Ipr Portretter11 02 20 Web 1247

Margrethe Standal Gleditsch

Oslo, Psykolog

Lang erfaring med behandling av relasjonelle vansker, reaksjoner etter traumer og belastninger, depresjon, uro, stress, livskriser, sorg og vanskelige følelser, fra terapeutisk arbeid med voksne, unge og familier. Tilbyr individualterapi og foreldreveiledning, kurs og undervisning.

Bestill time
  • Toårig videreutdanning i Affektbevissthetsterapi
  • Sertifisert i Circle of Security Parenting (CoS-P)
  • Fordypning i traumebehandling gjennom RVTS, og trening i traumebehandlingsmetoden EMDR


Jeg har erfaring fra spesialisthelsetjenesten i voksenpoliklinikk, i døgnbehandling av psykose og andre alvorlige psykiske lidelser, og fra førstelinje/kommunehelsetjeneste i arbeid med barn, unge og familier. Jeg er utdannet ved Universitetet i Oslo i 2009, med fordypning i psykodynamisk behandling av voksne. Har fullført spesialiseringskurs i klinisk voksenpsykologi, har videreutdanning i Affektbevissthetsterapi og traumebehandling, og er sertifisert i foreldreveiledningsmetoden Circle of Security (CoS-P). Jeg har deltatt i kompetanseheving og implementering av kunnskap om traumer og traumebehandling, og trives godt med undervisning og veiledning. Jeg liker å formidle faget på måter andre kan kjenne seg igjen i, og fremheve det allmennmenneskelige i reaksjonene våre.

Jeg er en varm og engasjert psykolog med særlig interesse for tilknytning, og hvordan vi henter næring og beskytter oss i relasjonene vi har til andre. Med utgangspunkt i emosjonsfokuserte tilnærminger er jeg spesielt opptatt av hvordan følelsene våre kan hjelpe oss, og hvordan sårbarhet blir til styrke når man blir kjent med den. I foreldreveiledning fokuserer jeg på å gi støtte i å møte og tåle følelser hos barnet. Som foreldre møter vi stadig vekk oss selv i døren, med et stort potensiale både for overveldelse og for utvikling og vekst. Her er parforholdet også viktig, og jeg er opptatt av hvordan man kan finne gode måter å støtte hverandre i møte med livets små og store belastninger.

Når du kommer til meg vil du bli møtt med varme, respekt og trygghet. Sammen kan vi se nærmere på det som er vondt og viktig i livet ditt, finne ut av hvilke sider ved deg du trenger å bli bedre kjent med, og hvordan det kan bidra til å skape de endringene du trenger for å ha det godt med deg selv og de som har betydning for deg.

Velkommen skal du være!