Ida Jannike Graf

Ida Jannike Graf

Oslo, Psykologspesialist

Lang erfaring med behandling av voksne og ungdommer med problemstillinger som selvfølelsesproblematikk, angst, depresjon, livskriser og traumer. Særlig interesse for emosjonsfokusert behandling av vansker i parforhold og familier. Tilbyr individualterapi, parterapi og veiledning av helsepersonell.

Bestill time
  • Spesialist i klinisk familieterapi fra Institutt for Aktiv psykoterapi
  • Etterutdanning i emosjonsfokusert parterapi fra Norsk Senter for Emosjonsfokusert terapi
  • Fullført kurs i Emdr(traumebehandling) for både barn og voksne
  • Fullført ettårig kurs i organisasjon og ledelse fra Norsk Psykologforening.


Jeg er en åpen og empatisk terapeut som er opptatt av selvfølelsen og hvordan vi har det i relasjon til mennesker som er viktige i livene våre. Jeg er opptatt av sammen med klientene å utforske det som kan kjennes vanskelig og kanskje uforståelig og å skape mening, økt aksept for seg selv og sitt indre. Ofte vil en prosess bestå i å utforske tanker, følelser og behov og tydeliggjøre og utfordre innarbeidede tanke- og handlingsmønstre. Sammen lager vi en plan for hva vi skal jobbe med og hvordan.

Med par jobber jeg med emosjonsfokusert terapi. Dette er en metode med gode resultater og som er forankret i forskning. Innledningsvis gjør vi en kartlegging av hvilke ønsker dere har for hva som skal endres før vi sammen legger en plan for hvordan jobbe med dette. Er det behov for avklaringer i forholdet, utforsker vi det. Det terapeutiske arbeidet med å bedre forholdet består ofte i å avdekke og forstå kommunikasjon preget av kritikk og/eller unnvikelse som kan oppstå i stressede situasjoner, knyttet til vanskelige temaer eller tillitsbrudd. Slik kommunikasjon eller konfliktdynamikk kan oppleves fastlåst og skape avstand, sårhet og mangel på intimitet i paret. Vi jobber med å utforske følelser og behov og finne nye og hensiktsmessige måter å uttrykke dette på overfor partneren. Dette gir gjerne muligheter for å kunne finne tilbake til økt grad av trygghet og intimitet i parforholdet.

Jeg er utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo i 2013. Jeg har erfaring fra arbeid i familievernet der jeg jobbet med parterapi, foreldreveiledning, familiesamtaler, traumer og mennesker i livskriser. Jeg har også bred erfaring fra ulike deler av spesialisthelsetjenesten (BUP og DPS)der jeg har arbeidet med behandling av barn, ungdom og voksne, familier og gruppeterapi. Jeg har også flere års erfaring fra arbeid i det private med terapi og veiledning av andre faggrupper.