Kjersti Lyngstad - Psykologspesialist Bergen

Kjersti Lyngstad

Bergen, Psykologspesialist

Lang erfaring med psykologisk behandling av angst, depresjon, lav selvfølelse, traumereaksjoner og ustabile følelser. Jobber både med par, og individuelt med voksne, i hovedsak ut fra emosjonsfokusert terapi, men også ulike tilnærminger til traumebehandling.

Bestill time

Jeg tilbyr psykologisk behandling til deg som har problem med angst, depresjon, stressreaksjoner og selvbildeproblematikk eller mer omfattende traumereaksjoner eller ustabile følelser.

Hovedsakelig tar jeg imot voksne til individualterapi eller parterapi. I tillegg tilbyr jeg veiledning til psykologer og andre faggrupper samt at jeg tar oppdrag som barnefaglig sakkyndig etter Lov om barneverntjenester og Lov om barn og foreldre.

I behandlingen benytter jeg ulike tilnærminger, avhengig av den enkeltes problemområder og behov. Jeg benytter oftest Emosjonsfokusert terapi – en behandlingsform som setter følelsene i sentrum. Jeg har også lang erfaring med ulike tilnærminger til traumebehandling og tilnærminger som kan hjelpe til å dempe uro og stress.

Jeg er spesialist i klinisk psykologi, med fordypning i barne- og ungdomspsykologi og har lang erfaring som psykolog med arbeid både med barn, ungdom og voksne. Jeg har også jobbet mye med veiledning av psykologer og andre faggrupper. Jeg har en 3-årig utdanning i emosjonsfokusert terapi, videreutdanninger i EMDR og andre tilnærminger til traumebehandling samt dialektisk atferdsterapi (en variant av kognitiv atferdsterapi), kartlegging og behandling av barn samt videreutdanning i veiledningsmetodikk og videreutdanning i barnefaglig sakkyndighet.