IPR 05 11 21 web 0003

Gry Arvnes

Oslo, Psykolog

Lang erfaring med behandling av relasjonsvansker, søvnproblemer, angst, depresjon, komplisert sorg, traumer, selvfølelse, avhengighetstilstander, spiseforstyrrelser mm. Spesialisering i EFT. Tilbyr individualterapi, parterapi og foreldreveiledning.

Bestill time
  • 3-årig videreutdanning og spesialisering i emosjonsfokusert terapi (EFT) ved Norsk Institutt for Emosjonsfokusert Terapi (NIEFT)
  • Går videreutdanning i emosjonsfokusert parterapi (EFT-C) vedNorsk Institutt for Emosjonsfokusert Terapi (NIEFT)
  • Videreutdanning i emosjonsfokusert parterapi ved Senter for Emosjonsfokusert Terapi (SEFT)
  • Går veilederutdanning for å bli godkjent NIEFT-veileder i emosjonsfokusert parterapi (EFT-C)
  • Erfaring med emosjonsfokusert foreldreveiledning (EFST)
  • 2-årig videreutdanning i Barnefaglig sakkyndig arbeid ved Norsk Psykologforening


Jeg arbeider hovedsakelig med emosjonsfokusert terapi, en anerkjent terapiretning hvor aktiv utforskning av følelser står sentralt i det personlige endringsarbeidet. Jeg er utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo og har hatt privatpraksis i mange år. Øvrig bakgrunn har jeg fra spesialisthelsetjenesten med behandling av individer, par og familier, blant annet fra avhengighetsfeltet, fra førstelinjetjenesten, samt erfaring fra barne- og ungdomspsykiatrien.

Jeg er en humanistisk orientert terapeut og legger vekt på å møte deg med åpenhet, varme og aksept ved det som er ditt utgangspunkt. Jeg kan hjelpe deg i å sortere, finne mer ut av følelsene som volder smerte og følelsenes underliggende behov. Sånn kan du erfare hva du trenger for å få det bedre, med muligheter for å leve et mer tilfredsstillende liv.

Å gå i terapi er å gi seg selv anledning til å utforske sitt indre sammen med en trygg annen, og mange oppsøker psykologhjelp når de strategiene de tidligere har brukt ikke synes å hjelpe lenger. En del vegrer seg for å starte en terapeutisk prosess, og derfor legger jeg vekt på å følge ditt tempo og gjøre det så trygt som mulig for deg å jobbe med det som er smertefullt, sånn at du kan kjenne deg forstått og ivaretatt hele veien.

I parterapi legger jeg vekt på utforskning av de vonde mønstrene som blir vanskelige mellom partene, og som ofte gjør at et par forteller om konflikt, kommunikasjonsproblemer eller at nærhet og fortrolighet er blitt skadelidende. Utforskning av følelser og behov og ny erfaring i relasjon til partneren, er ofte det som kan bringe et par nærmere hverandre igjen med ny forståelse av en selv, av den andre og etablere trygghet i paret der det tidligere vaklet.

Velkommen!