Ipr Portretter Julianne Leikanger Web 5855

Håvard Steinde

Oslo, Psykolog

Erfaring med behandling av et bredt spekter vansker, inkludert angst, mild til moderat depresjon, stress, selvfølelse/selvtillit vansker og utbrenthet. Har 7 år med erfaring, kurs og retreats med mindfulness og selvmedfølelsestrening og bruker dette aktivt i terapi. Holder jevnlig kurs og foredrag.

Bestill time
  • 7 års praksis med mindfulness og selvmedfølelse
  • Til sammen 50 dager med kurs (tilsvarer omtrent 400 timer) med fordypning i mindfulness og medfølelse med lærere som Viggo Johansen og Michael De Vibe


Det å være menneske er ikke bare glede. De fleste av oss har perioder der livet er vanskelig, og kanskje bærer vi på gamle sår og måter å håndtere dette på som skaper ugang i nåtid. Disse mønstrene kan være veldig ødeleggende for oss, og kan gi oss en følelse av å sitte fast, eller at vi ikke kommer oss videre. Derfor er det viktig for oss alle å ha måter å møte vanskene i våre liv på, måter som gjør at vi kan komme oss gjennom det som er vanskelig og som gjør det mulig å utvikle oss ut av det vi har viklet oss inn i.

Derfor er jeg opptatt av å skape et åpent og trygt rom for deg som søker hjelp hos meg. I dette rommet kan vi utforske hva det er som er vanskelig for deg og nye måter å møte dette på. Jeg har troen på menneskets iboende potensial for vekst, og er derfor interessert i og har kunnskap om måter vi kan møte oss selv, slik at vi kan frigjøre dette potensialet.

Som terapeut bruker jeg mindfulness, selvmedfølelse, jobber ut ifra prinsipper av emosjonsfokusert, kognitiv og metakognitiv terapi i møte med personene som kommer til meg. Jeg er opptatt av å ha en fleksibel tilnærming og forsøker i den grad det er ønskelig å skreddersy tilnærmingen til personen jeg møter.

Jeg er spesielt interessert i problematikk knyttet til selvfølelse, hvor jeg tror det er et stort potensiale for oss alle å lære å møte oss selv med gradvis økende åpenhet, omsorg og forståelse. Er også en av to skapere og drivere av nettstedet selvmedfølelse.no.