Jenny Hausken Psykolog ved IPR

Jenny Hausken

Bergen, Psykolog

Erfaring med emosjonsfokusert terapi for skam, selvkritikk, lav selvfølelse, traumereaksjoner, nedstemthet, engstelighet og indre uro. Jeg tilbyr individualterapi for voksne.

Bestill time

Kjenner du deg nedfor, urolig eller selvkritisk? Har du opplevd vonde erfaringer i livet som preger deg i dag? Opplever du vanskeligheter som du ikke forstår? Mitt fokus er å møte deg der du er, slik at vi sammen kan finne ut av hvordan dine vansker henger sammen og hva du trenger for å få det bedre.

Jeg jobber med bakgrunn i emosjonsfokusert terapi; en terapiform som vektlegger følelser. I møte med deg vil jeg hjelpe deg å nå det som er vondt og smertefullt i akkurat ditt liv. Når du kommer i kontakt med din emosjonelle smerte kan dette muliggjøre at du lettere får klarhet i hva du trenger. Det å avdekke emosjonelle behov kan bidra til å igangsette en endringsprosess - som kan fungere som en meningsfull vei ut av det vonde. Jeg vil tilpasse meg etter dine problemområder og behov, da det er viktig for meg at behandlingen oppleves meningsfull og nyttig for deg.

Jeg er utdannet ved Universitetet i Bergen og har tidligere arbeidserfaring fra både voksen- og barne- og ungdomspsykiatrien. Jeg har videreutdanning i emosjonsfokusert foreldreveiledning (EFST) og jeg er i gang med videreutdanning i emosjonsfokusert terapi (ved Institutt for Psykologisk Rådgivning). I dag jobber jeg også i spesialisthelsetjenesten ved en barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP).