DSC5586

Helene Skancke

Oslo, Psykologspesialist

Erfaren psykolog med spesialisering i klinisk voksenpsykologi som tilbyr individualterapi over kort eller lengre tid. Kompetanse på behandling av lettere psykiske vansker, selvfølelsesproblematikk, relasjonelle utfordringer, livskriser og traumer. Terapeut som møter deg med nysgjerrighet og varme.

Bestill time
  • Psykologspesialist i klinisk voksenpsykologi i regi av Norsk Psykologforening og Institutt for Aktiv Psykoterapi (IAP)
  • Videreutdanning i Sensorimotorisk psykoterapi
  • Går 3-årig videreutdanning i Emosjonsfokusert terapi (EFT) ved Norsk Institutt for Emosjonsfokusert Terapi (NIEFT) i 2021
  • Sertifisering i Circle of Security Parenting (COS-P)
  • Sertifisert i EMDR-behandling av traumer


God psykoterapi skjer i et tillitsfullt samarbeid mellom klient og terapeut hvor det utvikles trygghet hos klienten til å utforske sine følelsesmessige reaksjoner og skape mening av disse. Jeg vil møte deg med nysgjerrighet og respekt, og tilstrebe at behandlingen blir tilpasset dine ønsker og behov. Jeg har en integrativ tilnærming som kombinerer anerkjente behandlingsmetoder som vektlegger sammenhengen mellom tanker, følelser og kropp i psykoterapi. Fokus er på å finne mer hensiktsmessige måter å forholde seg til det som gjør vondt og er vanskelig. Å få dypere kjennskap til og forståelse for eget tanke- og følelsesliv kan være vitaliserende og gi økt mestring.

Jeg ble utdannet psykolog ved Universitetet i Oslo i 2006 og er spesialist i klinisk psykologi, med fordypning i behandling av voksne. Jeg har erfaring fra ulike deler av psykisk helsevern for voksne, alderspsykiatri, pedagogisk-psykologisk tjeneste for barn og unge, privat praksis og veiledning av psykologer og andre yrkesgrupper. De siste årene har jeg jobbet med voksne som sliter med vanskelige følelser, som gir seg utslag i aggresjon og vold mot sine nærmeste, og de som blir eller har blitt utsatt for vold og aggresjon.

Jeg er sertifisert EMDR-terapeut og COS-P veileder (Circle of Security Parenting) samt har videreutdanning innen Sensorimotorisk psykoterapi. Tar for tiden videreutdanning i emosjonsfokusert terapi i regi av NIEFT.

Jeg tilbyr individualterapi til unge voksne, voksne og eldre. Jeg kan tilby veiledning til psykologer og andre faggrupper.