Ipr Portretter11 02 20 Web 1350

Johan Nordström

Oslo, Psykologspesialist

Lang erfaring med behandling av unge og voksne med vansker av ulik kompleksitet og alvorlighet. Tilbyr individualterapi og foreldreveiledning. Spesielt interessert i vansker relatert til relasjoner, følelser, uro/angst, uvanlige opplevelser, depresjon, sorg, rusrelaterte problemer og traumer.

Bestill time
  • Psykologspesialist i klinisk voksenpsykologi i regi av Norsk psykologforening og Institutt for aktiv psykoterapi (IAP)
  • Gjennomført utdanning i Circle of Security Parenting (CoS-P)
  • Fordypning i traumeterapi i regi av Klinikk for Krisepsykologi
  • I gang med treårig spesialisering i EFT, gjennom Norsk Institutt for Emosjonsfokusert Terapi


Som terapeut tar jeg utgangspunkt i det emosjonsfokuserte landskapet, jeg er aktiv og utgår fra din opplevelse av det som er vanskelig i ditt liv. Jeg er spesielt opptatt av hvordan våre relasjoner og følelser er med på å påvirke hvordan vi har det med oss selv og andre.

Jeg ønsker å skape en trygghet mellom oss som kan virke som utgangspunkt for utforskning av dine opplevelser, følelser, og behov.

Jeg er utdannet psykologspesialist i klinisk voksenpsykologi. Jeg har lang og bred erfaring fra ulike deler av spesialisthelsetjenesten og førstelinje/kommune, hvor jeg primært har jobbet med unge og voksne med vanskelige og skremmende opplevelser i sin oppvekst. Jeg har blant annet erfaring fra voksenpsykiatrisk poliklinikk, psykosebehandling, rusbehandling, og arbeid ved Helsestasjon for ungdom.