IMG 0107

Jeanett Pettersen

Oslo, Psykolog

Bred erfaring med behandling av unge, voksne og familier, med vansker som relasjonelle utfordringer, livskriser, lav selvfølelse, angst og depresjon, med ulike tilnærminger. Liker godt å jobbe ut ifra emosjonsfokusert parterapi og har særlig interesse for pardynamikk og utfordringer i paret.

Bestill time
  • Fullført 3-årig utdanningsprogram i klinisk voksenpsykolog ved Norsk psykologforening og Institutt for aktiv psykoterapi.
  • Pågående utdanning innen psykologfaglig arbeid med barn, unge og familier ved Norsk psykologforening.
  • Fullført grunnkurs i emosjonsfokusert parterapi ved SEFT (externship).
  • Antatt ferdig psykologspesialist i klinisk voksenpsykologi i løpet av 2022.


Det kan være mange grunner til å gå i parterapi. Noen par har hatt vonde opplevelser som de ønsker hjelp til å bearbeide for å gjenvinne tillit til hverandre. Andre strever med å forstå hva som skjer og trenger hjelp til å forstå seg selv og den andre. Noen ønsker å ta vare på det fine de allerede har, mens andre har bestemt seg for å gå hver sin vei og ønsker hjelp til å avslutte. Jeg tilbyr samtaler til par med ulike utfordringer og livssituasjoner. Jeg jobber ut ifra emosjonsfokusert parterapi, som betyr å etablere nye mønstre og trygge bånd mellom dere ved å fokusere på følelser og underliggende behov fra et tilknytningsperspektiv.

Jeg tilbyr også samtaler til enkeltpersoner, både ungdom og voksne. Jeg jobber integrativt, som betyr at jeg bruker ulike metoder og tilnærminger ut ifra hva slags vansker og behov den enkelte har. Jeg har mange gode erfaringer med å bruke elementer fra emosjonsfokusert terapi og selvmedfølelse som utgangspunkt til å øke forståelsen av egne behov og derfra skape endring.

Jeg ønsker å etablere et trygt sted hvor vi sammen kan utforske og forstå det vanskelige og finne måter for deg eller dere å få det bedre på. Som terapeut er jeg opptatt av at vi har et felles mål og en åpen dialog om hvordan samtalene våre oppleves. Det er viktig for meg at vi sammen finner ut av hva akkurat du eller dere trenger for å få det bedre.

Jeg har fullført 3-årig utdanningsprogram i klinisk voksenpsykolog ved Norsk psykologforening og Institutt for aktiv psykoterapi. Pågående utdanning innen psykologfaglig arbeid med barn, unge og familier ved Norsk psykologforening. Jeg har også fullført grunnkurs i emosjonsfokusert parterapi ved SEFT (externship).