Malin Welander

Malin Welander

Oslo, Psykologspesialist

Særlig kompetanse på vansker med lav selvfølelse, relasjonelle utfordringer, angst, depresjon, traumer, livskriser, ensomhet og sorg. Tilbyr individualterapi med utgangspunkt i emosjonsfokusert terapi, samt veiledning av psykologer.

Bestill time
  • Psykologspesialist i psykoterapi, gjennom Norsk Psykologforening.
  • Fullført 3-årig videreutdanning i emosjonsfokusert terapi (EFT) ved Norsk Institutt for Emosjonsfokusert Terapi (NIEFT)


I terapi er jeg opptatt av å møte de som kommer til meg med åpenhet, varme og genuin interesse. Jeg ønsker å kunne skape et rom hvor det kjennes mulig å utforske vansker og emosjonelle sår. Med bakgrunn i et humanistisk perspektiv er det viktig for meg å møte deg på en empatisk måte slik at du kan kjenne deg trygg nok til å utforske det som er vanskelig for akkurat deg og at vi sammen kan forstå hvordan vanskene påvirker deg og livet ditt. Gjennom felles utforskning i terapirommet kan vi strekke oss etter et mål om dypere kjennskap til og forståelse og aksept av eget indre liv, noe som igjen vil kunne bidra til utvidet trygghet og et stødigere fotfeste i livet.

Med spesialisering i emosjonsfokusert terapi, er dette den terapeutiske tilnærmingen jeg hovedsakelig benytter i møte med de som kommer til meg. Emosjonsfokusert terapi er en terapimetode hvor følelser og opplevelse er sentralt. I terapirommet søkes det aktivt å komme i kontakt med og utforske vanskelige følelser slik at man kan få mulighet til å forstå og tåle vanskelige følelser bedre, gjenkjenne egne mønstre og behov og til sist også endre vanskelige følelser og oppnå ønsket utvikling.

Jeg er utdannet psykolog fra NTNU og har spesialisering i psykoterapi. Jeg har jobbet flere år i spesialisthelsetjenesten og har erfaring med behandling et bredt spekter psykiske helseplager. I tillegg har jeg tidligere arbeidet med tilstander preget av vedvarende smerte og utmattelse. Utover spesialisering i emosjonsfokusert terapi har jeg erfaring med flere ulike terapiretninger, samt lengre erfaring med mindfulness- og meditasjonspraksis og er opptatt av å tilpasse terapien etter hva vi sammen vurderer som det beste for deg og din prosess.

Velkommen til samtale.