Kaia Frøyland - Psykolog Bergen

Kaia Frøyland

Bergen, Psykologspesialist

Lang erfaring med kognitiv atferdsterapi for angstproblematikk, depresjon, utmattelse og utbrenthet, med særlig interesse for psykiske helseplager knyttet til fysisk sykdom. Jobber også med aksept- og forpliktelsesterapi, motiverende samtaler for å hjelpe mennesker med å gjøre endringer i livet.

Bestill time

Noen ganger kan man oppleve perioder i livet preget av kvernetanker, bekymring og grubling som ødelegger hverdagen, stjeler tid og krefter og hindrer en i å gjøre det en ønsker. Heldigvis er dette noe man kan endre, og jeg kan hjelpe med deg med det.

Jeg jobber med deg med ulike psykiske helseplager som angstproblematikk, depresjon, utmattelse og utbrenthet, og har en særlig interesse for deg som har psykiske helseplager kombinert med eller relatert til fysisk sykdom. Jeg jobber hovedsakelig med Kognitiv terapi og Aksept- og forpliktelsesterapi. Dette er evidensbaserte terapier som har som mål at du som klient skal få bedre innsikt i sammenhengen mellom tenkning, handlinger og følelser, slik at vi kan bryte opp i selvforsterkende onde sirkler som opprettholder dine psykiske helseplager. Ofte benyttes ulike øvelser både i terapirommet og mellom timene for å gjøre dette. Derfor er det også viktig for meg å skape en god og trygg relasjon der du tør å bli med og utforske disse sammenhengene. Jeg jobber også med Motiverende Samtale, som er en klientsentrert, målfokusert og evidensbasert samtalemetode som har som formål å styrke din motivasjon til å gjøre endringer i livet. Jeg er en aktiv terapeut, men det er du som klient som står i fokus, og dine behov vil være avgjørende for hvilke metoder jeg benytter.

Jeg er psykologspesialist med 5-årig spesialisering i nevropsykologi. Jeg har kompetansegivende videreutdanning i kognitiv terapi og aksept og forpliktelsesterapi, samt videreutdanning i Motiverende Samtale.