke filmene som demonstrasjon på andre faglige konferanser der terapeuter skal få en introduksjon til EFT. Når våre terapifilmer brukes i undervisning og opplæring av terapeuter, viser vi et stillbilde først. Dersom noen i salen kjenner igjen personen i videoen, blir de bedt om å gå ut før filmen vises.

Filmene blir forsvarlig oppbevart, presentert og behandlet med respekt. Du vil få en kontrakt som omhandler hvordan materialet skal behandles, lagres og hvordan det vil bli brukt.

Alle som deltar i prosjektet og gjør opptak av film, får tilbud om inntil 8 oppfølgingstimer som varer i 45 minutter med en psykolog ved IPR. Dette er ikke nødvendigvis den samme behandleren som under filminnspillingen. Timene må gjennomføres innen to år etter innspillingen.

Filmen vil bli spilt inn i mai 2023. Prosjektet passer for deg som opplever å ha et behandlingsbehov, men som likevel kan klare å vente til mai med å motta behandling. Hvis du allerede er i et behandlingsforløp, er det en forutsetning at det er en annen type terapi enn EFT.

Dersom du strever med alvorlige psykiske vansker, suicidale tanker, psykoseproblematikk eller er i en akutt livskrise, er det ikke anbefalt å delta på dette prosjektet. Da bør du heller kontakte fastlege for vurdering av hva som kan være rett tilbud til deg.

Psykologene som skal være behandlere i de tre filmene er:

Jan Reidar Stiegler, Anne Hilde Vassbø Hagen og Didrik Hummelsund.

Ønsker du å delta i prosjektet vårt? Ta kontakt med oss via dette skjemaet:

Ta kontakt med oss her.