Kjersti Lyngstad - Psykologspesialist Bergen

Kjersti Lyngstad

Bergen, Psykologspesialist

Lang erfaring med psykologisk behandling av stressreaksjoner, tristhet, lav selvfølelse, omfattende traumereaksjoner, ustabile følelser og selvskading. Jobber i hovedsak ut fra emosjonsfokusert terapi eller ulike tilnærminger til traumebehandling. Tilbyr også foreldreveiledning.

Bestill time

Jeg tilbyr psykologisk behandling til deg som har problem med angst, stressreaksjoner, tristhet og selvbildeproblematikk eller også mer omfattende traumereaksjoner eller ustabile følelser og selvskadingsproblematikk.

Hovedsakelig jobber jeg nå individualterapeutisk med voksne, men gir også oppfølging og veiledning til foreldre. I tillegg tilbyr jeg veiledning til psykologer og andre faggrupper samt at jeg tar oppdrag som barnefaglig sakkyndig etter Lov om barneverntjenester og Lov om barn og foreldre.

I behandlingen benytter jeg ulike tilnærminger, avhengig av den enkeltes problemområder og behov. Jeg benytter ofte Emosjonsfokusert terapi – en behandlingsform som setter følelsene i sentrum. Jeg har også lang erfaring med ulike tilnærminger til traumebehandling og tilnærminger som kan hjelpe til dempe uro og stress.

Jeg er spesialist i klinisk psykologi, med fordypning i barne- og ungdomspsykologi og har lang erfaring som psykolog med arbeid både med barn, ungdom og voksne. Jeg har også jobbet mye med veiledning av psykologer og andre faggrupper. Jeg har en 3-årig utdanning i emosjonsfokusert terapi, videreutdanninger i ulike tilnærminger til traumebehandling samt dialektisk atferdsterapi (en variant av kognitiv atferdsterapi), kartlegging og behandling av barn samt videreutdanning i veiledningsmetodikk og videreutdanning i barnefaglig sakkyndighet.