Ipr Portretter11 02 20 Web 1247

Margrethe Standal Gleditsch

Oslo, Psykologspesialist

Lang erfaring med behandling av relasjonelle vansker, reaksjoner etter traumer og belastninger, depresjon, uro, stress, sorg og vanskelige følelser. Tilbyr individualterapi, parterapi og foreldreveiledning, kurs, veiledning og undervisning.

Bestill time
  • Psykologspesialist i Voksenpsykologi
  • Fullført toårig videreutdanning i Affektbevissthetsterapi
  • Sertifisert i Circle of Security Parenting (CoS-P)
  • Fordypning i traumebehandling gjennom RVTS, og trening i traumebehandlingsmetoden EMDR
  • Går siste året av 3-årig videreutdanning i Emosjonsfokusert terapi (EFT) ved NIEFT


Jeg er utdannet ved Universitetet i Oslo i 2009, med fordypning i psykodynamisk behandling av voksne. Jeg har erfaring fra spesialisthelsetjenesten med flere år i voksenpoliklinikk og i døgnbehandling av psykose og andre alvorlige psykiske lidelser. Jeg har også flere års erfaring fra førstelinje/kommunehelsetjeneste i arbeid med barn, unge og familier.

Jeg er spesialist i voksenpsykologi, med videreutdanning i Affektbevissthetsterapi og traumebehandling, er sertifisert i foreldreveiledningsmetoden Circle of Security (COS-P), og tar videreutdanning i Emosjonsfokusert terapi (EFT). Jeg har deltatt i kompetanseheving og implementering av kunnskap om traumer og traumebehandling, og trives godt med undervisning og veiledning. Jeg liker å formidle faget på måter andre kan kjenne seg igjen i, og fremheve det allmennmenneskelige i reaksjonene våre.

Jeg er en varm og engasjert psykolog med særlig interesse for tilknytning, og hvordan vi henter næring og beskytter oss i relasjonene vi har til andre. Jeg arbeider med utgangspunkt i emosjonsfokuserte tilnærminger, og er spesielt opptatt av hvordan følelsene våre kan hjelpe oss, og hvordan sårbarhet blir til styrke når man blir kjent med den. I foreldreveiledning fokuserer jeg på å støtte deg i å møte og tåle følelser hos barnet ditt. Som foreldre møter vi stadig vekk oss selv i døren, med stort potensiale både for overveldelse og for utvikling og vekst. Her er parforholdet også viktig, og jeg er opptatt av hvordan man kan finne gode måter å støtte hverandre i møte med livets små og store belastninger.

Når du kommer til meg vil du bli møtt med varme, respekt og trygghet. Sammen kan se nærmere på det som er smertefullt i livet ditt, finne ut av hvilke sider ved deg du trenger å bli bedre kjent med, og hvordan det kan bidra til å skape de endringene du trenger for å ha det godt med deg selv og de som er viktige for deg.

Velkommen skal du være!