Bodil Solheim - Psykologspesialist Bergen

Bodil Solheim

Bergen, Psykologspesialist

Lang erfaring innenfor psykologisk behandling av psykisk helseproblematikk hos barn, ungdom og voksne. Jobber mye med angst/fobi, depresjon, lav selvfølelse eller selvbilde, livskriser og ettervirkninger etter negative opplevelser. Er også barnefaglig sakkyndig og tilbyr foreldreveiledning.

Bestill time

Jeg tilbyr også konsultasjon via sikker internett-tilkobling eller telefon.


Jeg har vært tilknyttet IPR på heltid fra mars 2007. Jeg er spesialist i klinisk psykologi, med fordypningsområde barne - og ungdomspsykologi, NPF, fra 2000. Jeg har toårig videreutdanning i veiledning, toårig videreutdanning i Emosjonsfokusert terapi og toårig videreutdanning i barnesakkyndig arbeid.

Tidligere har jeg arbeidet mange år i en barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk og i pedagogisk-psykologisk tjeneste. Jeg har også arbeidserfaring fra psykiatrisk avdeling for voksne, i utekontakten, og som studentveileder ved Universitetet i Bergen.

Det jeg kan tilby er samtaleterapi med ungdom og voksne. Ulike typer problematikk, for eksempel: angst/fobi, depresjon, selvbildeproblematikk, livskriser (ulike tap, samlivsbrudd etc.) samt ettervirkninger etter overgrep og andre negative hendelser.

Jeg arbeider mye som barnefaglig sakkyndig på oppdrag for barneverntjenester, Barnevern og helsenemnda, og domstolen. Jeg har over 15 års erfaring med slikt arbeid, både etter Lov om Barneverntjenester og Lov om barn og Foreldre. Jeg var tidligere i ca. 10 år fast tilknyttet Fylkesnemnda (som nå heter Barnevern og helsenemnda) som fagkyndig medlem. Jeg står på Barne og likestillingsdepartementets liste over godkjente barnefaglige sakkyndige. Jeg har også vært gjennom et utdanningsprogram innenfor minoritetssakkyndighet i barnevernsaker. Jeg tilbyr også veiledning til foreldre/fosterforeldre og ulike fagpersoner, individuelt og i gruppe.