Per Sjöberg - Psykolog Bergen

Per Sjöberg

Bergen, Psykolog

Bred erfaring med kognitiv atferdsterapi og eksponeringsterapi for en rekke angstplager, som panikkangst, stress, sosial angst, fobier og lignende. Har mye erfaring med idrettspsykologi, krisepsykologi og hvordan prestere i vanskelige situasjoner. Holder foredrag og kurs, jobber med veiledning.

Bestill time

Jeg tilbyr også terapi via sikker internett-tilkobling eller telefon.

Hei, plages du av plutselige anfall av hjertebank, svimmelhet eller sterkt ubehag? Opplever du at frykt/angst hemmer hverdagen din? Blir du veldig nervøs eller stresset i situasjoner der du skal prestere? Mitt interessefelt er å hjelpe personer med ulike angstplager, håndtere stress/belastninger, og å arbeide med hvordan man kan prestere under pressede situasjoner.

Jeg arbeider primært med kognitiv atferdsterapi (CBT). Der fokuserer vi på hvordan tanker, følelser og atferd påvirker hverandre og bidrar til plagene du opplever. Denne terapiformen bygger på at du som pasient skal få kunnskap og ferdigheter til å møte dine utfordringer på måter som får plagene til å bedre seg. Jeg bruker ofte eksponeringsterapi ved angstplager, hvilket er krevende, men det er god dokumentasjon på at det er en av de mest effektive behandlingene mot angstplager.

Jeg er utdannet psykolog ved Universitetet i Bergen. Har tatt flere kurs og videreutdanninger i kognitiv terapi og andre behandlingsformer. Har erfaring fra krisepsykologisk arbeid ved både store og små kriser. Jeg er også fagansvarlig for idrettspsykologi ved Olympiatoppen vest-norge, så jeg har mange års erfaring fra arbeid med toppidrettsutøvere. Arbeider med ungdom fra 16 år og voksne. Primært individualterapi. Holder også kurs og foredrag innenfor temaer som stress, angst, kriser og prestasjon.

Jeg er i tillegg godkjent veileder i Kognitiv terapi (CBT) av norsk forening for kognitiv terapi. Jeg tar på meg veiledningsoppdrag, både for grupper og en til en. Ved behov kan Jeg veilede over kryptert videoplattform