Ipr Portretter Julianne Leikanger Web 5855

Håvard Steinde

Oslo, Psykolog

Erfaring med behandling av et bredt spekter vansker, inkludert angst, mild til moderat depresjon, stress, selvfølelse/selvtillit vansker og utbrenthet. Har 6 års erfaring med mindfulness og selvmedfølelsestrening og har holdt flere kurs om dette. Tilbyr samtaler til enkeltpersoner.

Bestill time

Det å være menneske er ikke bare glede. De fleste av oss har perioder der livet er vanskelig, og kanskje bærer vi på gamle sår og måter å håndtere dette på som skaper ugang i nåtid. Disse mønstrene kan være veldig ødeleggende for oss, og kan gi oss en følelse av å sitte fast, eller at vi ikke kommer oss videre. Derfor er det viktig for oss alle å ha måter å møte vanskene i våre liv på, måter som gjør at vi kan komme oss gjennom det som er vanskelig og som gjør det mulig å utvikle oss ut av det vi har viklet oss inn i.

Derfor er jeg opptatt av å skape et åpent og trygt rom for deg som søker hjelp hos meg. I dette rommet kan vi utforske hva det er som er vanskelig for deg og måter å møte dette på. Jeg har troen på menneskets iboende potensial for vekst, og er derfor interessert i og har kunnskap om måter vi kan møte oss selv, slik at vi kan frigjøre dette potensialet.

Som terapeut bruker jeg mindfulness, selvmedfølelse, emosjonsfokusert og aspekter av kognitiv og metakognitiv terapi i møte med personene som kommer til meg. Jeg er opptatt av å ha en fleksibel tilnærming og forsøker i den grad det er ønskelig å skreddersy tilnærmingen til personen jeg møter.

Jeg er spesielt interessert i problematikk knyttet til selvfølelse, hvor jeg tror det er et stort potensiale for oss alle å lære å møte oss selv med gradvis økende åpenhet, omsorg og forståelse.