Grethe Johnsen

Grethe E. Johnsen

Bergen, Psykologspesialist

Jeg har lang erfaring og kompetanse på behandling av angst, depresjon, stress, utbrenthet, livskriser, traumer og sorg. Min terapeutiske tilnærming er kognitiv atferdsterapi (CBT), og jeg tilbyr behandling til både ungdom og voksne.

Bestill time

Jeg er utdannet ved Universitet i Bergen, er spesialist i klinisk psykologi og har videreutdanning i kognitiv atferdsterapi. Jeg har jobbet i flere år som psykolog i Forvaret, noen år innen psykisk helsevern og er også forsker. I mitt arbeid som psykolog har jeg jobbet med mennesker med arbeidsrelaterte- og traumerelatert plager, men også med de som har psykiske plager pga. ulike livsutfordringer. Som psykolog har jeg også hatt interesse for forskning, og jeg har en doktorgrad innenfor posttraumatisk stressforstyrrelse (PTSD).

I min kliniske praksis ved IPR tilbyr jeg kognitiv atferdsterapi for ungdom og voksne med ulike psykiske utfordringer. Utfordringer som angst, depresjon eller utbrenthet rammer mange. De fleste snakker med famille og nære venner og/eller kommer seg igjennom vanskene på egen hånd. For mange vil det likevel være nyttig å søke profesjonell hjelp når de psykiske utfordringene blir vedvarende eller for overveldende. Jeg får ofte høre av dem som har gått i terapi at dette skulle de ikke utsatt så lenge eller grudd seg slik for.

Gjennom kognitiv atferdsterapi kan du få innsikt i sammenhengen mellom tenkning, handlinger og følelser, og få hjelp til å bryte selvforsterkende mønstre som opprettholder psykiske utfordringer og problemer. Når du tar kontakt for behandling vil jeg sammen med deg finne en hensiktsmessig målsetning for terapien, og bidra med min faglige kompetanse til din håndtering av det du står i.

Grethe jobber fredag på dagtid og onsdager på ettermiddag.