Ipr portretter11 02 20 web 1290

Aina Bjerke

Oslo, Psykologspesialist

Bred erfaring med behandling av barn, unge og voksne med relasjonsvansker, traumer, depresjon og angst. Lang erfaring med foreldreveiledning samspillsvansker i familier. Særlig interesse arbeid med skam, selvkritikk, traumer og vonde minner, relasjonelle vansker og flerkulturelle problemstillinger.

Bestill time
  • Psykologspesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi gjennom Norsk psykologforening
  • Fullført 3-årig videreutdanning i EFT, ved Norsk institutt for emosjonsfokusert terapi (NIEFT).
  • Traumeutdanning (TF-CBT) gjennom nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.
  • Fullført 1-årig videreutdanning i emosjonsfokusert foreldreveiledning (EFST) ved NIEFT.
  • Går videreutdanning i emosjonsfokusert parterapi (EFT-C) ved NIEFT.


I terapi vil du bli bedre kjent med deg selv. Et viktig steg til å forstå deg selv bedre, vil være å komme i dypere kontakt med følelsene dine. Å ta fatt på denne prosessen kan være både skummelt og utfordrende. Mitt bidrag er å gå inn i dette sammen med deg slik at det føles trygt. Sammen kan vi skape mer mening av det som skjer med deg, hvorfor ting kan kjennes så fastlåst, eller for eksempel hvorfor du kanskje er så streng med deg selv? Slik kan du gradvis oppleve å ta fatt på en retning i livet som føles bra og riktig for akkurat deg.

Jeg jobber med ulike terapimetoder, men primært med emosjonsfokusert terapi som jeg er videreutdannet i. Jeg har også opplæring i traumebehandling, kognitiv atferdsterapi og emosjonsfokusert foreldreveiledning. Jeg har utdanning fra Universitet i Oslo og PUC-Rio de Janeiro. Jeg har også studert samfunnsfag i Paris.

Jeg har jobbet flere år i psykisk helsevern, barnevernstiltak, akuttpsykiatri og rus, psykologtjenesten ved studentsamskipnaden, samt med undervisning og veiledning.

Tilbyr også timer på portugisisk.