Camilla Bjørbæk

Camilla Bjørbæk Møller

Oslo, Psykologspesialist

Bred erfaring med behandling av voksne. Kompetanse på arbeid med angst, depresjon, traumer, sorg, lav selvfølelse, relasjonelle vansker og smerteproblematikk. Arbeider med utgangspunkt i emosjonsfokusert terapi og integrerer andre terapeutiske elementer når det er nyttig. Tilbyr individualterapi.

Bestill time
    • Psykologspesialist i psykoterapi gjennom Norsk Psykologforening
    • Fullført 3-årig spesialisering i emosjonsfokusert terapi ved Norsk Institutt for emosjonsfokusert terapi (NIEFT)
    • Fullført 2-årig spesialisering i systemisk/narrativ terapi ved Inpraxis
    • Kursing i eksistensiell og fenomenologisk terapi
    • Erfaring som mindfulness instruktør


Livet kan til tider by på utfordringer og problemer som vi kan streve med å finne vei i på egen hånd. Vi kan føle at vi står fast i følgene av tidligere vonde erfaringer, og kjenne oss ensomme i dette. Vi kan kjenne på tristhet eller uro som ikke slipper taket, eller ha vansker med å tøyle sterke følelser i hverdagen. For mange kan sykdom eller smerter forandre hverdagen i så stor grad at det nesten føles som å miste seg selv. Terapi handler om å bli bedre kjent med seg selv og ta aktivt tak i de utfordringene du står i. Det er for mange et viktig skritt å oppsøke hjelp, og ved å komme til første time er du allerede godt i gang.

Jeg er utdannet psykolog fra Universitet i København i 2009. Jeg har bred arbeidserfaring fra spesialisthelsetjenesten, hvor jeg har jobbet på allmennpsykiatrisk poliklinikk for voksne og med smertebehandling i somatikken. Jeg har fått stor erfaring med behandling av komplekse og sammensatte lidelser, med en særlig kompetanse og interesse for hvordan kropp og sinn påvirker hverandre gjensidig. Ved siden av arbeidet på IPRO jobber jeg på en smerteklinikk. Jeg har også flere års erfaring med barn, ungdom og familier i kommunehelsetjenesten.

Som terapeut arbeider jeg med forskjellige terapimetoder, men hovedsakelig med emosjonsfokusert terapi. Metoden vektlegger aksept og empati i møte med den enkelte, og jeg vil ha fokus på å forstå hvordan du opplever det som er vanskelig. Jeg vil sammen med deg utforske det smertefulle du står i og ønsker å hjelpe deg med å komme mer i kontakt med følelser som kan være ubehagelig eller skumle å kjenne på. Blir du tryggere på deg selv og andre vil det kunne hjelpe med å få tak i hva du trenger for å handle i tråd med det som er viktig for deg. Jeg tar ansvar for at vi sammen skaper gode rammer for terapien, at det føles trygt og at du opplever terapien er nyttig.

Velkommen skal du være!