Kristin Ørvik

Kristin Ørvik

Oslo, Psykologspesialist

Varm og engasjert terapeut med lang erfaring innenfor behandling av ulike vansker, blant annet traumereaksjoner, relasjonsvansker, utfordringer i rollen som pårørende, selvfølelsesproblemer, sorg og livskriser. Tilbyr individualterapi for voksne, parterapi samt veiledning av psykologer.

Bestill time
  • Utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo med fordypning i psykodynamisk terapi
  • Godkjent spesialist i psykoterapi med 4-årig videreutdanning i psykodynamisk terapi fra Institutt for Psykoterapi
  • Fullført grunnkurs i emosjonsfokusert parterapi (externship) ved Norsk Senter for Emosjonsfokusert terapi
  • Gjennomført grunnutdanning i traumetilpasset yoga som supplement til samtaleterapi


Står du fast i vonde følelser eller føler du deg fanget i handlingsmønstre som gjør livet komplisert? Kanskje har forholdet til andre blitt vanskelig, eller du strever med å akseptere deg selv? Så fint at du oppsøker terapi - det er et godt utgangspunkt for å få det bedre!

Mitt mål er å skape en trygg og støttende relasjon der vi sammen forsøker å forstå og endre mønstre som ikke lenger er hjelpsomme for deg. For å få til dette er jeg opptatt av å møte deg med empati, respekt og nysgjerrighet. I terapirommet arbeider jeg med utgangspunkt i psykodynamisk terapi. Det innebærer at jeg vektlegger ubevisste følelser og indre konflikter, relasjoner og hvordan vansker i nåtid kan ha sammenheng med tidligere erfaringer. Jeg har tro på at det å få det bedre både handler om å forstå mer om seg selv, men også om å nærme seg det smertefulle sammen med en trygg samtalepartner slik at det etter hvert kan bli lettere å bære.

For å tilpasse behandlingen til dine behov og ønsker henter jeg også inspirasjon og verktøy fra andre terapiretninger, blant annet emosjonsfokusert terapi, mentaliseringsbasert terapi og kroppsorienterte tilnærminger.

Som psykologspesialist med erfaring fra både spesialisthelsetjenesten og lavterskeltilbud har jeg møtt mennesker med mange ulike utfordringer, blant annet mellommenneskelige problemer, traumer, rusproblematikk, livskriser og sorg. De siste årene har jeg spesielt engasjert meg i arbeid med pårørende i rusfeltet. Jeg har også erfaring fra akuttfeltet og med mer alvorlige psykiske lidelser.

Jeg tar imot enkeltpersoner og par til samtaler på kveldstid mandager. I tillegg tilbyr jeg veiledning til psykologer som gjennomfører spesialiteten i psykoterapi.