Nadia Ansar psykolog

Nadia Ansar

Oslo, Psykologspesialist og Ph.d-kandidat

Lang og bred erfaring med behandling av unge, voksne og familier som har opplevd vold, rus eller andre relasjonstraumer i barndom eller oppvekst. Jobber med emosjonsfokusert terapi for individer og familier, sakkyndig arbeid, mindfullness-basert behandling og er veileder for andre psykologer.

Bestill time

Jeg er utdannet psykolog fra UiO og har hovedsakelig jobbet med unge, voksne og familier som har opplevd vold, rus eller andre relasjonstraumer i løpet av sin barndom eller oppvekst. Jeg har blant annet erfaring fra barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, Alternativ til Vold, Enerhaugen familievernkontor, Blå Kors Kompasset og som barnesakkyndig.

God hjelp handler for meg om å hjelpe den enkelte til å få større forståelse og aksept for sin indre verden. Jeg jobber med utgangspunkt i emosjonsfokusert terapi (EFT), som er en aktiv terapiform med god og langvarig effekt, og hvor følelser spiller en sentral rolle i endringsarbeidet. Metoden er bygget på et humanistisk menneskesyn og klientsentrert terapi med vekt på genuinitet, grunnleggende aksept og empati. I EFT forsøker man å hjelpe den enkelte til å nå sin dypeste, innerste smerte for så å forstå, lindre og forandre den.

Jeg har fullført en 3-årig spesialisering i Emosjonsfokusert terapi, er spesialist i klinisk familiepsykologi og er sertifisert terapeut og veileder i Emosjonsfokusert ferdighetstrening for foreldre (EFST). Jeg er i gang med et doktorgradsprosjekt i Emosjonsfokusert ferdighetstrening for foreldre, i samarbeid med UiO og Norsk Forskningsråd. Du kan lese mer om forskningsprosjektet her: https://ipr.no/spisskompetanse...