Aksel Inge Sinding - Daglig leder ved IPRO

Aksel Inge Sinding

Oslo, Psykolog og daglig leder ved IPR Oslo

Jobber med emosjonsfokusert terapi (EFT) for angst, depresjon, lav selvfølelse, selvkritikk, traumer, sorg, relasjonelle vansker og livskriser. Spesialisering i EFT og EFST foreldreveiledning, er veileder i EFT, har skrevet boka "Klok på følelser", mange artikler og holder jevnlig kurs og foredrag.

Bestill time
  • Fullført 3-årig videreutdanning i emosjonsfokusert terapi (EFT) ved Norsk Institutt for Emosjonsfokusert Terapi (NIEFT).
  • Fullført 1-årig videreutdanning i emosjonsfokusert foreldreveiledning (EFST) ved NIEFT.
  • Fullført veilederutdanning for EFT-veiledere ved NIEFT.
  • Fullført fellesprogrammet i regi av Norsk Psykologforening.
  • Godkjent veileder for psykologer og annet helsepersonell i EFT og EFST ved NIEFT.


Jeg er en sosial, varm og trygg terapeut med erfaring fra behandling av et bredt spekter av psykiske helseproblemer. Jeg interesserer meg spesielt for temaer som angst, depresjon, selvfølelse, skam, bekymring, livskriser, traumer og vanskelige relasjoner med mennesker som er viktige for oss. Mitt fokus er alltid å møte deg der du er på en empatisk måte. Sammen legger vi en plan for hva vi skal jobbe med og hvordan vi skal gjøre det.

Min terapitilnærming er hovedsakelig emosjonsfokusert terapi, der vi utforsker følelser og følelsesmønstre for å kunne forstå, tåle og endre det vonde. Dette innebærer at vi tar tak i de vanskelige følelsene og temaene, og bruker tid i timen på å skape større mening og forståelse for hva som skjer på innsiden. Jeg har også erfaring med kognitiv atferdsterapi, eksponeringsterapi og metakognitiv terapi for angstlidelser.

Jeg er psykolog i spesialisering og har gjennomført en treårig videreutdanning i emosjonsfokusert terapi hos Norsk Institutt for Emosjonsfokusert Terapi. Også videreutdannet foreldreveileder i Emosjonsfokusert Ferdighetstrening for Foreldre (EFST). Er godkjent veileder i EFT og EFST og veileder andre psykologer i disse metodene. Fra før av har jeg en rekke kurs innen kognitiv atferdsterapi, metakognitiv terapi og mindfulness. Også gjennomført fellesprogrammet for psykologer i spesialisering gjennom Norsk Psykologforening.

Ved siden av jobben som terapeut brenner jeg for god folkeopplysning og kunnskapsformidling om psykisk helse. Jeg holder jevnlig foredrag og kurs for bedrifter, organisasjoner og videregående skoler i temaer som stressmestring, hvordan møte følelser i andre, hvordan vi jobber med følelser i terapi og psykisk helse. Har skrevet boka "Selvkritisk - et møte med din indre kritiker" sammen med Sigrid Skeide. Har også skrevet "Klok på følelser - det følelsene prøver å fortelle deg" og utviklet siden følelseskompasset.no sammen med Jan Reidar Stiegler. Har også skrevet en rekke artikler og kronikker om psykisk helse, samt hatt fast spalte i Aftenposten Si ;D. For å lese flere av mine tekster, trykk her.