Ipr Portrett Web Axel S  Toppe

Axel Sverstad Toppe

Bergen, Psykologspesialist

Jeg har bred erfaring med behandling av depresjon, angst, traumer, lav selvfølelse, ensomhet og relasjonsvansker. I tillegg til emosjonsfokusert individualterapi tilbyr jeg også parterapi og foreldreveiledning.

Bestill time

Livet er ikke alltid det vi vil at det skal være. Ensomhet, skam, engstelse - eller ren smerte - er vanskelig å håndtere alene. I terapi kan vi sammen møte det vonde som du ikke kommer deg helt ut av. Ved å utforske og føle på det vanskelige, kan vi forstå ut hva du trenger for få det bedre og finne veien videre. Utover dette kan terapi handle om å finne ut hva som står mellom deg og det livet du ønsker å leve, og utforske hva det er som egentlig mangler. Terapi kan handle om å jobbe seg igjennom det vonde, men og å finne mer frem til det gode i livet.

For meg er det essensielt å møte deg med genuin nysgjerrighet slik at vi sammen kan finne ut av hvordan dine vansker henger sammen. Ellers tenker jeg at god terapi avhenger av at du som søker hjelp føler deg ordentlig trygg og akseptert. Jeg er også opptatt av å skreddersy behandlingen slik at det jeg tilbyr passer med det du trenger. De første timene av terapi vil typisk være en utforskning av vanskene, deretter vil terapien mer målrettet behandle disse vanskene. Dette kan være et krevende arbeid, men det er også effektivt.

Jeg er utdannet psykolog fra Universitetet i Bergen. Ankerpunktene for mitt arbeid ligger i emosjonsfokusert terapi og mindfulness, som begge er veldokumenterte behandlingsformer for en rekke psykiske lidelse.

Emosjonsfokusert terapi dreier seg om å utforske, forstå og endre vanskelige og fastlåste følelser. Slik kan man komme i kontakt med sine grunnleggende behov.

Mindfulness handler om å kultivere en vennlig oppmerksomhet, noe som innebærer økt tilstedeværelse og kontakt med egne opplevelser.