Bodil Solheim - Psykologspesialist Bergen

Bodil Solheim

Bergen, Psykologspesialist & Prosjektleder Arbeidsrettet Behandling

Lang erfaring og bred kompetanse med psykologisk behandling av psykisk helseproblematikk hos barn, ungdom og voksne. Jobber mye med angst/fobi, depresjon, lav selvfølelse eller selvbilde, livskriser og traumer. Er også sakkyndig og tilbyr familieterapi og foreldreveiledning.

Bestill time

Jeg tilbyr også terapi via sikker internett-tilkobling eller telefon.


Jeg har vært tilknyttet IPR på heltid fra mars 2007. Jeg er spesialist i klinisk psykologi, med fordypningsområde barne - og ungdomspsykologi, NPF, fra 2000. Jeg har toårig videreutdanning i veiledning, toårig videreutdanning i Emosjonsfokusert terapi og toårig videreutdanning i barnesakkyndig arbeid.

Jeg er kurset som Emosjonsfokusert foreldreveileder. Tidligere har jeg arbeidet mange år i en barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk og i pedagogisk-psykologisk tjeneste. Jeg har også arbeidserfaring fra psykiatrisk avdeling for voksne, i utekontakten, og som studentveileder ved Universitetet i Bergen.

Det jeg kan tilby er samtaleterapi med barn, ungdom og voksne. Ulike typer problematikk, for eksempel: angst/fobi, depresjon, selvbildeproblematikk, livskriser (ulike tap, samlivsbrudd etc.) og ettervirkninger etter overgrep m.m.

Jeg arbeider mye som barnefaglig sakkyndig på oppdrag for barnevern og domstolen. Jeg har over 10 års erfaring med slikt arbeid, både etter Lov om Barneverntjenester og Lov om barn og Foreldre. Jeg var tidligere i ca. 10 år fast tilknyttet Fylkesnemnda som fagkyndig medlem. Jeg står på Barne og likestillingsdepartementets liste over godkjente barnefaglige sakkyndige. Jeg har også vært gjennom et utdanningsprogram innenfor minoritetssakkyndighet i barnevernsaker. Jeg tilbyr også veiledning til foreldre/fosterforeldre og ulike fagpersoner, individuelt og i gruppe.