Ipr Portrett Web John Tveit Winther

John Tveit-Winther

Bergen, Psykologspesialist

Jeg har erfaring med behandling av angst, depresjon, selvbildeproblematikk, utbrenthet, relasjonelle vansker og livskriser.

Bestill time

Jeg tilbyr også terapi via sikker internett-tilkobling eller telefon.

Jeg jobber hovedsakelig med utgangspunkt i en metakognitiv tilnærming til menneskers psykologiske plager og utfordringer. Metakognitiv terapi er en terapiform hvor man hovedsakelig fokuserer på hvordan vi tenker og hvordan vi forholder oss til tankeprosessene våre mer enn selve innholdet i tankene. Innenfor metakognitiv terapi vil man eksempelvis være mer opptatt av hva det er som gjør at grubling eller bekymring er blitt et problem mer enn hva man grubler over eller bekymrer seg for. Metakognitiv terapi har vist seg å være en virksom og effektiv behandling av både depresjon og angst, og en rekke andre psykologisk plager.

Jeg ble ferdig utdannet psykolog i 2011 ved Universitetet i Oslo, og har vært spesialist i klinisk psykologi siden 2016. Jeg har opparbeidet meg bred klinisk praksis innenfor en rekke fagområder både i kommune- og spesialisthelsetjenesten. Hovedsakelig har jeg jobbet med korttidsbehandling av pasienter med angst- og depresjonsplager.

Som terapeut er jeg nysgjerrig og engasjert, og jeg brenner for å finne frem til løsninger som hjelper mennesker til å leve bedre liv. Jeg er opptatt av å fremheve klientens styrker og ressurser. Ofte er det her nøkkelen til å løse utfordringene våre er. Det som motiverer meg er å hjelpe mennesker til å mestre livene sine på måter som gjør dem rustet både for å løse de utfordringene livet stiller oss ovenfor, og å virkelig kunne erfare alle de verdifulle og gode opplevelsene livet gir oss.