Ane Bente Gjul Psykolog Oslo

Ane Bente Gjul

Oslo, Psykologspesialist og assisterende daglig leder ved IPR Oslo

Lang og bred erfaring med behandling av selvfølelsesproblematikk, traumer, depresjon, angst, relasjonelle vansker, sorg, livskriser, stress og spiseforstyrrelser. Tilbyr emosjonsfokusert terapi til par og individer, samt emosjonfokusert foreldreveiledning, og veiledning av helsepersonell

Bestill time
  • Psykologspesialist i klinisk voksenpsykologi, gjennom Norsk Psykologforening.
  • Fullført videreutdanning i Emosjonsfokusert parterapi og Emosjonsfokusert ferdighetstrening for foreldre ved NIEFT.
  • Godkjent veileder i Emosjonsfokusert Ferdighetstrening for Foreldre ved NIEFT.
  • Går videreutdanning i Emosjonsfokusert parterapi ved Senter for Emosjonsfokusert terapi.
  • Går 3-årig videreutdanning i Emosjonsfokusert terapi ved NIEFT.Jeg er utdannet psykolog fra Universitetet i Bergen våren 2005, og har siden 2012 vært spesialist i klinisk voksenpsykologi. Jeg har lang arbeidserfaring fra spesialisthelsetjenesten hvor jeg har jobbet ved allmennpsykiatriske poliklinikker for voksne, psykiatrisk døgnavdeling, BUP og Psykiatrisk ungdomsteam, noe som har gitt meg en bred og allsidig bakgrunn i kartlegging og behandling av psykiske lidelser.

Jeg arbeider for tiden mye med par og foreldre, og har videreutdanning innen Emosjonsfokusert parterapi og Emosjonsfokusert familieterapi og foreldreveiledning. Tidligere har jeg jobbet mye med traumebehandling og har bl.a. videreutdanning innen Sensorimotorisk psykoterapi og EMDR.

Som terapeut er jeg opptatt av å møte mennesker med trygghet, varme og profesjonalitet, og har tro på at endring er mulig for alle. Jeg er også opptatt av at du skal føle deg sett og ivaretatt, og tilpasser behandlingen i dialog med deg. I mange år har mitt teoretiske grunnsyn vært forankret innen psykodynamiske og kroppsorienterte tilnærminger til terapi. Den senere tid har jeg arbeidet mye med utgangspunkt i emosjonsfokusert terapi, som er en aktiv terapiform hvor følelser spiller en sentral rolle i endringsarbeidet.

Jeg tilbyr individualterapi, parterapi og foreldreveiledning, i tillegg til veiledning til helsepersonell. Aktuelle problemstillinger for samtaleterapi kan være angst og bekymring, depresjon og nedstemthet, utbrenthet, sorg og tapsopplevelser, livskriser og opplevd stress, søvnvansker, spiseforstyrrelser, selvbildeproblemer, relasjonelle vansker og traumer.

Jeg ønsker deg velkommen til samtale.