Marit Bjørkhaug

Marit Sæle Bjørkhaug

Bergen, Psykologspesialist

Plages du av smertefulle og overveldende følelser, eller synes du det er vanskelig å komme i kontakt med egne følelser og å vite hva du trenger? Da kan emosjonsfokusert terapi være en god terapiform for deg.

Bestill time

Du har kanskje lenge tenkt på å ta kontakt med psykolog, eller kanskje det nylig har oppstått noe i livet ditt som gjør det vanskelig å fungere helt slik som du ønsker. Kanskje du har forsøkt å skape endring i livet ditt, men opplever at du ofte faller tilbake i gamle spor?

Jeg har lang erfaring med å hjelpe mennesker som plages av lav selvfølelse, holdes tilbake av dyp skam og selvkritikk, eller som strever med vanskelige følelser i nære relasjoner og smertefulle minner. Gjennom mange års arbeid i kommunalt kriseteam har jeg god kompetanse på sorg og krisereaksjoner. Hvis du strever med noe av dette, vil jeg gjerne kunne bidra til at du skal få det bedre.

Vi to samarbeider om å tilpasse terapien ut fra dine ønsker og behov. Jeg er opptatt av at du skal kjenne deg trygg, anerkjent og forstått. Ofte vil det være nyttig å se på hvordan tidlige relasjoner og smertefulle eller skremmende erfaringer kan ha betydning for hvordan du har det i dag. Du har kanskje funnet en måte å håndtere vansker på som var nødvendige og nyttige en gang, men som fører til vanskelige følelser og avstand i relasjonene dine i dag.

Gjennom å gå gradvis nært på smertefulle følelser, kan du få hjelp til å prosessere disse, slik at du ikke lenger trenger å være så preget av det som har vært. Du kan få større forståelse for deg selv og dine egne følelser og reaksjoner. Etter hvert vil du kunne bruke følelsene dine for å vite hva du trenger og hvordan du kan få mot til å ta nye valg som er gode for deg selv og dem du er glad i.

Jeg var utdannet psykolog fra Universitetet i Bergen i 2008. Erfaring fra spesialisthelsetjenesten og som kommunepsykolog. Jeg er psykologspesialist i klinisk voksenpsykologi (2013). Av videreutdanning har jeg kognitiv terapi, og er utdannet veileder i kognitiv terapi. Jeg er sertifisert i traumebehandlingsmodellen EMDR. De siste årene har jeg fullført treårig utdanning i emosjonsfokusert terapi og jobber i all hovedsak ut fra denne tilnærmingen.