Malin Welander

Malin Welander

Oslo, Psykologspesialist

Særlig kompetanse på lav selvfølelse, relasjonelle utfordringer, angst, depresjon, traumer, livskriser, ensomhet og sorg. Tilbyr individualterapi, parterapi og veiledning av psykologer.

Bestill time
  • Psykologspesialist i psykoterapi, gjennom Norsk Psykologforening
  • 3-årig videreutdanning i emosjonsfokusert terapi (EFT) ved Norsk Institutt for Emosjonsfokusert Terapi (NIEFT)
  • Gjennomfører for tiden videreutdanning i emosjonsfokusert parterapi (EFT-C) ved NIEFT


Jeg er en åpen, trygg og varm terapeut som tar imot enkeltpersoner og par i terapi. I tillegg tilbyr jeg veiledning til psykologer, både i gruppe og individuelt. Jeg er spesialist i psykoterapi med videreutdanning i emosjonsfokusert terapi og jobber ut fra en humanistisk forståelse av mennesket. I emosjonsfokusert terapi står opplevelse sentralt og gjennom samtale utforskes følelser, tanker og relasjonelle mønstre slik at det blir mulig å forstå, tåle og endre det som er vondt. For å få dette til er det viktig for meg å møte de som kommer til meg på en aksepterende og empatisk måte og slik skape et rom hvor det kjennes trygt å komme i kontakt med følelser og utforske vansker og emosjonelle sår.

I terapi ønsker jeg å hjelpe de som kommer til meg med å oppnå dypere kjennskap til seg selv og aksept av eget indre liv. Dette kan bidra til en opplevelse av å stå stødigere i egen hverdag og i møte med ulike livsutfordringer og relasjoner. Mitt fokus er å gjøre det mulig å få kontakt med og utforske det som kjennes vondt og fastlåst slik at det til sist går an å endre det.

Jeg er utdannet psykolog fra NTNU og har spesialisering i psykoterapi. Jeg har jobbet flere år i spesialisthelsetjenesten og har bred erfaring med behandling av smerte- og utmattelsestilstander, moderate psykiske helseplager og mer alvorlige psykiske lidelser som psykose og bipolaritet. Utover spesialisering i emosjonsfokusert terapi har jeg også erfaring med flere ulike terapiretninger, samt lengre erfaring med mindfulness- og meditasjonspraksis og er opptatt av å tilpasse terapien etter hva som virker nyttig og hjelpsomt for de som kommer til meg.

Velkommen til samtale.