Nadia Ansar psykolog

Nadia Ansar

Oslo, Psykologspesialist og Ph.d-kandidat

Har lang og bred erfaring med behandling av angst, depresjon, selvkritikk, skam, lav selvfølelse og relasjonstraumer. Forsker på Emosjonsfokusert ferdighetretrening for foreldre, holder foredrag og kurs i Emosjonsfokusert terapi og veileder psykologer og annet helsepersonell.

Bestill time

  • Psykologspesialist i klinisk familiepsykologi, gjennom Institutt for Aktiv Psykoterapi.
  • Fullført v3-årig videreutdanning i emosjonsfokusert terapi ved NIEFT.
  • Fullført 1-årig utdanning i Emosjonsfokusert ferdighetstrening for foreldre ved NIEFT.
  • Sertifisert i Mindfullness Based Cognitive therapy (MBCT).
  • Godkjent veileder i Emosjonsfokusert Ferdighetstrening for Foreldre ved NIEFT.
  • Holder på med en doktorgrad i Emosjonsfokusert ferdighetstrening for foreldre ved NIEFT.


God hjelp handler for meg om å hjelpe den enkelte til å få større forståelse og aksept for sin indre verden. Jeg jobber med utgangspunkt i emosjonsfokusert terapi (EFT), som er en aktiv terapiform med god og langvarig effekt, og hvor følelser spiller en sentral rolle i endringsarbeidet. Metoden er bygget på et humanistisk menneskesyn og klientsentrert terapi med vekt på genuinitet, grunnleggende aksept og empati. I EFT forsøker man å hjelpe den enkelte til å nå sin dypeste, innerste smerte for så å forstå, lindre og forandre den.

Jeg har fullført en 3-årig spesialisering i Emosjonsfokusert terapi, er spesialist i klinisk familiepsykologi og er sertifisert terapeut og veileder i Emosjonsfokusert ferdighetstrening for foreldre (EFST). Jeg er i gang med et doktorgradsprosjekt i Emosjonsfokusert ferdighetstrening for foreldre, i samarbeid med UiO og Norsk Forskningsråd. Du kan lese mer om forskningsprosjektet her: https://ipr.no/spisskompetanse...

Jeg er utdannet psykolog fra UiO og har hovedsakelig jobbet med unge, voksne og familier som har opplevd vold, rus eller andre relasjonstraumer i løpet av sin barndom eller oppvekst. Jeg har blant annet erfaring fra barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, Alternativ til Vold, Enerhaugen familievernkontor, Blå Kors Kompasset og som barnesakkyndig.