Didrik Andreassen Hummelslund - Psykolog Bergen

Didrik Andreassen Hummelsund

Bergen, Psykolog

Bred erfaring med emosjonsfokusert terapi for skam, selvkritikk, utmattelse, lav selvfølelse, depresjon, ensomhet, energiløshet, angst og indre uro. Tilbyr individualterapi, parterapi, familieterapi, foreldreveiledning og veiledning av andre fagpersoner.

Bestill time

Strever du med skam, selvkritikk, utmattelse og følelse av å ikke strekke til? Kjenner du mye på tristhet, ensomhet, energiløshet, eller redsel og uro/angst? Jeg tilbyr hjelp til både enkeltmennesker, par og familier som strever med å komme seg ut av tunge, fastlåste og vonde perioder.

Mine hovedinteresser dreier seg primært om følelser og relasjoner, hovedsakelig innen psykoterapi med individer, par og familier, samt veiledning av andre fagpersoner.

I møte med deg som pasient ønsker jeg å hjelpe deg å finne frem til hva det er i akkurat ditt liv som har ført til at ting har gått i stå og de vanlige strategiene ikke virker lenger. Jeg legger vekt på å gjøre det vonde og vanskelige mer forståelig og håndterbart, fremfor f.eks bagatellisert, undertrykt eller sykeliggjort. Jeg søker videre å hjelpe deg å komme ut av det vonde, gjennom å se hva som er viktig i ditt liv, tørre å ta i det som kjennes vanskelig og finne frem til det som mangler/skal til for å få det bra igjen. Jeg tror på å skreddersy behandlingen til den enkelte og jeg kan jobbe på ulike måter ut fra hva som passer for akkurat deg.

Jeg har 3-årig videreutdanning i Emosjonsfokusert terapi, 1-årig videreutdanning i Emosjonsfokusert parterapi, samt kurs i Emosjonsfokusert Ferdighetstrening for foreldre og Circle of Security (P). Utover ovennevnte kompetanse har jeg også kurs i arbeidsrettet kognitiv adferdsterapi og kognitiv behandling av søvnlidelser. Jeg har også noe erfaring fra barnefeltet.