Marit Albertsen - Psykolog Bergen

Marit N. Albertsen

Bergen, Psykoterapeut

Jeg har kompetanse innen psykomotorisk fysioterapi, kognitiv atferdsterapi og emosjonsfokusert individual- og familieterapi. Lang erfaring med lav selvfølelse, perfeksjonisme, spiseforstyrrelser, stress, angst, depresjon og livskriser og sammensatte lidelser som ved kroniske smerter og utmattelse.

Bestill time

Jeg tilbyr også terapi via sikker internett-tilkobling eller telefon.


Er du ung eller voksen som sliter med lav selvfølelse, perfeksjonisme, spiseforstyrrelse med overspising, underspising, tvangspreget trening og / eller oppkast? Oppleves livet overveldende, er du i en krise, har du opplevd traumer, er utbrent, sliter med negativt stress, angst, depresjon eller har sammensatt problematikk der kroniske smerter, hodepine, muskel- / skjelettplager, utmattethet og svimmelhet kan være del av symptombildet? Eller trenger du som forelder foreldreveiledning?

Dette er områder jeg har kompetanse på og kan tilby hjelp på. I timene benyttes samtale, og vi kan ved behov inkludere kroppslige øvelser der vi for eksempel fremmer bevisstgjøring, finner nye strategier for å møte utfordringene, finner ro, eller lignende

Jeg har ni års høyere utdanning innen helsefag fra Universitet og Høyskole, og har jobbet med psykisk helse i over 15 år. Jeg er psykomotorisk fysioterapeut med videreutdanning i Basal Kroppskjennskap, og har kompetanse og erfaring innen psykologiske behandlingsformer som mindfulness, kognitiv atferdsterapi og emosjonsfokusert familieterapi. Siden 2002 ar jeg vært fast ansatt i spesialisthelsetjenesten for psykiske lidelser på sykehus, der jeg fortsatt jobber med behandling av alvorlige spiseforstyrrelser, ved siden av å jobbe deltid på IPR. I tillegg har jeg som selvstendig næringsdrivende levert helsetilbud i bedrifter i nærmere 10 år med fokus på stressmestring, livsstil, ernæring, trening, muskel- og skjelett plager, sammensatte og lettere psykiske lidelser. Jeg er instruerer yoga, tai chi og pilates, og forsker på sammenhengen mellom kropp og sinn. Jeg holder kurs og undervisning om kroppens betydning i terapi, selvivaretagelse og livet, kunnskap jeg også bruker i terapitimene der det er nyttig.