Terapeutens håndbok i EFT mockup med skygge 1

Bokutdrag: Terapeutens håndbok i Emosjonsfokusert terapi

Publisert 22.04.2024

22 EFT-terapeuter har skrevet praktisk og klinikknært om Emosjonsfokusert terapi, og deler egne erfaringer med å bli en EFT-terapeut, og feile på veien. Dette er en bok som forhåpentligvis inneholder alt du lurer på om EFT.

I «Terapeutens Håndbok i Emosjonsfokusert terapi», inviterer forfatterne deg med inn i terapirommet og forklarer hvordan de jobber med ulike problemstillinger, som uoppgjorte forhold, selvkritikk og skam, vold, traumer eller når klientene stopper egne følelser, ikke har ord for følelsene eller blir overveldet av dem.

Det er først og fremst arbeidet med individuelle terapiprosesser som er brettet ut i boken, men den inneholder også et kapittel om EFT parterapi og et kapittel om emosjonsfokusert ferdighetstrening for foreldre (EFST). Boken gir en grundig innføring i hvordan du kan forstå klientenes emosjonelle smerte, skape et godt arbeidsfokus i terapi og gjenkjenne markører for ulike typer intervensjoner.

I lenken under kan du lese et utdrag fra kapittel 18 «For mye og for lite følelser» av Marit Bjørkhaug, som beskriver hvordan vi ser på regulering av følelser i EFT, med eksempler på når klienter strever med for mye eller for lite følelser, og hvordan vi kan identifisere og møte disse vanskene i terapitimer.

Les utdrag her