Ipr Portretter Julianne Leikanger Web 5855

Håvard Steinde

Oslo, Psykolog

Erfaring med behandling av et bredt spekter vansker inkludert angst, mild til moderat depresjon, stress, selvfølelse/selvtillitsvansker og utbrenthet. Har 9 års egenerfaring med mindfulness og selvmedfølelsestrening. Har også holdt flere kurs om temaet og bruker det aktivt i terapi.

Bestill time


  • 9 års praksis med mindfulness og selvmedfølelse.
  • Til sammen 50 dager med kurs (tilsvarer omtrent 400 timer) med fordypning i mindfulness og medfølelse med lærere som Viggo Johansen og Michael De Vibe.
  • I gang med treårig spesialisering i EFT, gjennom Norsk Institutt for Emosjonsfokusert Terapi.


Det å være menneske er ikke bare glede. De fleste av oss har perioder der livet er vanskelig, og kanskje bærer vi på gamle sår og måter å håndtere dette på som skaper problemer i nåtid. Disse mønstrene kan være veldig ødeleggende for oss, og kan gi oss en følelse av å sitte fast, at vi ikke kommer oss videre. Derfor er det viktig for oss alle å ha måter å møte vanskene i våre liv på, måter som gjør at vi kan komme oss gjennom det vi har viklet oss inn i, og som gjør det mulig å utvikle oss.

Jeg er derfor opptatt av å skape et åpent og trygt rom for deg som søker hjelp hos meg. I dette rommet kan vi utforske hva det er som er vanskelig for deg og nye metoder å møte dette på. Jeg har troen på menneskets iboende potensial for vekst, og er derfor interessert i og har kunnskap om måter vi kan møte oss selv, slik at vi kan frigjøre dette potensialet.

Som terapeut bruker jeg mindfulness, selvmedfølelse, jobber ut ifra prinsipper av emosjonsfokusert, kognitiv og metakognitiv terapi i møte med personene som kommer til meg, og jeg kan også tilby ren emosjonsfokusert terapi.


Jeg er opptatt av å ha en fleksibel tilnærming og forsøker i den grad det er ønskelig å skreddersy behandlingen til personen jeg møter.