Mari Barstad Mathiesen

Mari Barstad Mathiesen

Oslo, Psykolog

Bred erfaring med behandling av angst, depresjon, indre uro, selvfølelsesproblematikk, traumer og relasjonelle vansker. Har særlig interesse for det følelsesmessige og relasjonelle aspektet, og er opptatt av å se mennesket i et større perspektiv som integrerer kropp, hode og omgivelser.

Bestill time
  • Tar for tiden 3 årig viderutdanning i Emosjonsfokusert terapi (EFT) ved NIEFT som et ledd i psykologspesialisering. Antatt ferdig spesialist i psykoterapi i løpet av 2022.
  • Har gjennomført EFT externship for parterapi med Jette Simon.
  • Gjennomført lederkurs for å holde bufferkurs (for par), er sertifisert mekler ved samlivsbrudd, og har tatt en rekke kurs innen arbeid med par.
  • Har også bred erfaring med systemisk og kognitiv tilnærming, samt utdannelse innenfor pedagogikk.


Som terapeut er det viktig for meg å møte deg der du er, med nysgjerrighet, varme og respekt for det som blir brakt inn i terapirommet. For mange vil terapien handle om å bli bedre kjent med følelser, og våge å gå inn i og anerkjenne hva det er i akkurat ditt liv som har ført til at det har blitt vanskelig nå.

Jeg legger stor vekt på å gjøre det vonde og vanskelige mer forståelig og håndterbart, og på å finne ut av hva som skal til for at det skal bli bedre. Dette foregår i en prosess der vi sammen skaper opplevelse og mening.

Min terapeutiske tilnærming er i hovedsak emosjonsfokusert (EFT), men jeg integrerer også andre terapeutiske elementer i behandling der jeg eller du ser at det er behov for det.

Ved siden av arbeidet ved IPRO jobber jeg til daglig i spesialisthelsetjenesten for voksne (DPS) med utredning og behandling av lettere psykiske lidelser. Jeg er også teamleder for veiledet internettbehandling. Fra tidligere av har jeg erfaring fra arbeid med rus og psykoseproblematikk i spesialisthelsetjenesten, samt at jeg har jobbet i flere år i familievernet med parterapi, foreldreveiledning og mekling ved samlivsbrudd.