Kristin Nijs

Bergen, Psykologspesialist

Jeg har bred erfaring innen stressrelatert problematikk angst, depresjon, muskel- og skjelettplager, livskriser og traume.

Bestill time

Jeg har en helhetlig forståelse av hvordan sammenhenger mellom tanker, følelse og kropp påvirker selvrefleksjon, selvutfoldelse og livskvalitet.

Min kompetanse er innenfor ulike erfaringsbaserte tilnærminger som tilrettelegger for oppdagelser og innsikt i egne ressurser som kan gi opplevelse av indre sammenheng og økt mestring.