IPR 05 11 21 web 5762

Ingvild Hurlimann-Lindseth

Oslo, Psykolog

Tilbyr individualterapi og parterapi. Særlig kompetanse på relasjonelle vansker, livskriser, selvkritikk, skam, eksistensielle spørsmål, sorg og kjærlighetssorg. Lang erfaring med behandling av depresjon og angstlidelser. Empati, aktiv dialog og aksept står sentralt i møte med meg som terapeut.

Bestill time

Ingvild tar i mot klienter på kveldstid fra 01.01.22.


  • Fullført 2-årig videreutdanning ved Institutt for Psykoterapi
  • Fullført fellesprogram for psykologer i spesialisering, Norsk Psykologforening
  • Tar for tiden 1-årig videreutdanning i emosjonsfokusert terapi for terapeuter


Jeg er utdannet psykolog fra Københavns Universitet i 2006. Jobbet frem til 2012 ved Oslo Universitetssykehus, hovedsakelig med alvorlig psykisk sykdom og selvmordsforebygging. Har jobbet som privatpraktiserende psykolog med psykodynamisk tilnærming i 10 år. Har vært på ulike kurs gjennom årene og trekker frem det som oppleves nyttig til enhver tid, med mange spor av mentaliseringsbasert terapi. Er nyforelsket i emosjonsfokusert terapi, som jeg stadig lærer bedre å kjenne!

Min innfallsvinkel til samtaleterapien er å hjelpe deg å oppdage, forstå og bearbeide følelser, tanker og opplevelser fra tidligere og nåværende relasjoner. I løpet av terapien kan vi sammen utforske hvordan ditt forhold til deg selv og håndtering av eget følelsesliv kan henge sammen med livsvansker som samlivsproblemer, problemer med å fungere i jobb, studier eller i vennskapsforhold. Det vil også være nyttig å få en forståelse av egen oppvekstshistorie og behov for tilknytning.

Vi kan sammen i terapi øve på å utvikle selvomsorg, da det kan hjelpe deg til å møte deg selv med kjærlighet, omsorg og forståelse for at du opplever noe vanskelig, fremfor å ignorere smerte og utsette deg for urettmessig selvkritikk.

Det å lære å kjenne igjen og anerkjenne følelser som frykt, sinne eller ensomhet, kan gjøre det lettere å ikke la følelsene overmanne deg. Du kan få erfaring med at følelser ikke er farlig, men isteden gir deg informasjon om hvem du er, hva du trenger og setter pris på, hva du lengter etter. Det vil kunne endre handlingsmønster og gjøre deg bedre i stand til å uttrykke egne behov.

Jeg er i tillegg opptatt av fysisk aktivitet, en bærekraftig livsstil, dyr og meditasjon.

Velkommen til terapi hos meg!