DSC5194 02

Inger-Eline Sundvoll Høgseth

Oslo, Psykolog

Har erfaring med et bredt spekter av vansker. Særlig kompetanse på: relasjonelle utfordringer, selvfølelse, selvomsorg, ulike former for avhengighet, vanskelige opplevelser, angst og depresjon. Tilbyr individual terapi. Jobber med unge, voksne og eldre.

Bestill time
  • Psykolog i spesialisering – aktuell spesialitet er psykoterapi.
  • Går 3-årig videreutdanning i emosjonsfokusert terapi (EFT) ved NIEFT.
  • Fullført fellesprogrammet for psykologer i spesialisering gjennom Norsk Psykologforening
  • Jobber i spesialisthelsetjenesten


Det å være et menneske er ikke alltid like lett. I perioder kan belastninger og utfordringer hope seg opp. Det kan kanskje føles ut som om du har rotet deg bort, og at det er vanskelig å finne veien tilbake. Eller kanskje det oppleves som å svømme i motstrøm. Kanskje du er så opptatt av å ta vare på alle rundt deg, at du nesten har mistet deg selv på veien. Uansett hva det er du står i og hvordan det oppleves for deg, ønsker jeg å møte deg der du er i livet ditt akkurat her og nå. Jeg etterstreber å tilrettelegge for et trygt og reflekterende rom hvor vi sammen kan utforske dine tanker, følelser og opplevelser. Sammen kan vi kanskje finne ut av hva det er som setter kjepper i hjulene, og tenke oss frem til nye alternative måter å møte utfordringene dine på.

Arbeid med å skape mening av, forstå og romme følelser er noe jeg er særlig opptatt av. Alle mennesker har følelser. Følelsene forteller deg hvordan du har det til en hver tid, og hva du trenger for å få det litt bedre. Følelser påvirker hvordan vi tenker og hvordan vi handler. Mange kan oppleve følelser som forvirrende og smertefulle. Som en konsekvens av dette føler mange en trang til å beskytte og distansere seg fra følelsene sine. Baksiden ved dette er at følelsene ofte kan oppleves som mer intense, forvirrende og smertefulle. Mange kan oppdage at det å bli bevisst sine følelser kan tilby forståelse, kontakt, endring og mening. Nettopp derfor synes jeg at dine følelser er viktige. Jeg ønsker å hjelpe deg med å finne din måte og spille på lag med følelsene dine slik at du kan få det så bra som mulig i ditt liv.

I terapi er det mange måter å tilnærme seg det som oppleves som vanskelig på. Vi skal forsøke å finne den samarbeidsformen som passer for deg. Enkelte opplever det som nyttig å gå tilbake i tid å etablere en slags tidslinje for både gode og mindre gode opplevelser i livet for å forstå seg selv bedre. Andre opplever det som mer hensiktsmessig å fokusere på det som er vanskelig i nuet. I timene legger vi fokuset der det føles riktig for deg.

Jeg er utdannet psykolog ved universitetet i Bergen, og holder på å spesialisere meg innen emosjonsfokusert terapi i regi av Norsk institutt for emosjonsfokusert terapi (NIEFT). Jeg vil beskrive meg som en integrativ terapeut. Det betyr at jeg etterstreber å skreddersy en behandling som er tilpasset dine behov. Jeg bruker ofte elementer hentet fra ulike terapiretninger som psykodynamisk terapi og emosjonsfokusert terapi. Jeg tenker at terapi er et samarbeidsprosjekt hvor nettopp du er en viktig agent, da det er du som kjenner deg selv best. Hos meg kan du komme akkurat slik du er. Jeg tenker at dine følelser og behov er viktige. Jeg håper at vi sammen kan finne ut av hva det er du trenger for å kunne få det litt bedre med deg selv og andre rundt deg.

Velkommen hit!