Aksel Inge Sinding - Daglig leder ved IPR Oslo

Aksel Inge Sinding

Oslo, Psykolog og daglig leder ved IPR Oslo

Varm og trygg terapeut med spesialisering i emosjonsfokusert terapi (EFT) og foreldreveiledning (EFST). Særlig interesse for arbeid med angst, sorg, skam/selvkritikk, traumer og relasjonsvansker. Skrevet en rekke bøker og artikler om følelser og følelsenes betydning, og holder mye kurs og foredrag.

Bestill time
  • Fullført 3-årig videreutdanning i emosjonsfokusert terapi (EFT) ved Norsk Institutt for Emosjonsfokusert Terapi (NIEFT).
  • Fullført 1-årig videreutdanning i emosjonsfokusert foreldreveiledning (EFST) ved NIEFT.
  • Fullført veilederutdanning for EFT-veiledere ved NIEFT.
  • Godkjent veileder for psykologer og annet helsepersonell i EFT og EFST ved NIEFT (men ikke psykologspesialist mtp. spesialisering gjennom NPF)
  • Gjennomfører for tiden videreutdanning i emosjonsfokusert parterapi (EFT-C) ved NIEFT.
  • Fullført fellesprogrammet i regi av NPF.


Jeg er en sosial, varm og trygg terapeut med erfaring fra behandling av et bredt spekter av psykiske helseproblemer. Jeg interesserer meg spesielt for temaer som angst, depresjon, selvfølelse, skam, bekymring, livskriser, traumer og vanskelige relasjoner med mennesker som er viktige for oss. Mitt fokus er alltid å møte deg der du er på en empatisk måte. Sammen legger vi en plan for hva vi skal jobbe med og hvordan vi skal gjøre det.

Min terapitilnærming er hovedsakelig emosjonsfokusert terapi, der vi utforsker følelser og følelsesmønstre for å kunne forstå, tåle og endre det vonde. Dette innebærer at vi tar tak ide vanskelige følelsene og temaene, og bruker tid i timen på å skape større mening og forståelse for hva som skjer på innsiden din. Utover dette er jeg svært opptatt av å innta en grunnleggende holdning av aksept og nysgjerrighet for det du måtte kjenne på. Jeg ønsker at du som går i terapi hos meg skal føle deg akseptert, forstått og trygg til å kunne fortelle hva som helst, utforske sider av deg du ikke kjenner eller kanskje ikke liker så godt, og at vi kan utforske det som dukker opp i øyeblikket.

Jeg er psykolog i spesialisering og har gjennomført en treårig videreutdanning i emosjonsfokusert terapi hos Norsk Institutt for Emosjonsfokusert Terapi. Jeg er også videreutdannet foreldreveileder i Emosjonsfokusert Ferdighetstrening for Foreldre (EFST), og er godkjent veileder i EFT og EFST og veileder andre psykologer i disse metodene. Fra før av har jeg en rekke kurs innen kognitiv atferdsterapi, metakognitiv terapi og mindfulness.

Ved siden av jobben som terapeut brenner jeg for god folkeopplysning og kunnskapsformidling om psykisk helse. Jeg holder jevnlig foredrag og kurs for helsepersonell, bedrifter, organisasjoner og skoler i temaer som følelser, empati, foreldrerollen, emosjonell kompetanse og emosjonsfokusert terapi.

Har skrevet tre bøker:

Står også bak nettsiden følelseskompasset.no, og har skrevet en rekke artikler og kronikker om følelser og psykisk helse, samt hatt fast spalte i Aftenposten Si ;D. For å se flere av mine tekster, trykk her.