Nadia Ansar psykolog

Nadia Ansar

Oslo, Psykologspesialist, PhD og barneansvarlig

Har lang og bred erfaring med behandling av angst, depresjon, selvkritikk, skam, lav selvfølelse og relasjonstraumer. Har tatt doktorgrad i Emosjonsfokusert ferdighetretrening for foreldre, holder foredrag og kurs i Emosjonsfokusert terapi og veileder psykologer og annet helsepersonell.

Bestill time

  • Spesialist i psykoterapi, fullført 3-åring videreutdanning i emosjonsfokusert terapi.
  • Spesialist i klinisk familiepsykologi, gjennom Institutt for Aktiv Psykoterapi (IAP).
  • Fullført 1-årig utdanning i Emosjonsfokusert ferdighetstrening for foreldre ved NIEFT.
  • Gjennomfører for tiden en 1-årig videreutdanning i emosjonsfokusert parterapi (EFT-C) ved NIEFT.
  • Sertifisert i Mindfullness Based Cognitive therapy (MBCT).
  • Godkjent veileder i EFT og EFST ved NIEFT.
  • Fullført doktorgrad i Emosjonsfokusert ferdighetstrening for foreldre ved NIEFT.

Nadia jobber for tiden som forsker og tar ikke imot klienter i før vår 2025.

God hjelp handler for meg om å hjelpe den enkelte til å få større forståelse og aksept for sin indre verden. Jeg jobber med utgangspunkt i emosjonsfokusert terapi (EFT), som er en aktiv terapiform med god og langvarig effekt, og hvor følelser spiller en sentral rolle i endringsarbeidet. Metoden er bygget på et humanistisk menneskesyn og klientsentrert terapi med vekt på genuinitet, grunnleggende aksept og empati. I EFT forsøker man å hjelpe den enkelte til å nå sin dypeste, innerste smerte for så å forstå, lindre og forandre den.

Jeg har fullført en 3-årig spesialisering i Emosjonsfokusert terapi, er spesialist i klinisk familiepsykologi og er sertifisert terapeut og veileder i Emosjonsfokusert ferdighetstrening for foreldre (EFST). Tar for tiden også en videreutdanning i emosjonsfokusert parterapi (EFT-C). Jeg har fullført en PhD i Emosjonsfokusert ferdighetstrening for foreldre, i samarbeid med UiO og Norsk Forskningsråd. Du kan lese mer om PhDen min her: https://ipr.no/spisskompetanse...

Jeg er utdannet psykolog fra UiO og har hovedsakelig jobbet med unge, voksne og familier som har opplevd vold, rus eller andre relasjonstraumer i løpet av sin barndom eller oppvekst. Jeg har blant annet erfaring fra barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, Alternativ til Vold, Enerhaugen familievernkontor, Blå Kors Kompasset og som barnesakkyndig.