Ipr Portretter Julianne Leikanger Web 5855

Håvard Steinde

Oslo, Psykolog

Erfaring med behandling av et bredt spekter vansker som angst, depresjon, stress, vansker i relasjoner, livskriser, meningsløshet, ensomhet, sorg, selvfølelse/selvtillits vansker og utbrenthet. Har lang egenerfaring med mindfulness og selvmedfølelsestrening, og bruker det aktivt i terapi.

Bestill time


  • Lang utfyllende livserfaring med mindfulness og selvmedfølelse.
  • Flere og lengre perioder med kurs og praktisk fordypning i mindfulness og medfølelse med lærere som Viggo Johansen og Michael De Vibe.
  • I gang med treårig spesialisering i EFT, gjennom Norsk Institutt for Emosjonsfokusert Terapi.


Det å være menneske kan virkelig være en prøvelse til tider. De aller fleste av oss vil oppleve flere perioder der livet er spesielt vanskelig. Slike perioder er veldig vonde, og er preget av vanskelige følelser og tanker det er helt naturlig å ønske bort. Samtidig er det er også viktig å vite at det ikke er noe iboende feil med de følelsene vi i slike perioder opplever.
Ofte kan slike perioder og de følelsene som følger med, være inngangsporter til en dypere forståelse og omsorg for oss selv og andre. I terapi kan vi sammen og i trygge rammer, gradvis komme disse opplevelsene i møte. Ved å kaste et ikke dømmende og vennlig lys på hva som virkelig er og skjer i oss, ved å ta bolig i vår egen erfaring, åpner det seg muligheter for heling, innsikter og nye og overaskende perspektiver.

Derfor er jeg opptatt av å skape et trygt rom for deg som søker hjelp hos meg. I dette rommet ønsker jeg å komme deg og det du bærer på, vennlig og lydhørt i møte. På denne måten skapes rammene for at vi sammen kan sitte med hvordan det er å være nettopp deg. I selve møte med din erfaring ligger muligheten for heling, selvinnsikt, kjærlighet og visdom. Gjennom slike møter blir det gradvis og organisk mulig å løfte blikket mot hva du ønsker for ditt liv og din vei videre.

Grunntonen i min terapi preges av mindfulness, selvmedfølelse, prinsipper fra emosjonsfokusert terapi, egen livserfaring og vår felles menneskelighet.


Jeg er opptatt av å ha en fleksibel tilnærming og forsøker i den grad det er ønskelig å skreddersy behandlingen til personen jeg møter.