DSC6031

Ruth-Anne Tomtum Kleve

Oslo, Psykolog og sosionom

Bred erfaring med behandling av angst, depresjon, utbrenthet, relasjonelle vansker, sorg og traumer. Særlig interesse for behandling ved CFS/ME og andre utmattelsestilstander, psykiske belastninger ved langvarig somatisk sykdom. Tilbyr individualterapi til unge og voksne.

Bestill time
  • Tar for tiden 3 årig videreutdanning i emosjonsfokusert terapi (EFT) ved NIEFT
  • Påbegynt videreutdanning i foreldreveiledning i emosjonsfokusert ferdighetstrening (EFST) ved NIEFT
  • Sertifisert i Circle og Security parenting (Cos P)
  • Gjennomført en rekke kurs innen klinisk helsepsykologi i regi av Norsk psykologforening og Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME


Min terapeutiske tilnærming er i hovedsak emosjonsfokusert terapi (EFT), men jeg anvender også elementer fra andre terapeutiske retninger der det er behov for det. Som terapeut er det viktig for meg å møte deg med åpenhet, varme og forståelse i den livssituasjonen du står i akkurat nå. Sammen finner vi veien videre i terapien med utgangspunkt i ditt prosjekt.

For mange vil terapiforløpet handle om å bli bedre kjent med og anerkjenne egne følelser og behov, slik at egen opplevelse blir mer forståelig, og smertefulle erfaringer blir lettere å håndtere enn tidligere. Jeg har stor interesse for og erfaring med å jobbe med relasjonelle vansker, selvkritikk, nedstemthet, depresjon, sorg og angst.

Jeg har en helhetlig tilnærming til mennesket og er særlig opptatt av det tette samspillet mellom kropp og sinn. Det kan handle om sterke og vonde følelser knyttet til det å være langvarig syk, og/eller livsbelastninger som kan sette seg i kroppen som for eksempel som utmattelse, smerter, stress og kognitiv tretthet. Jeg har lang erfaring med å jobbe med utmattelsestilstander som CFS/ME.