IPR 05 11 21 web 0003

Gry Arvnes

Oslo, Psykolog

Lang erfaring med behandling av relasjonsvansker, søvnproblemer, angst, depresjon, komplisert sorg, traumer, selvfølelsesproblematikk, avhengighetstilstander, spiseforstyrrelser mm. Spesialisering i EFT. Tilbyr par- og individualterapi. Gjør barnesakkyndige utredninger og foredrag på bestilling.

Bestill time
  • Fullført 3-årig videreutdanning og spesialisering i emosjonsfokusert terapi (EFT) ved Norsk Institutt for Emosjonsfokusert Terapi (NIEFT).
  • Påbegynt videreutdanning i emosjonsfokusert parterapi ved Senter for Emosjonsfokusert Terapi (SEFT).
  • Erfaring med emosjonsfokusert foreldreveiledning (EFST).


Jeg er utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo og arbeider hovedsakelig med emosjonsfokusert terapi, en anerkjent terapiretning hvor utforskning av følelser står sentralt. Jeg har drevet privat psykologpraksis i flere år. Øvrig bakgrunn har jeg fra spesialisthelsetjenesten med behandling av avhengighet, behandlingstilbud i førstelinjetjenesten for unge som har vokst opp med avhengighet i familien, samt erfaring fra barne- og ungdomspsykiatrien.

Jeg er en humanistisk orientert terapeut og integrerer elementer fra relaterte terapiretninger slik at jeg i størst mulig grad legger opp til det som passer deg. I mitt arbeid legger jeg vekt på å møte deg med varme og aksept ved det som er ditt utgangspunkt. I trygge rammer arbeider vi sammen med å finne andre og mer hensiktsmessige måter å forholde seg til det som synes fastlåst og vanskelig. Jeg kan hjelpe deg i å sortere, finne mer ut av følelsene som volder smerte og deres underliggende behov. Da kan du erfare hva du trenger for å få det bedre med muligheter for å leve et mer tilfredsstillende liv.

Jeg tilbyr individualterapi og parterapi. Mange oppsøker psykologhjelp når de strategiene de tidligere har brukt ikke lenger synes å hjelpe så godt. Å gå i terapi er å gi seg selv anledning til å utforske sitt indre. Noen ganger kan det som gjør vondt ha røtter tilbake til noe som har skjedd for lenge siden, andre ganger er det mer knyttet til nåtid. For noen tar slike personlige forandringsprosesser lengre tid, mens det for andre går fort.

Velkommen!