Ipr 26 06 18 Julianne Leikanger Highres 9132

Mari Berg

Oslo, Psykolog

Lang erfaring fra familievernet med parterapi og foreldresamarbeid etter brudd. Bred erfaring med behandling av utbrenthet, stress, angst, depresjon, traumer, selvfølelsesproblematikk, relasjonelle vansker, sorg og livskriser. Tilbyr samtaler til par og enkeltpersoner.

Bestill time
  • Fullført videreutdanning i emosjonsfokusert parterapi ved NIEFT
  • Går videreutdanning i Emosjonsfokusert terapi (EFT) ved NIEFT
  • Fullført videreutdanning i parterapi v/Norsk psykologforening
  • Fullført 2-årig spesialiseringsløp innen arbeidspsykologi og arbeidsrettet terapi v/ Norsk psykologforening
  • Fullført 2-årig kroppsorientert terapiutdannelse ved Institute of LEP, København

Terapi er, etter mitt syn, en måte å ta ansvar for seg selv og sine relasjoner på. Jeg har dyp respekt for alle som investerer i slike prosesser.

Jeg har lang erfaring med parterapi og flere års erfaring fra familievernkontor der jeg har jobbet mye med parterapi, bruddprosesser og foreldresamarbeid etter brudd. I parforhold kan vi ofte havne i et fastlåst konfliktmønster med posisjoner vi mer eller mindre ufrivillig ønsker å være i. I parterapi er jeg opptatt av å styrke tilliten, nærheten og det emosjonelle båndet dere imellom, samt bidra til økt forståelse og fleksibilitet i deres posisjoner.

I tråd med emosjonsfokusert terapi ser jeg på det å nærme seg egne smertefulle opplevelser og oppnå økt tåleevne til egne følelser som den viktigste endringsagent i terapeutiske prosesser. Min oppfatning er at når man har økt nærvær til seg selv, og dermed andre, vil det være enklere å ta valg, sette grenser og ivareta seg selv i takt med egne behov. Videre er min holdning at kroppen er "vår beste venn" på den måten at den hele tiden prøver å kommunisere til oss hva vi trenger. Når vi kan lytte til kroppslige signaler og la disse få verdi, er min erfaring at det blir enklere å manøvrere i relasjoner og i livet forøvrig.

Jeg jobber med hode, mage og hjerte.

Velkommen.