Malin Welander

Malin Welander

Oslo, Psykologspesialist

Flere års erfaring med behandling av angst, depresjon, lav selvfølelse, relasjonsvansker og relasjonstraumer, samt erfaring med behandling av mer alvorlige psykiske lidelser og tilstander preget av vedvarende smerte og utmattelse. Tilbyr individualterapi med utgangspunkt i emosjonsfokusert terapi.

Bestill time
  • Psykologspesialist i psykoterapi, gjennom Norsk Psykologforening.
  • Fullført 3-årig videreutdanning i emosjonsfokusert terapi (EFT) ved Norsk Institutt for Emosjonsfokusert Terapi (NIEFT)


I terapi er jeg opptatt av å møte de som kommer til meg med varme, genuin interesse og åpenhet. Jeg ønsker å kunne skape et rom hvor det kjennes trygt å utforske vansker og emosjonelle sår. Gjennom felles utforskning i terapirommet kan man oppnå økt forståelse og aksept for sin indre verden og dette vil kunne gi utvidet mulighet til å være tilfreds og ha det godt, både i relasjon til seg selv og i relasjon til andre.

Med spesialisering i emosjonsfokusert terapi, er dette den terapeutiske tilnærmingen jeg hovedsakelig benytter i møte med de som kommer til meg. Emosjonsfokusert terapi er en terapimetode hvor følelser og opplevelse er essensielt. I terapirommet søkes det aktivt å utforske og kjenne på vanskelige følelser slik at man kan få mulighet til å forstå og tåle vanskelige følelser bedre, gjenkjenne egne mønster og behov og til sist også endre vanskelige følelser.

Dette gjøres innenfor et humanistisk rammeverk hvor empati og aksept er viktig for å bidra til at det kan kjennes trygt og mulig å nærme seg det som gjør vondt og er vanskelig. Jeg har respekt og forståelse for at det kan virke både skremmende og smertefullt og nærme seg det som kanskje lenge har vært vondt, og derfor blir det viktig at vi sammen kan vi finne en vei som kan gjøre det lettere å forstå, sette ord på og dernest lindre det vonde og endre det som nå er vanskelig.

Jeg har også erfaring fra andre terapiretninger og er opptatt av å tilpasse terapien etter hva vi sammen vurderer som det beste for deg og din prosess. Jeg er utdannet psykolog fra NTNU og har hovedsakelig arbeidet med individualterapi for voksne og har erfaring fra både privat poliklinikk og spesialisthelsetjenesten.

Velkommen!