Elfrid Krossbakken

Elfrid Krossbakken

Oslo, Psykolog og PhD

Bred erfaring med samtaleterapi i møte med personer med ulike utfordringer knyttet til traumer, angst, depresjon, identitet, relasjonelle vansker, stress, sorg, selvfølelsesproblematikk, og livskriser. Tilbyr individualterapi med voksne, foreldreveiledning og parterapi.

Bestill time
  • Utdannet psykolog, og Phd. ved Universitetet i Bergen
  • Fullført fellesprogrammet til Norsk Psykologforening
  • Kurset i Traumefokusert kognitiv terapi i regi av NKVTS (Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress)
  • Holder på med en 3-årig spesialisering i Emosjonsfokusert terapi i regi av NIEFT (Norsk Institutt for emosjonsfokusert terapi)
  • Holder på med en 1 årig videreutdanning i emosjonsfokusert parterapi i regi av NIEFT.


I løpet av livet opplever de fleste av oss perioder som kan være krevende og vondt å stå i. Vi kan stå i perioder med kriser, eller oppleve perioder hvor vi kjenner at vi trenger hjelp til å komme oss ut av gamle mønstre. For meg handler terapi om å møte deg der du er, og bidra til at du opplever det trygt å møte det som er vondt, eller skaper vansker. Når du kommer til meg ønsker jeg at du skal oppleve å komme til en psykolog som møter deg med åpenhet og nysgjerrighet, og at du skal oppleve å bli tatt på alvor med det du ønsker å jobbe med. Jeg kommer til å gjøre mitt for å forstå helheten i det du står i, og prøve å finne en tilnærming som passer for deg, og din livssituasjon. Bred erfaring med å jobbe med skeive individer og par.

Ønsker du samtaler med partner tar jeg også inn par, og foreldre. I møte med par har jeg fokus på å skape en nøytral arena hvor dere kan snakke sammen om de tingene som kan føles vanskelig hjemme. Jeg har erfaring med å jobbe med par og familier i svært forskjellige situasjoner og vil søke en forståelse og gi rom for deres ulike perspektiv.

Jeg er opptatt av å ha en fleksibel tilnærming som passer for deg eller deres situasjon. Jeg har erfaring med ulike former for terapi som kognitiv terapi, narrativ terapi, traumefokusert behandling men jobber oftest emosjonsfokusert. Jeg tror ikke på at det finnes en mal som fungerer for alle, og anvender de verktøyene som gir mening der du er.