Jaran Olsen - Psykolog Oslo

Jaran Olsen

Oslo, Psykolog

Jeg er en trygg og åpen terapeut som legger vekt på at du som kommer til meg skal føle deg ivaretatt, respektert og forstått. Psykologisk behandling ser jeg på som en felles utforskning for å kunne åpne opp for å leve fullere og bedre liv - både i gode og vonde stunder.

Bestill time
  • Fullført 3-årig videreutdanning i emosjonsfokusert terapi (EFT), ved NIEFT.
  • Fullført videreutdanning i emosjonsfokusert parterapi, ved NIEFT.
  • Fullført videreutdanning i emosjonsfokusert ferdighetstrening for foreldre (EFST), ved NIEFT.
  • Ordinert buddhistmunk ved Wat Pah Nanachat, Thailand i 6 år.


Fordi vi alle har større eller mindre sår som er påført oss av livet og menneskene i det, tror jeg at terapi er noe de fleste har stort utbytte av. Noen ganger blir sårene våre infisert fordi de ikke har fått mulighet til å leges ordentlig. Da må vi ta av bandasjen, rense såret, for så å la det gro og helbredes. Når vi skal åpne opp våre følelsessår på denne måten i terapi, er det viktig å bli møtt med varme, trygghet og aksept. Dette er det viktig for meg at du skal oppleve her, og at vi sammen skal finne veien videre.

Jeg er utdannet psykolog fra Universitet i Bergen, og har spesialisert meg innen emosjonsfokusert terapi (EFT). Denne terapiformen opplever jeg som svært effektiv i behandling av en rekke av de vanligste psykiske helseproblemene; selvfølelseproblematikk og depresjon, diverse angst- og traumetilstander, relasjons- og tilknytningsvansker, mm. Jeg har også spesialisering innen emosjonsfokusert parterapi (EFT-C).

Før jeg utdannet meg som psykolog var jeg buddhistmunk i 6 år. Av den grunn har jeg dyp og bred personlig erfaring med buddhistisk psykologi og meditasjon (mindfulness). Meditasjon kan være et veldig godt supplement til emosjonsfokusert terapi, og jeg tilbyr både opplæring og veiledning der det er ønsket.