Raymond

Raymond Balbontin Stangenes

Oslo, Psykolog

Tidligere arbeidserfaring med rus- og avhengighetsvansker, mindfulness i form av meditasjon og yoga. Jeg brenner spesielt for å jobbe med temaer knyttet til selvfølelse gjennom skam og akseptarbeid, identitet- og mening, intimitet og nærhet, relasjoner, og hvordan skape et meningsfullt og sunt liv.

Bestill time
  • Fullført grunnkurs i traumeforståelse og traumebehandling av voksne
  • Fullført videreutdanning i EMDR, Trinn 1
  • Fullført introduksjonskurs i emosjonsfokusert terapi (EFT), ved Norsk Institutt for Emosjonsfokusert Terapi (NIEFT)
  • Fullført Fellesprogrammet i regi av Norsk Psykologforening


Jeg er utdannet ved Universitetet i Oslo. Jeg ønsker å hjelpe deg med og bli kjent med, og akseptere hele deg. Ikke bare dine gode sider, men også dine skyggesider, slik at du kan leve et liv du er fornøyd med, med den psykologiske friheten du fortjener.

Som terapeut forstår jeg psykiske plager ut fra en tilnærming at vi mennesker, over et liv, tar med oss flere gode og vonde erfaringer i vår «livsryggsekk». Det er spesielt de vonde erfaringene som kan være tunge å bære på alene, særlig om skammen og selvkritikken henger seg på. Overlatt til seg selv, kan de vonde erfaringene både bevisst og underbevisst være med på å utvikle ulike uhensiktsmessige tanke, følelses, og handlingsmønstre som igjen kan bidra med å skape en frakobling mellom din ytre verden i det livet du lever, og din indre verden og dine dypere behov. Denne frakoblingen kan bli en grobunn for psykiske plager.

For å kunne hjelpe deg best mulig, er det viktig for meg å se deg som et helt menneske og forstå din plass i en større sammenheng. Som terapeut jobber jeg derfor på en integrativ måte, hvor min tilnærming integrerer elementer fra flere terapiformer, i hovedsak emosjonsfokusert terapi, internal family systems, stress- og traumepsykologi og mindfulness. I emosjonfokusert terapi jobber man med å endre vanskelige og fastlåste følelser, en terapiform som jeg integrerer i IFS forståelsen om at personligheten kan forstås som å ha flere deler eller subpersonligheter, som kan jobbe med eller mot oss i å møte våre dypere behov. Videre bruker jeg stress- og traumepsykologi perspektivet for å forstå hvordan du responderer til stress, i forbindelse med din evne til selvregulering og selvivaretagelse. Her kommer mindfulness inn, som kan være et nyttig verktøy for å forbedre din evne til selvregulering og selvivaretagelse.