Ane Wilhelmsen-Langeland - Psykolog Bergen

Ane Wilhelmsen-Langeland

Bergen, Psykologspesialist & phD.

Lang erfaring med kognitiv atferdsterapi og emosjonsfokusert terapi i behandling av barn, unge og voksne med psykiske plager. Interesserer seg spesielt for psykiske vansker knyttet til kroniske sykdommer (spesielt diabetes), søvnplager og å få klienter tilbake i arbeid.

Bestill time

Jeg tilbyr også terapi via sikker internett-tilkobling eller telefon.

Hei, hva kan jeg hjelpe deg med? Jeg er nysgjerrig på mennesker og hvordan vi fungerer. Jeg vet at jeg må bli kjent med deg for at vi sammen kan finne ut hvordan du kan få det bedre, uansett hva som plager deg. Jeg interesserer meg veldig for psykologiske utfordringer knyttet til kronisk sykdom (spesielt diabetes), jeg har interesse for å hjelpe deg med å få bedre søvn og hjelpe deg tilbake i arbeid dersom du er sykemeldt eller i fare for å bli sykemeldt. Jeg er veldig nysgjerrig på følelsene og tankene dine og hvordan de gir deg smerte og lidelse som jeg kan hjelpe deg med.

Jeg har i mange år jobbet med utgangspunkt i kognitiv atferdsterapi (CBT), men jobber nå mer basert på Emosjonsfokusert terapi (EFT). Utgangspunktet mitt er at jeg kan mye om hvorfor vi mennesker er som vi er, samtidig lærer jeg stadig noe nytt av mennesker jeg har i behandling, derfor er jeg alltid åpen for ny kunnskap og erfaring som kan korrigere mine synspunkter og måten jeg jobber på. Jeg er åpen om det jeg gjør i behandling og det jeg vurderer og prøver hele tiden å ta deg med i dette og dele det med deg, slik at du ikke skal sitte og lure på hva jeg egentlig tenker og mener om deg.

Jeg er spesialist i klinisk arbeidspsykologi og har 3-årig videreutdanning i Emosjonsfokusert terapi (EFT). Jeg har en doktorgrad innen søvnfeltet og har lang og bred erfaring innen psykologisk og atferdsmessig behandling av ulike søvnlidelser (hovedsakelig insomni og forsinket søvnfaselidelse) hos mennesker i alle aldre. Jeg har tatt trinn 1 i EMDR og praktiserer slik behandling for traumer. Jeg er registrert BWRT-terapeut med Level 1 i BWRT, som er en nyttig behandling for blant annet fobier.

Jeg har deltids privatpraksis ved IPR som betyr at jeg kan ha venteliste.